طرق حمایت حق ثبت اختراع در فرانسه

طرق حمایت حق ثبت اختراع در فرانسه بر اساس چهارچوب های حقوق مالکیت اشخاص در دو بخش مدنی و کیفری مورد حمایت قرار می گیرد.

طرق حمایت حق ثبت اختراع در فرانسه به چه صورت است.

در نظام حقوقی فرانسه برای حمایت حقوق ناشی از اختراع دو نوع ضمانت اجراء پیش بینی شده است:

  • الف – ضمانت اجرای مدنی
  • ب- ضمانت اجرای کیفری

الف – ضمانت اجرای مدنی

تجاوز به حقوق مالک اختراع،تحت عنوان تقلب و تزویر و جعل، یک اقدام غیرقانونی است و این اقدام که به حقوق ناشی از گواهی نامه اختراع لطمه وارد می کند. درست در عین حال که جنبه کیفری دارد ،یک جرم مدنی نیز محسوب می گردد. در موارد 1-615L تا 16-615L قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، ضوابط و مقرراتی به منظور حمایت از اختراع پیش بینی شده است که برای عامل تقلب وجعل ، علاوه بر مجازات های کیفری، مسئولیت مدنی نیز ایجاد کرده است.

تقلب و تزویر در زمینه اختراع، شامل ساخت و تولید محصولات تقلبی به نام تولید موضوع اختراع، عرضه و واردبازار تجارت کردن یک محصول تقلبی است. خرید و عرضه و وارد یا صادر کردن کالاهای تقلبی نیز اگر این گونه اقدامات از طرف کسی غیر از سازنده، با علم و آگاهی به تقلبی بودن انجام گیرد. مسئولیت مدنی برای عامل یا عاملان آن ایجاد خواهد کرد(ماده 1-615L)

ساخت کالاهای تقلبی، حتی ممکن است از طریق دارنده لیسانس و مجوز بهره برداری ازیک اختراع، صورت گیرد.

طبق ماده 2-615L مالک گواهی نامه اختراع، در صورت تجاوز به حقوق وی، می تواند علیه عامل یا عاملان تجاوز، اقامه دعوی نماید و اگر مالک اختراع اقدام به طرح دعوی نکند، دارنده مجوز بهره برداری از اختراع مخصوصاً دارنده جواز و لیسانس انحصاری بهره برداری نیز، حق اقامه دعوی علیه متجاوز خواهد داشت.

خواسته دعوی اقامه شده، غالبا جلوگیری از ساخت کالاهای تقلبی، جمع آوری محصولات تقلبی و اتخاذ تدابیری از طرف دادگاه مبنی برعدم ادامه ساخت محصولات تقلبی و جعلی، تحت عنوان وبه نام و آرم اختراع اصلی و مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی است.

ممکن است به علت فوریت موضوع از دادگاه صدور دستور موقت نیز خواسته شود. در این صورت دادگاه می تواند صدور دستور موقت مورد درخواست متقاضی را به تودیع خسارت احتمالی که ممکن است به طرف مقابل یا خوانده دعوی وارد گردد، موکول نماید.

ادامه مطلب
قانون مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری

اثبات تقلب و تزویر در اموری که ذکر آنها گذشت با هرگونه دلیلی امکان پذیر است و احتیاج به ارائه دلایل خاص نخواهد داشت.

طبق ماده 7-615L بنا به درخواست زیان دیده وبا توجه به لزوم تامین و تضمین ممنوعیت ادامه اقدامات تقلب آمیز، قاضی دادگاه می تواند تولیدات حاصل از اعمال متقلبانه را که در ملکیت عامل تقلب قرار دارد، توقیف و ضبط کند تا در صورت محکومیت عامل تقلب ، خسارت وارده به ذینفع دعوی از محل تولیدات توقیف شده، جبران گردد.

در فرانسه ، دعوی مربوط به تقلب و تزویر در زمینه اختراع، مشمول مرور زمان سه ساله از تاریخ وقوع اقدامات متقلبانه است (ماده 8-615L ) مرور زمان دعاوی در حقوق ایران طبق نظریه شورای نگهبان قانون آئین دادرسی جدید مصوب 1379 وجود ندارد یعنی حق طرح دعاوی حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود و هر زمان که ذی نفع مایل باشد، حق اقامه دعوی خواهد داشت، هرچند محل ایراد و اشکال است.

رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به تقلب و مشابه سازی موضوع اختراع و رقابت های غیرقانونی مربوط به این موضوع، در فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورهای صنعتی مهم جهان با توجه به ماده18-615L قانون مالکیت فکری و صنعتی و رویه قضایی، در صلاحیت دادگاه بدوی اختصاصی در شهر پاریس است.

 

طرق حمایت حق ثبت اختراع در فرانسه

 

امروزه بسیاری از مسائل و موضوعات اجتماعی و حقوقی، از جمله مسائل مربوط به مالکیت فکری و صنعتی و اختلافات ناشی از آن به صورت پیچیده ای درآمده اند. که لازم است به صورت کاملا تخصصی مورد بررسی و قضاوت قرار گیرند، تا حقوق اشخاص و جوامع حفظ گردد.

پبه عبارت دیگر تحولات اجتماعی وتوسعه همه جانبه کشورهای مختلف جهان و ارتباط آسان بین ملت ها و نفوذ فرهنگ ها، سبب شده است که مسائل اجتماعات کنونی از حالت سادگی سابق خارج شود و از طرفی دیگر، امروزه تخصصی شدن موضوعات و مسائل مختلف بدون تردید باعث شده است که در همه زمینه ها رشد چشمگیری عاید بشریت گردد و در زمینه مسائل حقوقی نیز تفکیک موضوعات و تخصصی شدن دادگاه ها به تأمین و تعمیم عدالت، کمک شایسته ای خواهد کرد.

به همین دلیل در نظام های حقوقی جهان متمدن و کشورهای توسعه یافته، برای رسیدگی به امور و جرائم اطفال و امور خانواده و مسائل تجاری، اقتصادی و صنعتی از جمله رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری و صنعتی به ویژه در امور مختلف اختراعات و امثال آن، دادگاه های تخصصی و ویژه ای تشکیل شده است و قضاتی را برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات مذکور تربیت کرده اند.

ادامه مطلب
اخذ کارت بازرگانی در کرج【اتاق بازرگانی کرج ✔️】

این گونه دادگاه های تخصصی، همان طور که اشاره شد با توجه به دانش و آموزش های خاصی که به قضات داده می شود و تجربیاتی که این قضات کسب خواهند کرده، به تأمین عدالت و حفظ حقوق اشخاص کمک شایسته ای خواهد کرد و به طرفین اختلاف و اصحاب دعوی این اطمینان را می دهد که مراجع قضایی مزبور کمتر دچار اشتباه خواهند شد و نگرانی آنان به نسبت به تضییع حقوق، کمتر خواهد شد.

دادگاه های تخصصی بدوی که به آن ها دادگاه شهرستان نیز گفته می شود و همچنین دادگاه های تجدید نظر که به آن ها دادگاه استیناف نیزمی گویند. برای نیل به اهداف مورد نظر، باید دارای آیین دادرسی خاصی نیز باشند ولی در بعضی از کشور ها چنین اقدامی هنوز صورت نگرفته و رسیدگی به دعاوی تخصصی در دادگاه های اختصاصی با همان شیوه دادرسی عادی و عمومی صورت می گیرد.

در فرانسه با توجه به کنوانسیون بروکسل مورخ 27 سپتامبر 1968، دادگاه های اختصاصی در رسیدگی به موضوعات مالکیت صنعتی و دعاوی تقلب و تزویر، در زمینه اختراعات، از شیوه دادرسی عمومی استفاده می کنند ولی به طور یقین در آینده نزدیک به این مسأله مهم توجه خواهد شد و در آینده ضوابط خاصی به وجود خواهد آمد.

در نظام حقوقی ایران، برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به اختراعات، دادگاه های تخصصی و ویژه ای پیش بینی نشده است و شعب یا شعب خاص دادگاه های عمومی حقوقی تهران مذکور در ماده 59 قانون جدید التصویب ثبت اختراعات، ناظر به این گونه اختلافات نیست که در مباحث گذشته به آن ها پرداخت شده است.

البته تشکیل دادگاه های تخصصی رسیدگی به امور و اختلافات مربوط به مالکیت فکری و صنعتی با قضات متخصص و آموزش دیده در ایران نیز بسیار مفید خواهد بود ولی به فرض اختصاص یافتن شعبه یا شعب خاص دادگاه های عمومی حقوقی تهران ولو در زمنیه تمامی مسائل و اختلافات گوناگون مربوط به مالکیت فکری و صنعتی به موجب قانون، بدون آموزش تخصصی قضات در زمینه دانش اقتصادی، تکنولوژی، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی و سایر موضوعات جدید فناوری، مفید و مثمر ثمر نخواهد بود و با جابجایی قضات که صورت می گیرد.

ادامه مطلب
0 تا 100 سیب سلامت سال 1401 - اخذ سیب سلامت

تجربه ای به دست نخواهد آمد. اگر گفته شود دعاوی و اختلافات مربوط به مالکیت ادبی، هنری و صنعتی و تجاری، در ایران چندان زیاد نیست تا دادگاه هایی برای رسیدگی به این امور به صورت ویژه و تخصصی در نظر گرفته شود، می توان گفت دادگاه های تخصصی لازم نیست منحصراً به دعاوی خاص مالکیت صنعتی رسیدگی کنند.

بلکه طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی دیگری را نیز می توانند داشته باشند، همان طور که در حال حاضر، دادگاه های امور خانواده، صلاحیت رسیدگی به امورحقوقی دیگر را نیز دارند ولی دادگاه های غیر تخصصی صلاحیت رسیدگی به امور خانواده را ندارند. علاوه براین به منظور کاستن فشار کاری مراجع قضایی و جلوگیری از انباشته شدن پرونده ها و طولانی شدن دادرسی، بهتر است به موجب قانون چنین دعاوی بدواً به داوری ارجاع گردد و آراء داوری تخصصی قابل رسیدگی در دادگاه های بدوی و تجدید نظر تخصصی باشد.

با توجه به مطالب عنوان شده در زمینه ضمانت اجرای حقوقی حمایت حقوق ناشی از مالکیت اختراع فرانسه، در مقایسه با حقوق ایران به نظر می رسد مقررات کشور فرانسه در این خصوص کامل تر از مقررات ایران باشد.

بنابراین اولیاء امور در ایران باید زمینه بررسی بیشتر این گونه مسائل جدید را هر چه زودتر فراهم سازند تا مقررات ایران نیز با مقررات کشورهای بزرگ جهان هماهنگی لازم پیدا کند و ایران از قافله رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عقب نماند که جبران عقب ماندگی در آینده امکان پذیر نخواهد بود.

ب- ضمانت اجرای کیفری

به منظور حمایت از حقوق مالک اختراع، علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی که شرح آن گذشت، ضمانت اجرای کیفری نیز در نظام حقوقی فرانسه، برای حمایت از حق مالک اختراع در مواد L615-12 تا L615-16 قانون مالکیت فکری و صنعتی پیش بینی شده است.

تقلید و تزویر یا جعل در تولیدات یک اختراع یا تقلید روش یا ابزار اختراع شده، لطمه وارد می کند که علاوه بر جرم مدنی، در نظام حقوقی فرانسه جرم کیفری نیز محسوب شده است.

جرم تقلید و تزویر یا جعل در موضوع اختراع، مانند جرائم دیگر نیاز به اجتماع سه عنصر سازنده جرم دارد و آن سه عنصر عبارتند از: عنصر مادی، عنصر قانونی وعنصر معنوی.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x