توضیحی در خصوص علامت تجاری

ثبت علامت تجاری به معنای ثبت علامتی می باشد که می تواند محصولات  تولیدی یا خدمات ارائه شده از جانب شخص یا بنگاهی را از کالاها یا خدمات سایر بنگاهها با اشخاص متمایز و مشخص نماید.

برمبنای  قوانین تجارت ، علامت همگانی  و اسم تجاري عبارت است از :علامت تجاری به معنای  هر نماد تصویری می باشد كه قابلیت ایجاد تمایز كالاها يا خدمات ارائه شده توسط شخصیت های حقيقي يا حقوقي را دارا باشد. نام وعلامت تجاری  يعني نام  يا برچسبی  كه بیانگر و مبین  اشخاص  حقيقي ياحقوقي  تولیدکننده اجناس یا ارائه دهنده خدمات باشد

اکثریت قریب به  اتفاق صاحبان کسب و کار برای ایجاد نوعی تمایز  و تفکیک محصول یا خدماتشان از محصولات و خدمات دیگر رقیبان اهمیت  قائل می باشند  اما متاسفانه همگی   آنها از اهمیت لزوم پشتیبانی ازیک نشان تجاری یا علامت تجاری از منظر  ثبت آن  آگاه  نمی باشند. بعد از ثبت برند برمبنای  قانون ثبت علائم تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی محق شناخته می شوند ، به تبع آن کلیه فعالان اقتصادی  از عرضه کالاهای مشابه یا هم طبقه  ازجانب شخصیت های طرف قرار داد  تحت  نشان تجاری که شبیه یا به روش گمراه کنندهای معادل  علامت تجاری شخص دیگری باشد،  منع می شوند.در صورتی که  نشان تجاری  به ثبت نرسد ، دیگر شرکتهای رقابت کننده   در این عرصه از همان نشان که مشابه نشان قبلی باشد به روشی غلط انداز استفاده خواهند نمود. بنابراین سرمایه گذاری دریافتن بازار یک کالا امکان دارد سوخت بشود.چنانچه احدی از رقبا از نشان تجاری ای که قبلا مشابه آن وجود داشته استفاده نماید، این امکان وجود دارد که متقاضیان متصور شوند که کالای مدنظر متعلق به همان شرکت است.

ماده 43 قانون ثبت علامت تجاری

ماده 43 قانون تجارت در خصوص نقض حقوق سایر  افراد ذی نفع علامتی است که به ثبت رسیده است .

  • هرگاه خواهان ثابت کند
  • که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در همین  قانون
  • از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند یا به نحوی از علامت
  • جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب‌مراکزتجاری یا
  • عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه
  • علامت جمعی را باطل می‌کند.