لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید )


مزایای ثبت بین المللی علامت تجاری

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید )

  1. بستن راه هرگونه سوء استفاده از علامت.
  2. افزایش ارزش نام و علامت شرکت.
  3. کسب اعتبار بین المللی با قرار دادن علامت مخصوص :registered: بالای نام تجاری، پس از ثبت.
  4. جلوگیری از سرقت و سوء استفاده از طرح و ایده خود.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت برند می توانید به مقاله آن مراجعه نموده و مقاله را مطالعه کنید.

مطابق ماده ی ماده ۳۱ قانون ۱۳۸۶ «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد» بنابر این کسی که علامت خود را به ثبت نرسانیده، نمی تواند دیگران را از استعمال آن منع کند. تقاضای ثبت علامت به موجب فصل اول بخش چهارم آیین نامه ی قانون ۱۳۸۶ (مصوب ۱۳۸۷) به وسیله ی اظهارنامه ای خواهد بود که در آن اسم و محل اقامتگاه صاحب علامت و این که علامت برای چه نوع جنسی است و تعیین طبقه درخواست شده و... قید میشود و تقاضای ثبت در ۲ نسخه به زبان فارسی بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پارگی تهیه می شود و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی با نماینده قانونی وی امضا و مهر می گردد. چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد، اگر سهم هریک مشخص نشود حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود. ده نسخه از اصل علامت و نمونه های اضافی به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود و یک کلیشه برای چاپ علامت به مشخصات معین ضمیمه می شود.

متقاضی ثبت اعم از این که مقیم تهران با سایر شهرستانها و یا مقیم کشورهای خارجی باشد باید محلی را در تهران معلوم و در اظهارنامه قید نماید که کلیه ی ابلاغها و اخطارها به محل مذکور ابلاغ شود. در آیین نامه جهت کلیه ی اجناس، طبقاتی قائل و آن را ۴۵ قسمت کرده اند. بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای او با کدام یک از طبقاتی که در آیین نامه ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق الثبت جداگانه باید پرداخت نماید.
ثبت علامات منحصرا در تهران انجام می شود و طبق ماده ی۳۳ قانون، اظهارنامه باید به اداره مالکیت صنعتی تسلیم گردد
فصل هشتم آیین نامه قانون ۱۳۸۶ به مقررات ثبت بین المللی علائم بر اساس موافقت نامه مادرید پرداخته است و ذکر کرده ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است.

رسیدگی:

طبق ماده ۱۱۷ آیین نامه قانون به مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده ۱۱۴ آیین نامه، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هریک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد و طبق م ۱۱۸ مرجع ثبت ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبيق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار میدهد و طبق ماده ۱۱۹ مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ می کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را کتبا با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد

قبول:

در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مفاد اظهارنامه و شکل علامت و این که برای چه طبقه و از طرف چه کسی تقاضا شده جهت اطلاع عموم در روزنامه ی رسمی آگهی می شود. مدت اعتبار ثبت ۱۰ سال از تاریخ تقاضا است و پس از هر ۱۰ سال می تواند تجدید شود.

اعتراض به ثبت علامت:

سیستم ثبت علامات تجاری در ایران به طریق اعلامی است و رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به این که علامت مخالف مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامت ثبت شده ی قبلی نداشته باشد. چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری نظری است، ممکن است در ابتدا این شباهت معلوم نگردد. علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آنکه او اقدام کند، شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند. بنابراین طبق ماده ۱۲۱ آیین نامه متقاضی می تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین نامه تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.

مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

علائم ممنوع:

علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجاری با یکی از آن اجزا قرار داد عبارتند از :
1.نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
2.عين علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی 3.عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی با نام با نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین 4.عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود 5.مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاهایا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
6.عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.
7.علائمی که خلاف موازین شرعی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند.[۳، ص۱۰۶(
از جمله کارکردهای علائم تجاری استراتژی رقابتی آنها است با این توضیح که هر تولید کننده ای سعی می کند علامتی را به ثبت برساند که تولید کننده ی دیگر نتواند به مشابه آن دسترسی داشته باشد و از این طریق با سایرین رقابت می کند. طبق ماده ۱۳ آیین نامه قانون ۱۳۱۰، دارندگان علائم تجاری باید حداکثر ظرف ۳ سال بعد از ثبت علائم، آنها را مورد استفاده قرار دهند. اما در قانون ۱۳۱۰ در خصوص عدم استفاده از علائم در مهلت قانونی، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود و در نتیجه اشخاص سوء استفاده گر علائمی را که دیگران می توانستند ثبت کنند، به سرعت ثبت می کردند و آنها را مورد استفاده قرار نمی دادند و با قیمتهای هنگفتی علائم را به فروش می رساندند. با اصلاح آیین نامه مقرر شد که هر شخصی که علامت خود را ظرف ۳ سال مورد استفاده قرار ندهد، هر شخص دیگری می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد و آن را به نام خود ثبت کند. در ماده ی ۴۱ قانون ۸۶ تنها گفته شده که هر ذی نفع می تواند تقاضای ابطال علامت را بکند اما ذکر نکرده که پس از ابطال، به نام خود ثبت کند بنابراین آیین نامه قانون سابق در این مورد جامع تر است. در قانون ۸۶ استثنایی بدین شرح پیش بینی شده است: «در صورتی که مالک علامت اثبات کند که قوه قهریه مانع استعمال علامت شده، ثبت علامت لغو نمی شود» .
نکته ی دیگر در استراتژی رقابتی این است که مالک علامت می تواند در مقابل رقبا، علامت مشابه را نیز به ثبت برساند تا آنها نتوانند برای لطمه زدن به محصولات او، از علائم مشابه استفاده نمایند.[۴، ص ۳۲-۳۵(
نام تجاری، اسم یا عنوانی است که نمایانگر یا مشخص کننده تاجر باشند [۶، ص ۸۸ و دارای وجوه تشابه و تمایزی با علائم تجاری می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا ( درکلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام شرکت و برند در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ) ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

سئوالات متداول ثبت برند و علامت تجاری

سئوالات متداول در خصوص موارد فوق را مطالعه بفرمایید. ثبت برند،ثبت علامت تجاری،ثبت اسم تجاری،ثبت نشان تجاری،ثبت لوگوی تجاری و ثبت نام تجاری ثبت ایلیا .

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت - امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد وستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است وبه موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند

ثبت برند تولید آب معدنی فوری ✔️

کارشناسان و وکلای مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا اماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت مشاوره کاملا رایگان و ثبت برند تولید آب معدنی در کمترین زمان می باشند

نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی

عقاید و نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی - عده ای با توجه به خصوصیات و اوصاف مالکیت مادی، خصوصاً وصف دائمی آن، امتیازات ناشی از اختراعات و اکتشافات و علائم صنعتی و تجاری را حق مالکیت ندانسته اند هرچند در دارا بودن امتیاز و آثار حقوقی آن تردید نکرده اند.

کنوانسیون مالکیت صنعتی اتحادیۀ پاریس 1883

کنوانسیون اتحادیه پاریس و اصلاحات بعدی آن که اصول کلی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی را پایه گذاری کرده است، علاوه بر این که طبق بررسی های به عمل آمده تا سال 2003 میلادی 164 کشور جهان را دور هم جمع کرده و در واقع اتحادیۀ بزرگی را به وجود آورده است. این اتحادیه دو اصل اساسی و مهم را در جهت حمایت

ثبت برند تولید مداد رنگی

کارگروه مجتمع ثبت برند ایلیا با کارشناسان زبده و وکلای مجرب خود اماده خدمت رسانی و مشاوره رایگان به شما سروران در خصوص ثبت برند تولید مداد رنگی می باشد .

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم و برند در فرانسه - حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممکن است به علتی ساقط و زایل گردد. سقوط این حق می تواند ارادی یا قانونی و قضایی باشد.1. سقوط ارادی حق – در سقوط ارادی، صاحب حق با اراده ویا میل خود از آن صرف نظر می کند.

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها -علامت تجاری، نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصرا برای تعیین منشأ کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند.

تعریف ایران از کنوانسیون پاریس در ارتباط نشانۀ جغرافیایی

در بند ج ماده یک قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران، راجع به کنوانسیون پاریس چنین آمده است: «کنوانسیون پاریس، یعنی مصوبۀ مورخ 1261 هجری شمسی (1883 میلادی) اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تغییرات بعدی آن که به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است.»

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند - موافقت نامه مادرید مورخ 4آوریل 1891 و اصلاحات و تجدید نظرهای بعدی مجموعا دارای 26 ماده و راجع است به ثبت بین المللی علائم که بارها به منظور رفع نواقصی در آن بازنگری شده است.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید