ثبت علامت تجاری و برند

امروزه علامت تجاری و ثبت آن برای اکثر  پیشه ها و تجارتها امری ضروری است .این علامت بر روی تابلو و محصولات درج شده  و در تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرد .

ثبت علامت تجاری تضمین کننده  این است که مصرف کنندگان نهایی می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند. به شرکت‌ها نیز این امکان را می دهد که محصولات‌ و خدماتشان را از یکدیگر متمایز سازند. وسیله ای برای بازاریابی محسوب شده  و  از ارکان اصلی شناخت  و شهرت نام شرکت‌ها است. با اعطای اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث منبعی برای درآمد از محل حق امتیازها می‌باشد. وجود علامت تجاری برای موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی لازم است.

علامت تجاری دارائی ازرشمند کسب و کار تلقی می گردد و مشوق شرکت‌ها جهت سرمایه گذاری ری حفظ یا بهبود کیفیت محصولات می باشد.

ماده 30 قانون ثبت علامت تجاری

ماده 30 قانون ثبت علامت تجاری

ماده 30 قانون ثبت علامت تجاری در خصوص یکی از انواع علامت یعنی علامت جمعی است  و به تعریف آن می پردازد.

‎‎‎ماده 30 - علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

‎‎‎الف - علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

‎‎‎ب - علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

‎‎‎ج - نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

مراحل ثبت علامت تجاری

1-  ارائه  اظهارنامه ثبت علامت  از طریق فایل الکترونیکی که  متقاضیان می توانند با تماس با مشاورین ثبت علامت از روند انجام آن اطلاع حاصل نمایند.

2-    مدارك احراز هویت درخواست کننده شامل :

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی  شرکت ، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

3-  مدارك نماينده قانونی: اگر درخواست ثبت علامت  توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) تسلیم می گردد مدارک  شناسایی آن  شخص به علاوه معرفی نامه رسمی مورد نیاز می باشد.

4-    نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویری از علامت درخواستی  در اندازه  10×10 سانتی متر

5-  درصورت سه بعدی بودن بودن علامت تجاری ارائه علامت به شکل  نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی لازم است  به طوری  که   این تصویر باید از شش زاویه متفاوت تهیه  شده و درمجموع یک نمونه واحد را شکل دهد .

6-  تسلیم  اسناد  مربوط به فعالیت در رشته مرتبط به عنوان مثال جواز تأسیس از وزارت صنایع یا پروانه بهره برداری،  پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...

7-  استفاده از حق تقدم: درصورتی که اشخاص متقاضی  ثبت  علامت بقصد داشته باشند تا به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم (حداکثر6ماه) برخوردار شوند  ضروری است که  مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با ارائه اظهارنامه  ثبت یا نهایتا" ظرف 15 مدت روز پس  از آن تاریخ تسلیم کنند.

8-    نسخه ای ازمقررات و قوانین استفاده ازعلامت جمعی و تصدیق مقام ذی صلاح