ابتکار در برند

اگر طرح برند مبتکرانه بوده و طراحی خاص داشته باشد به روند پیشرفت یک برند کمک شایانی می کند، بهتر است از خود کالا در طراحی علامت استفاده نشود. همچنین از استفاده اسامی عام مثل ترش خودداری کنید زیرا به هیج عنوان ابتکار به حساب نمی آید همچنین اعداد و اشکاللی مثل دایره و مربع در چهارچوب ابتکار نیست مگر اینکه اعداد و اشکال تمایزی با محصول داشته باشد.

گمراه نکردن ذهن مشتری

برند نباید به صورتی طراحی شود که مشتری گمراه شود و نتواند بین برند مورد نظر و مشابه آن دچار اشتباه گردد و انتخاب غلط انجام دهد. در علامت های ترکیبی از یک جزء متشابه استفاده نگردد زیرا علاوه بر گمراه نموده ذهن مشتری ممکن است اختلاف بین صاحبین برند ها به وجود آورد.

ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد،صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع و مبدا جنس دچار اشتباه شد و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد.
جهت استعلام برند ،می توانید با کارشناسان ما در فکر برتر تماس حاصل نمایید.
همچنین گمراهی در ذهن مشتری می تواند بدین طریق باشد که کالا یا خدمات مورد نظر با منطقه آن همخوانی نداشته باشد، و مشتری بنا بر منطقه نوع جنس یا کالا را اشتباه تشخیص دهد و در انتخاب خود اشتباه کند
کافی است با استعلام برند از مشاورین مجرب مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا از روند ثبتی خود به راحتی کسب اطلاع نمایید.

استعلام نام برند قبل از ثبت