لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مندرجات برات


تغییر مندرجات برات - تکمیل سند ناقص - شرایط اختیاری صدور برات - شرایط ماهوی برات

  • تغییر مندرجات برات

به این صورت است که براتکش فرضا براتی صادر می کند به مبلغ هزار ریال، ظهرنویسان بعدی این مبلغ را تا ده هزار ریال تغییر می دهند و تعهد می کنند یا در زمان آن تغییراتی ایجاد می کنند، این مسأله در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده اما در قانون فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو این تغییر را بدون اشکال می دانند، منتهی هر کسی به اندازه آن مندر جاتی که امضاء کرده مسئول آن برات است و بیشتر از آن مسئولیتی ندارد. این مسأله به استناد اصل نسبیت قراردادهاست

  • تکمیل سند ناقص

*ممکن است صادر کننده تمام مندرجات برات را کامل نکند و برات را به دست دارنده برات بدهد و بگوید خودت آنها را تکمیل کن. در این حالت قانون تجارت ایران، فرانسه و متحد الشکل ساکت هستند.

* در دکترین تجارت هم بجز دکتر اسکینی که این سند را فاقد وصف تجاری می داند حدودا بقيه صاحب نظران علم تجارت این کار را صحیح می دانند و برات را تجاری تلقی می کنند.

*هر گاه امضاء کنندگان برات چند نفر باشند مسئولیت کلیه امضاء کنندگان به صورت تضامنی است. البته در ایران به دلیل عدم پذیرش اصل مسئولیت تضامنی در قانون مدنی رویه در محاکم متفاوت است، اما در حقوق اروپا اصل مسئولیت تضامنی در برات یک اصل مسلم است.

* امضاء برات توسط وکیل یا نماینده تاجر تأثیری در وجود مسئولیت تاجر ندارد.

*اگر براتكش قسمتی از برات را خالی بگذارد و به دارنده بگوید خودش آن را پر کند، در حقیقت به او اجازه داده برای تکمیل برات اقدام کند و این تکمیل کردن قابل اعتراض نیست، مگر اینکه دارند، برات سند را با سوء نیت به دست آورده باشد و یا اینکه در تحصيل آن مرتكب تقصیر شده باشد و در حالت بالا برات دارای وصف تجاری است.

*اگر تغییر در مندرجات برات با سوء نیت باشد مشمول عناوین جعل و کلاهبرداری است.

*در صورت تغییر مندرجات بدون سوء نیت و مطابق با قانون تجارت هر کسی به اندازه ای که تعهد کرده مسئولیت برات بعهده اوست.

  • شرایط اختیاری صدور برات

*وارد کردن هر شرطی که مخالف مقتضای ذات و شرایط قانونی برات نباشد در برات فاقد اشكال است برای مثال:

1- شرایط مربوط به پرداخت توسط براتگیر. مثلا قید مکانی غیر از محل اقامت براتگیر جهت تأدیه وجه برات.

۲- شرایطی که حاکی از علت صدور یا انتقال برات است. برای مثال چه معامله ای سبب صدور برات شده است.

۳- شرایطی که حاکی از پیوستن شخص ثالث به مسؤلان برات است برای مثال در صورت عدم وصول برات شخص الف ضامن است یاشخص ب.

۴- شرایط مربوط به انتقال برات برای مثال (بدون حواله کرد که حاکی از غیر قابل ظهرنویسی بودن برات است.

۵- شرایط مربوط به تعداد نسخ یا راجع به وکالت در صدور و غیره.

  • شرایط ماهوی برات

الف: رضایت

*رضایت براتکش یا به وسیله امضاء یا به وسیله مهر او اعلام می گردد.

*امضای صادر کننده برات یا ظهرنویس موقعی معتبر است که با دست انجام شود.

*امضاء جعلی برات برای براتکش مسئولیت آور نیست و او می تواند به جعل امضاء ایراد کند و خود را از مسئولیت مبرا نماید. مگر اینکه خود او در جعل سهیم بوده یا دست کم بی احتیاطی او موجب صدور آن سند شده باشد که در این صورت او در حدود مقررات مدنی در باب مسئولیت غیر قراردادی مسئول خواهد بود و به پرداخت ضرر و زیان محکوم خواهد شد.

*هرگاه کسی براتی را تکمیل و امضاء کرد اگر این برات گم شود و بدون رضایت او در دست ثالثی افتاد در صورت اثبات، مسئولیت او در برابر این برات سلب می شود، اما دیگران که این برات را ظهرنویسی یا ضمانت کرده اند در مقابل امضای خود مسئول می باشند و براتگیری که این برات را قبول کرده نیز دارای مسئولیت است. مستند این حکم اصل استقلال امضاها می باشد.

*هرگاه کسی از طرف موکل خود براتی را امضاء کند امضاء کننده در مقابل کسانی که این وکالت را نمی دانسته اند اصیل محسوب می شود.

*اگر دارند، برات بداند امضاء کننده آن وکیل است نمی تواند او را اصيل تلقی کند بلکه آمر (مو كل) اصیل است.

*اگر وکیل مهر موکل را پای ورقه برات برند آمر مسئول برات شناخته می شود.

*اگر وکیل برات را امضاء کند بدون اینکه دارند، برات از سمت او آگاه باشد. مسئولیت وکیل با مو كل تضامنی است.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

)به لبخندتان برترینیم (

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .


مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری -در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ که اولین قانون تجارت ایران است از شرکت های تجاری صحبت شده است. قانون تجارت ۱۳۰۶ نیز به اختصار مقررات حاکم بر شرکت های سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی را بیان کرده، اما در هیچکدام از این قوانین از ثبت اختیاری یا اجباری شرکت صحبت به میان

آداب تجارت در اسلام

آداب تجارت در اسلام - "شهيد ثانی" در جلد سوم "شرح لمعه" آداب تجارت را طی دستورات بیست و چهارگانهای مورد بحث قرار داده است: ۱- برای تشخیص عقد صحیح از فاسد و پرهیز از ربا تاجر باید به احکام فقهی آگاهی داشته باشد. در این مورد به سوره توبه آیه ۱۲۳ مراجعه فرمایید.٢- تاجر باید بین متعاملين با عدل

دارایی های مشاع فکری در قوانین

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان -در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری قانونگذار کشورمان در ماده ۶ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ی ۶ مقرر می دارد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آماده باشد و کار یکایک آنها جدا ومتمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی

مسئولیت در برات

مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در برات - مطابق ماده ۲۴۹ ق.ت: برات دهنده و ظهرنویس ها در مقابل دارند، برات مسئولیت تضامنی دارند که وجه تمایز برات با حواله می باشد. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به تمامی آنها و یا هر کدام از آنها که بخواهد رجوع نماید.

ضمانت در برات

ضمانت در برات -یعنی شخص ثالثی یک یا چند نفر از مسئولین برات را ضمانت می کند (براتکش، ظهرنویس ها و براتگیر ) که ضمانت در برات جنبه تضامنی دارد. ضامن ممکن است شخص ثالثی یا یکی از امضاء کنندگان برات باشد. امضاء ضامن باید با قید برای ضمانت اعتبار دارد یا چیزی مشابه، همراه باشد.

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

مجازات اشخاص دیگر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به مجازات سایر اشخاص مواردی به شرح زیر پیش بینی شده است.

حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس

حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس و اسناد حقوق بشری - مالکیت صنعتی در اسناد مختلفی مورد حمایت قرار گرفته است. در این بین حمایت از این آثار در ایران مد نظر است. از این رو ابتدا اسناد بین المللی مربوطه بیان می گردد تا چارچوب و اصول مورد نیاز مشخص شود، سپس قانون ۱۳۸۶ مطرح می شود تا روشن شود

تاریخچه حقوق تجارت در ایران

تاریخچه حقوق تجارت در ایران - تا قبل از مشروطیت در ایران، امور تجاری تابع مقررات شرعی بود و فقهای اسلامی تحت عنوان «مكاسب» از کسبهای حلال و حرام بحث نموده اند و بعضی از آنها از مسایل روز نظير «سرقفلی» و «بیمه» در رسالات خود گفتگو نموده اند.

دادگاه صالح و وظایف آن در حوزه طرح صنعتی و برند

در این مقاله فرایند امور دادگاهی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و ثبت برند و علامت تجاری را در دادگاه ها مطالعه می نماییم .دادگاه صالح و وظایف آن-دادگاه صالح - استثنائی بودن ضابطه مذکور در آیین نامه - وقوع موضوع دستور در خارج از تهران

نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی

نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی (تقصیر) - گفتیم که اعمال این ضابطه، بخاطر ارتكاب خطای مدنی است. لذا این سؤال مطرح میشود که منظور از خطای مدنی چیست؟ بدیهی است از نظر حقوقی، فعل و عمل قابل سرزنش با ارتكاب خطا مساوی نیستند.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید