لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ضمانت در برات


ضمانت در برات

یعنی شخص ثالثی یک یا چند نفر از مسئولین برات را ضمانت می کند (براتکش، ظهرنویس ها و براتگیر ) که ضمانت در برات جنبه تضامنی دارد.

ضمانت در برات

ضامن ممکن است شخص ثالثی یا یکی از امضاء کنندگان برات باشد.

امضاء ضامن باید با قید برای ضمانت اعتبار دارد یا چیزی مشابه، همراه باشد.

ضامن باید تعیین کند که ضامن چه کسی شده و در صورت عدم تعیین مانند این است که برای براتکش ضمانت کرده.

وقتی که ضامن برات را پرداخت کرد کلیه حقوقی که از برات حاصل می شود به او منتقل می گردد.

ضمانت یا در خود برات صورت می گیرد یا در سند جداگانه ای.

ضمانت حتما باید با امضاء ضامن باشد و مهر او کافی نیست.

دکتر اسکینی می گوید اگر ضامن قیدی که دلالت بر ضمانت باشد همراه امضایش نیاورد این امضاء ظهرنویسی تلقی خواهد شد.

قید تاریخ ضمانت شرط صحت آن نیست اما در مواردی مفید است مثلا زمانی که ضامن امضاء کرده اهلیت داشته یا ورشکسته نبوده.

اگر تاریخ امضاء ضامن به هیچ وجهی مشخص نشد آن تاریخ را از هنگام صدور برات تلقی خواهیم کرد.

قانون متحدالشکل ژنو ضمانت در برگهای جداگانه را به عهده قوانین کشورها واگذار کرده است.

  • دکتر اسکینی: این نوع ضمانت را تابع حقوق مدنی می داند مگر اینکه به تضامنی بودن آن اشاره شده باشد.

اگر براتگیر برات را قبول کرده باشد و از ظهر نویسان ضمانت کند این ضمانت بی فایده است.

ضمانت توسط براتكش از یکی ظهرنویس ها در براتی که توسط برانگیر قبول نشده مفید نیست اما ضمانت او از ضامن مفید است.

ضمانت پرداخت در برات متضمن ضمانت قبولی نیز می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ضامن تا حدودی که به مقتضای ذات عقد ضمانت، خدشه ای وارد نشود می تواند ضمانت خود را محدود کند. مثلا ضمانت قسمتی از وجه برات یا ضمانت از یک نفر.

ضامن می تواند ضمانت خود را مشروط کند.

آثار ضمانت

پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد به پرداخت وجه به دارنده برات می شود بدون اینکه مضمون عنه بری شود.
ضامنی که وجه برات را پرداخت کرده هم می تواند به مضمون عنه مراجعه کند هم به مسئولین دیگر برات.
ضمانت ضامن تضامنی است، یعنی اگر از براتی پنج نفر ضمانت کنند دارنده می تواند به هر کدام مراجعه کند و تمام وجه برات را دریافت کند.
ضامنی که وجه برات را پرداخت می کند می تواند به ضامن های دیگر مراجعه کند و از هر کدام به قدر سهمشان بگیرد.
تعهد ضامن همان وسعتی را دارد که تعهد مضمون عنه دارد و دقیقا مثل این است که ضامن جای مضمون عنه نشسته است.
اگر دین مضمون عنه به نحوی ساقط شود ضامن نیز بری خواهد شد بنابراین اگر دارند برات مضمون عنه را ابراء کند ضامن نیز بری می شود.
هر گاه مسئولیت مضمون عنه به سبب عدم اهلیت منتفی شود مسئولیت ضامن منتفی نمی شود.
ضمانت ضامن با مضمون عنه تضامنی است ولی اگر دارنده برات ضامن را ابراء کند ضمانت مضمون عنه سر جای خود باقی است.
ضامن پس از پرداخت برات می تواند به مضمون عنه مراجعه کند در این جا حق مراجعه او به مضمون عنه بر اساس برات است که ضامن، دارنده برات محسوب می شود و اگرضامن در مهلت های قانونی نتوانست به او مراجعه کند باید از مقررات قانون مدنی در باب ضمان استفاده کند.

اگر ضامنی وجه برات را پرداخت کند می تواند بر علیه براتگیری که برات را قبول کرده یا صادر کننده و یا ظهرنویس های قبل از خود اقامه دعوی کند و وجهش را دریافت کند.

هر گاه ضامن به حساب براتکش ضمانت کند و مبلغ برات را بپردازد به دلیل اینکه صاحب برات شده می تواند به برانگیر که برات را قبول کرده مراجعه کند و وجه برات را دریافت کند.

هر گاه براتگیری که وجه برات نزد او نیست برات را پرداخت کند حق رجوع به ضامن براتكش را دارد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

)به لبخندتان برترینیم (

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع

حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع - اگرچه اصل دسترسی آزاد علمی به منابع ژنتیکی جهان تحت عنوان میراث بشریت، مدتها محور اصلی غالب مذاکرات و معاهدات بین المللی به ویژه معاهده بین المللی فائو در خصوص منابع ژنتیکی گیاه در سال ۱۹۸۳ بوده است، ولی با پیشرفت های سریع فنی در بیوتکنولوژی

نظام حقوقی ایران در مورد نحوه حمایت از طرح صنعتی

نظام حقوقی ایران در مورد نحوه حمایت از طرح صنعتی - پس از گذشت سالها خلاء قانونی در مورد نحوه حمایت از طرحهای صنعتی به عنوان یکی از مهمترین آفرینه های فکری مدرن، قانونگذار ایرانی در سال ۱۳۸۶ با اقتباس از قانون مدل سازمان جهانی مالکیت فکری، به این مهم پرداخته و با تعریف طرح صنعتی و بیان شرایط شکلی

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب -اگر ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب واقع شود ضمانت اجرای جزائی به آثار حقوقی حکم ورشکستگی اضافه خواهد شد ولی چون ورشکستگی به تقصیر با ورشکستگی به تقلب تفاوت دارد هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان -در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری قانونگذار کشورمان در ماده ۶ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ی ۶ مقرر می دارد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آماده باشد و کار یکایک آنها جدا ومتمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی

کلیات ورشکستگی در حقوق کامن لا

کلیات ورشکستگی در حقوق کامن لا - مقررات ورشکستگی در کشورهایی که پیرو حقوق کامن لا هستند از لحاظ اصول به یکدیگر شباهت دارند و تنها از جهت بعضی موارد فرعی تفاوتهایی میان آنها بچشم می خورد. از نظر آشنایی بیشتر با این سیستم در امر ورشکستگی باختصار، ولی به نحو جداگانه، به مباحث موجود اشاره خواهیم کرد.

ضمانت در برات

ضمانت در برات -یعنی شخص ثالثی یک یا چند نفر از مسئولین برات را ضمانت می کند (براتکش، ظهرنویس ها و براتگیر ) که ضمانت در برات جنبه تضامنی دارد. ضامن ممکن است شخص ثالثی یا یکی از امضاء کنندگان برات باشد. امضاء ضامن باید با قید برای ضمانت اعتبار دارد یا چیزی مشابه، همراه باشد.

قانونگذاری داخلی درخصوص حقوق مالکیت صنعتی

قانونگذاری داخلی درخصوص حقوق مالکیت صنعتی - قانونگذاری داخلی یا بومی بر طی تمام مراحل فرایند قانونگذاری در در داخل قلمرو یک کشور و با الهام از نیازمندیها و مقتضیات آن در همان کشور تاکید دارد، کاری که به نظر می رسد امروزه دشوار و حتی محال است .امروزه حتی در داخلی ترین امور یک کشور سعی می شود در قانون

قوانین در حمایت از ذخایر ژنتیکی ثبت اختراع

قوانین ملی وضع شده در حمایت از ذخایر ژنتیکی و انعکاس رهنمودهای بین المللی در قوانین داخلیثبت اختراع - قانون گذار ایرانی در زمینه تدوین قوانین مرتبط با بحث زیست فناوری انسجام و دقت در خود این عرصه از علم نداشته، که البته به دلیل جدید بودن این شاخه از علم و نداشتن متخصصان حقوقی در این زمینه، تا

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته - 1- امضاء یا مهر متعهد.2- تاریخ صدور به روز و ماه و سال و گرنه سفته بی اعتبار است. ٣- مبلغ سفته: نوشتن مبلغ با حروف را قانون ضروری دانسته ولی ننوشتن آن به صورت حروف سفته را بی اعتبار نمی کند.۴- نام گیرنده وجه: می توان نام گیرنده را ننوشت و سفته را در وجه...

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران - حمایت قضایی از صاحب حق اختراع یا دارنده مجوز بهربرداری از آن ایجاب می کند تا علاوه بر اعطای حق اقامه دعوا عليه ناقض این حقوق، اقدامات تامینی لازم در حاشیه دادرسی نیز جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع به عمل آید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید