لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

عوامل مشابهت در ثبت برند و علائم تجاری


عوامل مشابهت

در اینجا هدف بررسی عواملی است که موجب، مشابه محسوب شدن علایم تجارتی است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصی را نمی توان موجب مشابه دانستن کالاهایا خدمات دانست و تشابه دراین مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی کننده میبایست با به کارگیری معیار کلی تشابه یعنی احتمال اشتباه مصرف کننده، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد. در اکثر نظامهای حقوقی عواملی که موجب مشابهت مصرف کننده، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد.

عوامل مشابهت در ثبت برند و علائم تجاری

در اکثر نظامهای حقوقی عواملی که موجب مشابهت علایم تجارتی و در نتیجه گمراهی مصرف کننده می شود کتابت، تلفظ، شکل ظاهر و یا معنا و مفهوم علامت ذکر شده است.

تبصره ی ۲ مادهی ۵ آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم واختراعات ایران، نیز عوامل مشابهت را شکل ظاهری علامت، تلفظ، کتابت یاهر کیفیت دیگری که مصرف کننده ی عادی را به اشتباه اندازد، ذکر نموده است. این تبصره مقرر میدارددر موردعلامت تجارتی شباهت ممکن است از لحاظ شکل ظاهریا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد اما در قانون علایم تجارتی ۱۹۹۴ انگلستان به صراحت به این موضوع پرداخته نشده است. در ادامه به طور جداگانه به موارد مذکور خواهیم پرداخت.

الف- شکل ظاهر علامت

ظاهر علامتها ممکن است کم یا زیاد مشابه باشند ولی آنچه که مهم است این است که آیا مصرف کننده را گمراه می کند یا خیر؟

چرا که هدف اصلی از انتخاب علامت تجارتی برای کالاها یا خدمات ایجاد نمابر بین کالاها و خدمات از منافع مختلف و جلوگیری از گمراهی مصرف کننده می باشد.

اما این شباهت چگونه میبایست مورد بررسی قرار گیرد؟ و آیا باید دو علامت را به صورت جزء جزء مورد بررسی و مقایسه قرارداد یا اینکه ملاک تشابه کلی دو علامت است؟ در حقوق انگلیس تشابه کلی مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد.

در حقوق ایران در این خصوص قانون خاصی دیده نمی شود از طرفی چونکه همه ی آرا محاکم جمع آوری نمی شود تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد رویه قضایی به خوبی مشخص نیست . اما در حد آرائی که منتشر شده است می توان گفت که از نظر دیوانعالی کشور و محاکم تجدید نظر، ملاک تشابه کلی دو علامت مورد عمل می باشد.در این حالت دو علامت مورد تجزیه و تحلیلی قرار نمی گیرند و به اختلاف موجود در بین جزئیات علایم چندان توجهی نمی شود زیرا تاثیر کلی علامت در نظر بیننده اهمیت دارد. بر عکس در دادگاههای بدوی، اغلب، علایم را با نگرش تجزیه و تحلیل بررسی می کنند که قطعا با این روش نه تفاوتهایی میرسند که نتیجه ی آن عدم تشابه دو علامت است. به عنوان نتیجه ی این بحث می توان گفت هرگاه مجموع علامتی یا مجموع علامتی دیگر ایجاد اشتباه کند و با دیدن یکی، دیگری را به خاطر آورد.هر چند که در جزئیات تفاوتهایی داشته باشند. این علایم مشابه می باشند. در پرونده ی کلاسه ۱۱۲۱ / ۷۷ - ۱۱۲۲، شعبه ی دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره ی ۶۵۳ - ۶۵۲ مورخ 78/6/3رای دادگاه بدوی را نقض می کند، بدین توضیح که دادگاه بدوی بین علامت تجارتی Hardy Spicer Needle Bearing Joint Parts به انضمام اشکال دیگر که از جمله آنها دو فقره مثلث یا علامتهاردی اسپایسر (Hardy Spicer) در داخل آنها بوده، وعلامت تجارتی شرکت تجدیدنظر خوانده که عبارت از یک مثلث با کلمه ی اسپایسر (Spicer) در داخل آن باشد، تشابه احراز وحکم به ابطال اظهار نامه شرکت تجدید نظر خواه صادر کرده است . دادگاه تجدیدنظر در نقض رای چنین استدلال کرده است: با توجه به ترکیب ظاهری علایم مورد بحث، همان طوری که کارشناس منتخب دادگاه نیز اعلام داشته است، تشابه موجود به اندازه ای نیست که اشخاص عادی را در تشخیص کالاهای حاوی علایم منظور شده دچار اشتباه نماید اما در صورتی که تجدید نظر خواه صرفا تقاضای ثبت عبارت هاردی اسپایسر ( Hardy Spicer) را با مثلت مربوط به آن می نمود احتمال وجود تشابهی که موجب اشتباه عادی گردد، وجود داشت و حال آنکه وجود اشکال هندسی و عبارت طولانی فوق الذکر وجوه ممیزه ای است که تصور چنین فرضی را مرتفع می سازد.

در حقوق انگلیس نیز در دعوای واگاهاما علیه رستورانهای مرکزی، دعوای خواهان به خاطر شباهت ظاهری علامت وارد دانسته شد: خواهان یک رستوران ژاپنی تحت نام «واگاماها( Wagamanna) داشت که این علامت را ثبت کرده بود. بعد از شخصی رستورانی هندی را تحت عنوان «راجاماما» (Rajamam) افتتاح نمود. که در واقع شخص دوم، با این کار موجب اشتباه و گمراهی مصرف کننده می شد. دادگاه حکم به ابطال علامت رستوران هندی داد.

گرچه قاعده ی اساسی، مقایسه ی علائم به طور کلی وعدم تقسیم آنها به جزئیات بوده ولی ترکیب نشانه ها هم اهمیت زیادی دارد و لازم است که به پیشوندها وپسوندهای مشترک کلمات توجه داشت . در صورتی که دو علامت کلمه بوده و از جهت شروع خیلی مشابه باشند احتمال اختلاط و اشتباه آنها خیلی بیشتر از شباهت پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات صولانی با پیشوند مشترک خیلی بیشتر از کلمات کوتاه با پسوند مشترک خواهد بود."

ب- کتابت

دومین عامل گمراه کننده مصرف کننده، تشابه در نوشتن کلمات است به عبارت دیگر اشتباه مشتری ممکن است ناشی از تشابه در نوشتن کلمات باشد اگر این مشابهت مصرف کننده ی عادی یا ضریب هوشی متوسط را به اشتباه اندازد، در واقع موجب نقض حق دارنده ی علامت تجارتی ثبت شده می باشد. از شباهت ظاهری، کتابت علامت تجارتی و طراحی آنها، از اهمیت فراوانی برخوردار است . به طور مثال دو علامت کلوگس (KEOLLO GGS) و کیتوس (KITTOOS) هیچ گونه شباهت ظاهری اشتباه آمیز دیده نمی شود ولی اگر این دو را با حروف لاتین و کوچک و چنین keloggs” kitoo s ' بنویسند احتمال گمراهی و اشتباه زیاد میشود. شعبه ی سوم دادگاه عمومی تهران طی رای شماره ی ۱۱۴۱ مورخ 1380/9/12دعوای خواهان به خواسته ای الزام اداره ی مالکیت صنعتی به پذیرش ثبت علامت تجارتی الو گذاتین (ELOXA TIE) را به علت مشابهت این علامت در نگارش و تلفظ با علامت ثبت شده ی اگزتین (OXETINE) وارد ندانسته و با این استدلال که شباهت این دو علامت در نگارش و تلفظ به حدی است که موجب اشتباه مصرف کننده می شود، دعوا را مردوداعلام میدارد.

دیوان عالی کشوربین دو علامت پنگ (PANG) و تانگ (TANG) در جریان پرونده ای که در تاریخ 71/8/5در شعبه ی ۲۴ دیوانعالی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت، شباهتی احراز نمی کند جریان دعوا از این قرار بوده است: یک شرکت آمریکایی خواستار ابطال ثبت علامت پنگ (PANG) یک شرکت ایرانی شد و خواهان چنین توضیح می دهد که علامت تانگ (TANG) به موجب تصدیق شماره ی ... و گواهی تجدید ثبت مورخ ... در ایران برای طبقه ۳۲ به ثبت رسیده است وخوانده بدون توجه به مقررات اقدام به ثبت علامت ینگ (PANG) نموده است و چون این علامت شباهت کامل با علامت ثبت شدهی تانگ (TANG) دارد، تقاضای ابطال علامت می شود اما دادگاه به استاد، مجموع محتویات پرونده هیچ گونه شباهتی بین دو علامت اعم از تلفظ، کتابت، تصویر و معنی مشاهده نمی کند که موجب اشتباه و گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان و افراد عادی جامعه گردد از این رو حكم بطلان و دعوای خواهان ابرام می شود. البته رای دیوانعالی کشور شگفت آور است چراکه در علامت مذکور از لحاظ ظاهر و کتابت مشابه هستند. در پرونده ی دیگر دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۴۵، مورخ 1351/8/22 رای دادگاه استان که دو علامت تجارتی، پالاس و تهران پالاس را برای استفاده در هتل مشابه دانسته بود، نقض کرده است. ملاحظه می شود دیوانعالی کشور در اینجا نیز، شباهت مجموعی را در نظر گرفته است چرا که اگر علایم را جز به جز مقایسه کنیم به نتیجه ای میرسیم که آنها را مشابه ندانیم علایمی که در کتابت شباهت دارند معمولا در نقطه نیزشبیه هستند لذا مشترکات این دو عامل (تلف و کتابت) بسیار زیاد است که در ادامه به شباهت از لحاظ تلفظ خواهیم پرداخت تا بیش از پیش موضوع روشن شود.

ج) تلفظ

شباهت در تلفظ کلمات نیز می تواند مصرف کنندگان را به اشتباه اندازد هر چند که کتابت آنها متفاوت باشد زیرا کلمات زیادی وجود دارد که به گونه های متفاوتی نوشته می شوند ولی از لحاظ تلفظ به هم بسیار نزدیکند این حالت در ارتباطات شفاهی از جمله مکالمات تلفنی، از اهمیت خاصی برخوردار است؟ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ۱۲۴۳ مورخ1380/10/10دعوای خواهان به خواست ثبت علامت تجارتی ELVAN (با تلفظ الوان) را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده الوان مشابه است را رد می نماید که پس از اعتراض شعبه ی هشتم دادگاه تجدید نظر تهران دادنامه شمارهی ۳۷۱۴ مورخ 1380/10/28رای صادر شده را با این استدلال که: «.. در زبان فارسی هر دو کلمه به یک املاء نوشته میشوند و این موجب اشتباه مشتری خواهد شد.» اعتراض را غیر وارد تشخیص و رای بدوی را تایید می نماید. شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 359/3/765 طی رای شماره 76/3/19-457 یا مشابه داشتن دو علامت مارس و فارس رای دادگاه عمومی را نقض و چنین استدلال می نماید:

از آنجا که حسب تبصره ی ۲ ماده ۵ آیین نامه قانون ثبت علایم واختراعات شباهت بین دو علامت تجارتی ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلف یا کتابت باشد با ملاحظه اینکه دو علامت مارس و فارس که فقط دوحروف «م» متفاوت و در سایر حروف «ارس» مشترک می باشند از این جهت لفظ مشابه و تلفظ آنها به لحاظ آهنگ واحد آنچنان نزدیک است که در محاورات به علت اتحاد و اشتراک لفظ و صدا اشتباه می شود و مشتریان و مصرف کنندگان معمولی که به مشخصه ی صنعتی و تجارتی محصولات مارس و فارس دسترسی ندارند و از فرمول و اختصاصات آن آگاهی نداشته وجز با مراجعه به بروشور و بسته بندی نمی توانند در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قرار گیرند. علامت فارسی را به جای آن تلقی می نمایند. اما دیوان عالی کشور طی رای اصراری شماره ی 1375/9/20-3 علامت fa آلمانی را با فافا فارسی که هر دو جهت محصولات بهداشتی و آرایشی ثبت شده است مشابه ندانست در این پرونده شعبه هجدهم دادگاه حقوقی یک تهران پس از بررسی ثبت و نقض حقوق علائم تجاری و برند در نظام حقوقی ایران، از بررسی به شرح زیر طی دادنامه شماره ۳۴۲- 72/4/25 اقدام به صدور رای می نماید.

با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و مدافعاتش به شرح منعکس در پرونده و لوایح ابرازی و همچنین از توجه به مدافعات وکیل خوانندگان در لوایح تقدیمی و جلسه ی دادگاه ومستندات مدرکیه ابرازی طرفین و با توجه به محتویات پرونده - مربوط به ثبت علامت خواهان و پرونده مربوط به تقاضای ثبت علامت خواندگان واصله از اداره ثبت شرکتها دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نیست. بدین توضیح که خواهان توسط وکیلش علامت fa را به لاتین ... به ثبت رسانیده است . بنابراین از محتویات پرونده خواهان در اداره ثبت شرکتها ملاحظه می شود: اولا خواهان صرفا علامت fa را به لاتین به ثبت رسانیده است و برخلاف ادعای وکیلش در دادخواست معادل فارسی آن را که کلمه ی فا می باشد به ثبت نرسانیده . ثانیا پرونده ی متشکله در اداره ثبت شرکتها راجع به تقاضای ثبت خواندگان مربوط به تقاضای ثبت علامت فافا آن هم به خط و کتابت فارسی است نه لاتين وهمان طور که ملاحظه می شود علامت ثبت شده خواهان fa به کتابت لاتین و علامتی که خوانده تقاضای ثبت آن را دارد فافا به کتابت فارسی است که هم از نظر شکل و کتابت و هم از نظر اینکه یکی به فارسی و دیگری به لاتین است با هم شباهت آنچنانی ندارند. بنابراین به نظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که وکیل خواهان مدعی آن است بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست ودعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نمی آید حکم به رد آن داده می شود.

پس از اعتراض از سوی وکیل خواهان پرونده شعبه ی اول دیوانعالی کشور مطرح میشود و هیات شعبه طی دادنامه شماره 73/6/20-1/245/73 به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید."

بر دادنامه تجدید نظر خواسته ایراد وارداست چه طبق بند ۲ ماده ۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ تقاضای ثبت در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد قابل پذیرش نیست و تبصرهی ۲ ماده ۵ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون مزبور موب ۱۳۳۷ در توضیح ماده مرقوم مقرر داشته در مورد علامت تجارتی مشابهات مذکور در ماده ۹ قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت با بهره کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد. با عنایت به اینک علامت تجارتی شرکت معترض فا(fa) در مورد کالای عطریات و صابونهای توالیت و محصولات کف دار و غیره می باید، علامت تجارتی شرکت معترض عليه که عبارت از کلمه فافا جهت انواع مواد پاک کننده بوده و حروفی است که در تلفظ مصرف کنندگان را به اشتباه می اندازد.

این بار پرونده به شعبه ی اول دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود دادرس شعبه طی دادنامه شماره ی ۵۲۲- 873/22 چنین رای میدهد: با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود که علامت ثبت شده خواهان با مشخصات برچسب مدور به رنگ زرد وخطوط غیر منظم سبزرنگ دو حرف fa انگلیسی در وسط آن نوشته شده وشکل دو برگ به رنگهای زرد و نارنجی به ثبت رسیده اما علامت خوانده با برچسب مستطیل و رنگ قرمز در حالی که کلمه «فافا» به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته میباشد با دقت در مشخصات هر دو علامت نتیجه ای که به روشنی دیده می شود این است که اولا بین آن دو از حيث كتابت وتلفظ شباهت معمولی وجود ندارد.

ثانيا هر مصرف کننده در هر سطح که باشد به خوبی هر دو علامت را با مشخصات متفاوتی که دارندتمیز داده و گمراه نخواهد شد و با عنایت به سایر مشخصات درعلامت مورد تقاضای ثبت خوانده از قبیل شکل ورنگ تمسک به ماده ی ۵ کنوانسیون پاریس مصوب ۱۸۸۳ که موضوع آن اشکال و ترسیمات و نمونه های صنعتی در کلیه ی کشورهای جهان می باشد به علت عدم تشابه شکلی و ترسیمی بین دو علامت نمی توان مصداق داشته باشد. با توجه به تمایزات ذکر شده تشابهی احراز نمی شود. لذ باتوجه به موارد فوق الاشاره دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر می نماید.

با اعتراض وکیل خواهان پرونده مجددا در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح میشود . شعبه ی مذکور رای مورد تقاضای تجدیدنظر را اصراری تشخیص و پرونده را جهت طرح درهیات عمومی حقوق دیوانعالی کشور ارسال می دارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از شور چنین رای می دهد (رای شماره 1375/9/20-23اعتراض موثر و موجهی... از جانب وکیل تجدید نظر خواه به عمل نیامده رای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات دعوی در رسیدگی های انجام شده ومبانی استدلال صحيحا اصدار یافته و مخالفتی با موازین قانونی ندارد. علیهذا هیات عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت آراء دادنامه شماره 73/8/22-522شعبه ی اول دادگاه حقوقی یک تهران را که بر رد دعوی تجدید نظر خواه صادر گردیده ابرام مینماید.

برخی این رای را نادرست دانسته و بر آن خدشه وارد کرده اند و چنین استدلال نموده اند که «.... گاهی غافل هستیم که مخاطبین علامت چه کسانی هستند. بیشترین مصرف کنندگان این گونه کالاها جوانان و بانوان هستند که اغلب به ظاهر آن توجه می کنند نه به کیفیت، بنابراین دو علایمی از قبیل fa و فافا که در تلفظ مشابهند، گرچه در یکی تکرار وجود دارد باید پذیرفت که امکان احتمال اشتباه آن هم با توجه به نوع کالا بسیار زیاد است.

باید گفت که چنین استدلالی در صورتی پذیرفته است که صرفا دو علامت موردبحث «فافا» و«fa» بودند در حالی که حروف و کلمه مذبور جزیی از دو علامت مورد بحث بوده اند و همراه باشکال و رنگهایی، علامتهای تجارتی را تشکیل می داده اند لذا به نظر می رسد هیچ شباهتی که موجب اشتباه مصرف کننده گرددبین دو علامت مذکور موجود نبوده و رای به درستی صادر شده است.

ه- تشابه به هر کیفیت دیگر

معیار وضابطه اشتباه مشتری است و در واقع علاوه بر موارد ذکر شده در بالا قاضی به هر نحو که شباهت را تشخیص دهد می تواند حکم به ابطال علامت نقض کننده دهد یکی از این طرق شباهت در معنی دو علامت است در صورتی که معنا و مفهوم واحدی از هر دو علامت تجارتی متبادر به ذهن مصرف کننده عادی شود، مشابهت دو علامت مطرح بوده و زمینه وسبب گمراهی مصرف کننده فراهم می شود. در واقع باید گفت علایمی که به ظاهر متفاوت بوده ولی در معنی یکسان باشند، ممکن است مشابه محسوب شوند مانند دریم لند (DREAMLAND) و اسلومیرلند SLUMBERLAND که هر دو به معنی شهر رویایی می باشند.

گرچه در دعاوی، بیشتر به موارد مخصوص عمل می شود و به شباهت علایم به کیفیت دیگر مانند شباهت از نظر معنی، توجه کمتری می شود ولی شعبه ی سوم دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره ی 1377/3/30-339با این استدلال که علامت لیتل سون Little swan به معنی قوی کوچک از نظر معنی و نیز کتابت با علامت ثبت شده ی سوان (Swan) به معنی قوی به حدی مشابهت دارد که مصرف کننده ی عادی را به اشتباه اندازد. دعوای خواهان (متقاضی ثبت علامت ليتل سوان (Little Swan) را رد می نماید.از طرفی شعبه ی ۲۴ دیوانعالی کشور نیز در پرونده ۵۹۱۷ - ۲۴ طی دادنامه شماره ۲۶۷ - ۲۴ مورخ 1371/8/5 به شباهت معنایی بین دو علامت اشاره کرده است.

گرچه عبارت تشابه «به هر کیفیت دیگر» عبارت جامعی است اما در این خصوص قاضی می بایست نهایت دقت را به کار برد، زیرا اشخاصی هستند که سرمایه زیادی را صرف تبلیغ و مشهور کردن یک علامت می کنند که در صورت بی دقتی در رسیدگی به دعاوی، خسارت سنگینی به این اشخاص وارد می شود.

نقض شهرت علامت تجارتی

در اکثر موارد، نقض علامت تجارتی در صورتی محقق می شود که استعمال علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات یکسان یا مشابه باشد اما در مواردی استعمال علامت یکسان یا مشابه در خصوص کالاها و خدمات غیر مشابه وغیر یکسان نیز ممکن است تحت شرایطی موجب نقض علامت تجارتی شود و در واقع نقض شهرت علامت تجارتی در مواردی تحقق می یابد که استعمال علامت یکسان یا مشابه علامت تجارتی مورد حمایت باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی ممتاز علامت تجارتی شود.

در این نوع نقض، استعمال نقض کننده، لزوما باعث گمراهی مردم در خصوص تشخیص مبدا کالاها یا خدمات نمی شود بلکه به نوعی شهرت علامت موردنقض در معرض خطر قرار می گیرد. در این نوع نقض نیز، همانند نقض براساس مشابهت یا یکسانی، شرط وجود یکسانی یا مشابهت بین علامت مورد حمایت و علامت نقض کننده وجود دارد اما نیازی نیست که کالاهای تحت دو علامت با یکدیگر یکسان یا مشابه باشند بلکه برعکس در اکثر موارد، کالاهای تحت دو علامت غیر مشابه می باشند.

در قانون ثبت علایم واختراعات ایران و نیز آیین نامه اجرایی این قانون به این نوع نقض اشاره ای نشده است . اما درقانون علایم تجارتی ۱۹۹۴ انگلستان صراحتا این نوع نقض مطرح شده است . در مورد از این نوع نقض درماده ی ۱۰ این قانون آمده است: یکی در بند ۳ این ماده و دیگری در بند۱۶ این ماده که آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.

الف- مطابق بند ۳ مادهی ۱۰ قانون ۱۹۹۴ چنانچه علامت یکسان باشبیه علامت تجارتی ثبت شده در مورد کالاهایا خدمات غیر مشابه به کار رود در صورتی که علامت ثبت شده دارای شهرت درانگلستان باشد و استعمال مذکور، باعث بهره بردن ناعادلانه استفاده کننده از ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتی شود و باعث ورود ضرر به شهرت با ویژگی تمایز علامت مذکور گردد، این استعمال نقض کننده محسوب می شود.

پس برای تحقیق نقض مذکور در بند 3، دوشرط لازم است:

1. استعمال علامت توسط دیگر در مورد کالاهای غیر مشابه باعث بهره بردن ناعادلانه شخص مذکور با ورود ضرر بر اثر استعمال به شهرت با ویژگی تمایز علامت شود. تحقق هر یک از دو مورد اخیر برای وقوع نقض کافی است.

۲. علامت مورد حمایت، دارای شهرت باشد . توضیح اینکه لازم نیست علامت در سطح انگلستان علامت معروف یا علامتی مشهور باشد بلکه صرف داشتن آوازهی شهرت و ورود ضرر با استفاده ی ناعادلانه از این شهرت برای تحقق این نقض کافی است.

ب- تبلیغات مقایسه ای «این مورد در بند ۶ ماده ۱۰ قانون علامت تجارتی ۱۹۹۴ انگلستان مطرح است یکی دیگر از مصادیق نقض شهرت علامت تجارتی، استعمال مخالف اعمال شرافتمندانه از علامت تجارتی مالک علامت ثبت شده به منظور معرفی کالاها یا خدمات مالک باشخص مجاز از سوی وی می باشد. استعمال علامت تجارتی مالک علامت تجاتی ثبت شده به منظور معرفی کالاها یا خدمات مالک یا شخص مجاز از سوی وی مجاز است لیکن در صورتی که استعمال مذکور مخالف اعمال شرافتمندانه (معمول در امور صنعتی یا تجارتی(

صورت پذیرد و باعث بهره بردن ناعادلانه از ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتی ثبت شده شود و یا باعث ورود ضرر به ویژگی تمایز یا شهرت علامت تجارتی ثبت شده شود، نقض کننده محسوب خواهدشد.

براساس بند فوق چنانچه شخصی غیر از مالک تجارتی یا شخص مجاز از طرف او، علامت تجارتی ثبت شده را برای معرفی کالاها یا خدمات مالی به کار ببرد و به منظور اطلاع رسانی به مردم به مقایسه ی ویژگیهای کالاهای مزبور با کالاهای خود بپردازد، این امر نمی تواند في نفسه مشمول عنوان نقض شود بلکه چنانچه شخص مزبور در این مقایسه، در اثر استعمال علامت تجارتی ثبت شده ی مورد مقایسه ضرری به شهرت یا ویژگی تمایز آن علامت، وارد آورد و با بهره ای نامشروع و ناعادلانه از شهرت یا ویژگی تمایز علامت مورد مقایسه به دست آورد، نقض تحقق می یابد. |

در حقوق ایران، گرچه، در قانون ثبت علایم واختراعات و آیین نامه اجرایی آن در این خصوص مطلبی ذکر نشده است اما با استفاده از مواد ۱ و ۸ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مادهی ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس می توان به جلوگیری از نقض مذکور و حمایت از علایم تجارتی نقض شده پرداخت.

مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی «هر کس بدون مجوز قانون عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به شهرت تجارتی دیگری.... لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. بهتر است در اصلاحات بعدی قانون مربوط به علایم تجارتی به صراحت و به نحو مبسوط به این موضع پرداخته شود."

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا 32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

ثبت شرکت در کرج | ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت تغییرات شرکت فوری و تخصصی

در این مقاله به مطالبی درباره ثبت تغییرات شرکت فوری و تخصصی پرداخته شده است مقاله را بخوانید.

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند - موافقت نامه مادرید مورخ 4آوریل 1891 و اصلاحات و تجدید نظرهای بعدی مجموعا دارای 26 ماده و راجع است به ثبت بین المللی علائم که بارها به منظور رفع نواقصی در آن بازنگری شده است.

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت - امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد وستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است وبه موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند

کنوانسیون مالکیت صنعتی اتحادیۀ پاریس 1883

کنوانسیون اتحادیه پاریس و اصلاحات بعدی آن که اصول کلی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی را پایه گذاری کرده است، علاوه بر این که طبق بررسی های به عمل آمده تا سال 2003 میلادی 164 کشور جهان را دور هم جمع کرده و در واقع اتحادیۀ بزرگی را به وجود آورده است. این اتحادیه دو اصل اساسی و مهم را در جهت حمایت

ثبت برند تولید ظروف پلاستیکی درب دار

جهت کسب امور بیشتر و مشاوره رایگان و در نهایت ثبت برند تولید ظروف پلاستیکی درب دارهم اکنون با کارشناسان ارشد ایلیا ارتباط برقرار کنیدتا راهنمایی شوید.ایلیا

ثبت برند تولید آب معدنی

کارشناسنان و وکلای مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا اماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت مشاوره کاملا رایگان و ثبت برند تولید آب معدنی شما می باشند .

سئوالات متداول ثبت برند و علامت تجاری

سئوالات متداول در خصوص موارد فوق را مطالعه بفرمایید. ثبت برند،ثبت علامت تجاری،ثبت اسم تجاری،ثبت نشان تجاری،ثبت لوگوی تجاری و ثبت نام تجاری ثبت ایلیا .

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها -علامت تجاری، نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصرا برای تعیین منشأ کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند.

مفاد حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس

مواد مربوط به حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس - در کنوانسیون پاریس مورخ 20مارس 1883 و اصلاحات سال های 1900و1911 و1925و1934و1958و1967و1979 راجع به حمایت از حقوق ناشی از علائم مبدا تولید یا نشانه های جغرافیایی محصولات، ضوابطی به شرح زیر مورد توافق کشورها قرار گرفته است:

ثبت برند تولید روغن زیتون

جهت ثبت نمودن برند تولید روغن زیتون خود ازکارگروه ویژه مجتمع ایلیا جهت مشاوره و راهنمایی نیز یاری بخواهیدتا شما را دربه ثمرنشستن بهتر این امرمهم یاری دهیم.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید