لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل در شرکت ها


مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل

مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل در شرکت ها

مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون جزای عمومی نیز پیش بینی شده است ؛ از جمله کلاهبرداری ، جعل و سوء استفاده از سند مجعول ، و خیانت در امانت . این جرایم تابع مقررات خود خواهند بود . قانون گذار دلیل کافی نبودن مجازاتهای مندرج در قوانین عام جزایی ، در لایحه قانونی 1347 جرایم خاصی برای مدیران متخلف پیش بینی کرده است که متضمن مجازاتهای خاصی نیز هست .

مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیرعامل ، در اجرای وظایفشان در شرکت ، صور گوناگونی دارد و هر صورتی با تخلف خاصی از طرف آنان منطبق است .

مسئولیت کیفری مدیران ممکن است به یکی از دلایل ذیل مطرح شود :

1- عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میازن مبلغ پرداخت شده ( بند یک ماده 246 ) .

2- صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت ( بند 2 ماده 246 و ماده 250 ) .

3- صدور اوراق قرضه بدون رعایت مقررات ماده 56 لایحه مذکور ( ماده 251 ) .

4- قید نکردن نکات مندرج در ماده 60 لایحه مذکور در ورقه قرضه ( ماده 252 ) .

5- تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده 99 لایحه مذکور ( ماده 255 ) .

6- دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام ، عامداً ، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد ، یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام ( ماده 259 ) .

7- اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شکت ( ماده 260 ) .

8- صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه ، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه م زورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد ( ماده 261 ) .

9- سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید ، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است ( بند یک ماده 262 ).

10- رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام ( بند 2 ماده 262 ) .

11- دادن اطلاعات نادرست عالماً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید ( ماده 263 ) .

12- رعایت نکردن مقررات مندجر در ماده 264 در مورد کاهش سرمایه شرکت .

13- دعوت نکردن مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداکثر تا دو ماه برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقای شرکت ، در صورتی که بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارد آمده از بین رفته باشد ( ماده 265 ) .

قانون گذار برای بعضی اعمال مدیران و مدیرعامل در اداره کلی شرکت مجازاتهایی در مواد 232 ، 254 و 258 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که عبارتند از :

1- به موجب ماده 232 : « هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند . اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود » . « رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد » ( ماده 245 لایحه قانونی 1347 ) .

2- به موجب ماده 258 لایحه مذکور : « اشخاص زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد :

1 ) رئیس واعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند ؛ 2 ) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع ، به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند ؛ 3 ) رئیس و اعضای هیئت میدره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند ؛ 4 ) رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود ، برخلاف منافع شرکت ، برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند » .

این جرایم نه قابل گذشت است و نه اینکه برای طرح آنها علیه مدیران و مدیرعامل لازم است شاکی زیان شخصی دیده باشد . در واقع ، جرایم مذکور برای حفظ حقوق شرکت وضع شده است . تأیید حسابهای شرکت از طرف مجامع عمومی نیز مانع قابل تعقیب بودن اشخاص اخیر نیست . در ضمن هرگاه اعضای هیئت مدیره از اشخاص حقوقی باشند ، نمایندگان آنها در هیئت مدیره شرکت شخصاً قابل تعقیب کیفری خواهند بود ( قسم دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347 ) .

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ارزش گذاری برند و تعیین ارزش و قیمت نام و علائم تجاری

معیارهای و روش ارزش گذاری برند و علامت تجاری، نام، نشان، لوگو و علائم تجاری در ایران طی مطالعه این مقاله مطلع گردید.وقتی از ارزش برند صحبت می‌کنیم در حقیقت

حقوق مکتسبه

حقوق مکتسبه - واژه حقوق در زبان فارسی واجد معانی مختلفی می باشد. در یک معنا به مجموعه قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند می باشد. همچنین واژه«مکتسبه» ،به عنوان اسم مونث از واژه مکتسب، از ریشه«کسب» یا مصدر «اکتساب» به معنای درخواست منفعت را کردن و تلاش و کوشش نمودن آمد

اتاق تعاون چیست؟

اتاق تعاون چیست؟وفق ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند درصورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون،اتاق تعاون مرکزی را در تهران وشعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تامین مقاصد زیر تشکیل دهند:

حقوق مکتسبه چیست؟

در دنیای امروز یکی از ملاک ها و معیارها برای سنجش و ارزیابی کشورها، توجه به وضعیت حقوق مکتسبه اشخاص و شناسایی رایزنی ها در جهت حمایت حقوق در هر نظام حقوقی می باشد.به نحوی که شناسایی رایزنی ها درباره آن،زمینه های برقراری عدالت اجتماعی و پیشرفت و ترقی علمی و اقتصادی یک جامعه را به همراه دارد.

نحوه ثبت ختم تصفیه درانواع شعب و نمایندگی خارجی

نحوه ثبت ختم تصفیه درانواع شعب و نمایندگی خارجی در مرجع ثبت شرکتهای تهران به عنوان تنها متولی ثبتی در سرزمین اصلی (به غیر از مناطق آزاد) دارای ابهام میباشد

ادغام شرکت های تجاری

توضیحات تکمیلی در خصوص ادغام شرکت های تجاری را از مشاورین و کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید با ما تماس بگیرید

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

توضیحات تکمیلی در خصوص قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را از کارشناسان مجرب و متخصص مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید.

وضعیت شرکت های غیرفعال در ایران

توضیح در خصوص اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را از مرکز حقوقی و معتبر ایلیا جویا گردید.

استعلام کد حوزه مالیاتی

توضیحات استعلام کد حوزه مالیاتی،نحوه دریافت شماره حوزه مالیاتی و کلاسه پرونده،جستجو کد واحد مالیاتی به روش ساده و روان

چگونگی انتشار آگهی دعوت

چگونگی انتشار آگهی دعوت از کارشناسان و مشاورین مجرب و متخصص مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
مرتضی
با سلام و احترام : شرکت با مسئولیت محدود محکوم به پرداخت بدهی خود به شخص حقوقی دولتی گردیده است. مدیر عامل شرکت در حال حاضر درخواست انحلال شرکت را داده و خود به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردیده است با این وصف آیا مدیر عامل (یا مدیر تصفیه)مسولیتی از نظر کیفری و مدنی در قبال تادیه بدهی شرکت را دارد یا خیر؟در صورا منفی بودن نحوه مطابه طلب از شرکت به چه نحوی امکان پذیر ای باشد؟ قبلا از قبول زحمت پاسخگویی کمال تشکر را دارم.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
ثبت شرکت ایلیا®
سلام بدهی های شرکت مسئولیتش بر عهده شرکت هستش ، و نمیتونن به اموال شخصی مدیرعامل ( مدیر تسویه ) مراجعه فرمایند
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید