لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ضمانت اجرای کیفری سوء استفاده از نام اینترنتی


سوء استفاده از نام اینترنتی

ضمانت اجرای کیفری سوء استفاده از نام اینترنتی

ممکن است از طریق نام یا نشانی اینترنتی به جای تجاوز به نام اینترنتی دیگران و لطمه زدن به حق تقدم صاحب نشانی اینترنتی، به حقوق غیراینترنتی از جمله به حقوق صاحب یک علامت تجاری معروف یا نام تجارتی تجار یا علامت شرکت تجارتی تجاوز کند و اعتبار این گونه حقوق را به مخاطره اندازد. به این توضیح که شخص یا شرکتی صاحب یک علامت یا نام نام تجارتی است اما آن را وارد پایگاه اینترنتی نکرده یعنی در شکبه محیط اینترنتی به ثبت نرسانده است اعم از این که آن را در مراجع ذی صلاح فیزیکی و موسسات قانونی به ثبت رسانده یا نرسانده باشد ولی شخص دیگری علامت یا نام تجارتی مزبور را دانسته یا ندانسته به عنوان نام و یا نشانی اینترنتی خود در شبکه جهانی یا منطقه ای و یا سرزمینی انتخاب و به ثبت برساند که به علت عدم سابقه در شبکه های اینترنتی ثبت آن با مشکل مواجه خواهد شد. اما این اقدام باعث می شود که به اعتبار و شهرت علامت یا نام تجارتی موجود در خارج از محیط اینترنت، گاهی لطمه وارد گردد و خساراتی را به بار آورد. البته امروزه با توجه به گسترش پایگاه های اینترنتی و ارتباط و تبادل سریع اطلاعات و پیدایش تجارت الکترونیکی و ایجاد شدن شبهه در مبدا کالا ها و خدمات برای مصرف کنندگان بسیاری از صاحبان علائم یا نام های تجارتی و خدماتی به منظور جلوگیری از ورود لطمه مادی و معنوی و به منظور بسته شدن راه نفوذ سوء استفاده گران، نام یا علامت تجارتی و خدماتی خود را علاوه برثبت فیزیکی در مراجع وسازمان های ثبتی، آن را در شبکه های اینترنتی نیز با همان علائم تجاری وفعالیت خدماتی به عنوان نشانه اینترنتی به ثبت مجازی می رسانند.

ولی اگر صاحبان علائم تجارتی یا مارک های تولیدی و خدماتی خصوصاً دارندگان علائم یا مارک های مشهور از ثبت مجازی و اینترنتی آن غفلت کرده باشند، تکلیف چیست و چه راه حلی در این زمینه قابل ارائه است ؟ اگر شخصی علامت یا نام بازرگانی و یا مارک تولیدی ویا خدماتی دیگری را به عنوان نشانی اینترنتی خود معرفی و در شبکه های اینترنت به ثبت مجازی برساند، ممکن است این اقدام به منظور سوءاستفاده ویاسوءنیت و عالماً عامداً صورت گرفته باشد و یا این که اقدام مزبور توام با سوء نیت نباشد یعنی به قصد سوء استفاده ، چنین نام اینترنتی را کسی در پایگاه های اینترنت ثبت نکرده باشد .در صورت و فرض نخست دارنده نام و نشانی اینترنتی ممکن است محصولات و خدماتی مشابه تولیدات یا خدمات دارای علامت یا نام تجارتی معروف و مشهود تولید و در شبکه های اینترنتی ارائه و در نتیجه اسباب گمراهی و فریب مشتریان وسایر مردم را در این زمینه فراهم کند که علاوه بررقابت مکارانه یا غیرقانونی و سود بردن، به صاحب اصلی علامت یا نام تجارتی و بازرگانی ، لطمه و خسارت مادی و معنوی فراوانی وارد کند.فرض دوم این است که شخص باعلم و اطلاع از علائم مشهور تجاری سوء استفاده کرده و آن را به عنوان آدرس اینترنتی خود در شبکه داخلی یعنی سرزمینی یا منطقه ای و یا جهانی به ثبت برساند، بدون این که محصولی مشابه محصول دارای آن علامت یا نام تجارتی، تولید یا خدماتی را عرضه کند. اما با این هدف که دارنده علامت یا مارک معروف و مشهور مزبور به این علت که نمی تواند آن را در شبکه ها و پایگاه های اینترنتی به ثبت برساند، سرانجام ناچار خواهد شد این نشانی اینترنتی را با پرداخت مبلغی کلان از دارنده آن خریداری کرده تا از ورود لطمه مادی و معنوی به شهرت و اعتبار فعالیت خود، جلوگیری کند و دارنده نشانی اینترنتی برای فروش حق اولویت خود به صاحب علامت یا نام تجارتی پیشنهاد فروش بدهد یا برای فروش آن اقدام به نشر آگهی کند و از این طریق صاحب علامت یا نام تجاری مشهور تولیدی یا خدماتی را در موقعیتی خاص قرار دهد که اجباراً با پرداخت وجهی کلان نسبت به خرید این امتیاز اقدام کند ولو این که تاکنون از نشانه اینترنتی در عرضه کالا و خدمات استفاده ای نشده باشد . در این فرض اوضاع و احوال نشانی اینترنتی در شبکه های مختلف اینترنت به بررسی هایی که در ثبت فیزیکی علائم تجاری لازم است ، نیاز ندارد و طبق ضابطه حاکم برشبکه های اینترنتی که قبلا به آن اشاره شد، هر شخصی که پیش قدم در ثبت نام و نشانی اینترنتی گردد و این نشانی فاقد سابقه ثبت باشد، به نام آن درخواست کننده ، بدون تردید به ثبت می رسد، لذا این اقدام ممکن است مورد سوء استفاده گوناگون قرار گیرد و به دیگران خسارت مادی و معنوی وارد کند .بنابراین باید برای مبارزه با چنین اقداماتی راه حل حقوقی و کیفری منطقی داخلی و بین المللی پیش بینی گردد. البته در سیستم های حقوقی اغلب کشورهای متمدن امروزی جهان در این گونه موارد به منظور حمایت و حفظ حقوق افراد و اشخاص ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری متناسب و موثر پیش بینی شده است که به آن ها ولو به اختصار می پردازیم.

در حقوق ایران برای مبارزه با سوء استفاده کنندگان از نام و نشانی های اینترنتی در موردی کاملا خاص و استثنایی ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است، ماده 66قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در این زمینه چنین می گوید:« به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی، استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه(Domain Name) و یا هر نوع نمایش برخط (online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

ماده 76 همین قانون در زمینه مجازات نقض علائم تجاری و تجاوز به حقوق صاحبان و دارندگان علائم تجارتی از طریق استفاده از علائم تجاری به صورت نشانی یا نام اینترنتی یا هر نوع نمایش برخط online ، علائم تجاری که سبب گمراهی افراد و دچار اشتباه شدن آنان در زمینه اصالت کالا ها یا خدمات گردد، چنین می گوید:

«متخلفان از ماده 66 این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون(000/000/20) ریال تا یکصد میلیون ریال(000/000/100) ریال محکوم خواهند شد.

با توجه به مفاد مواد 66و76 قانون تجارت الکترونیکی مذکور، سوء استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه یا استعمال علائم تحاری دیگران به شکل نشانی اینترنتی از طرف دیگری، در صورتی جرم و متخلف مجازات می شود که دارای شرایط زیر باشد:

  • 1. نام اینترنتی یا نام دامنه با علامت یا علائم تجاری، یکسان و مشابه باشد.
  • 2. نشانی اینترنتی باعث فریب و گمراهی افراد نسبت به اصالت کالا یا خدمات منظور نظر آنان گردد و یا آنان را دچار اشتباه کند.یعنی تصور غلطی برای مصرف کنندگان کالای اصلی ویا خدمات اصیل به وجود آورد به نحوی که مشتریان به تصور کالای اصلی یا خدمات اصیل به کالا یا خدمات بدلی روی آورند وبه سمت این نوع کالا و خدمات کشیده شوند.
  • 3. صاحب نشانی اینترنتی یا نام کامپیوتری کالا یا خدمایت مشابه کالای صالی یا خدمات اصیل و ایجاد شبهه در ذهن مصرف کنندگان، از این اقدام سود ببرد.

با این ترتیب بدون تحقق شرایط مزبور، جرمی محقق نمی شود .به تعبیر دیگر اگر صاحب نشانی اینترنتی استفاده شده از علائم تجارتی دیگران فعالیتی انجام دهد که با فعالیت صاحب علامت تجاری هیچ گونه ارتباطی نداشته باشد، جرم محسوب نمی شود و صاحب علامت تجاری ازضمانت اجرای کیفری نمی تواند استفاده کند و گاهی نیز ممکن است حوزه فعالیت صاحب نشانی اینترنتی حتی در قلمرو فعالیت تجاری نباشد، ولی ممکن است به شهرت صاحب علامت تجاری لطمه وارد سازد. به طور مثال اگر کسی از علائم تجاری یا خدماتی دارای شهرت محلی یا منطقه یا جهانی که در تولید پارچه یا ارائه خدمات هواپیمائی فعالیت دارد، نام اینترنتی انتخاب و در زمینه تولید و عرضه عطریات یا ادوکلن تقلبی فعالیت کند، به نظر می رسد در این صورت نیز موجبات اغفال و گمراهی مردم فراهم خواهد شد و ممکن است به شهرت و اعتبار صاحب علامت تجاری نیز لطمه وارد شود و چه بسا اعتماد مصرف کنندگان ادوکلن یا عطر تقلبی که با یک علامت مشهور تجاری عرضه شده، نسبت به کالای اصیل تولیدی صاحب علامت تجاری، سلب گردد و این تصور در ذهن عموم و یا مصرف کنندگان پیدا شود که ممکن است کالای تولیدی اولیه اصیل نیز از حالت خود خارج شده و کیفیت و اوصاف لازم گذشته را از دست داده باشد، زیرا آنچه بدواً به ذهن متبادر می گردد این است که صاحب نام اینترنتی همان صاحب علامت تجاری است. بنابراین ورود لطمه به شهرت علائم تجاری از این طریق دور از ذهن نیست .ممکن است از علامت یا نام تجارتی وخدماتی به عنوان نام اینترنتی استفاده شود ولی هدف صاحب نام اینترنتی،ایجاد اشتباه در ذهن عموم و یا اغفال مصرف کنندگان کالا یا خدمات نباشد، بلکه بخواهد با به دست آوردن حق اولویت از طریق فروش این امتیاز به صاحب علامت تجارتی، کسب درآمد کند و در واقع از این حق انحصاری به نوعی سوءاستفاده کرده و به نحو غیرعادلانه ای دارای ثروت گردد که به نظر می رسد این گونه اعمال نیز باید جرم تلقی گردد و عنوانی نظیر کلاه برداری داشته باشد که در این زمینه نیاز به وضع مقررات صحیح و منطقی دارد.

به طور خلاصه در حقوق ایران، راجع به امور مربوط به نشانی های اینترنتی از جمله راجع به نحوه شکل گیری ، ثبت آن در قلمرو سرزمینی، منطقه ای یا در سطح جهانی حقوق ناشی از آن، چگونگی حمایت از حقوق مزبور، جرائم اینترنتی وسوء استفاده از این پدیده یا فناوری جدید، مدیریت صحیح این سیستم تبادل اطلاعات و استفاده بهینه از آن، نیاز به مقررات دقیق، اصولی، جامع و کامل دارد و مقررات موجود به هیچ وجه پاسخ گوی نیاز جامعه نیست.

در حقوق فرانسه طبق شقوق 2و3 ماده 713 قانون مالکیت فکری و صنعتی، استفاده از مارک های تولیدی یا خدماتی ثبت شده بدون اجازه صاحب مارک ثبت شده، ممنوع است و نقض آن باعث می شود که صاحب مارک بتواند از نقض کننده یا اقامه دعوی مطالبه خسارت کند. چه با سوء نیست و یا با حسن نیت از علامت تولیدی یا خدماتی بدون مجوز استفاده شده باشد و نحوه تجاوز اهمیتی ندارد. لذا تجاوز به علامت هر نوع تولید از طریق تقلید از مارک و الصاق آن برکالای تولیدی باشد، یا انتخاب یک مارک یا علامت تولیدی یا خدماتی به عنوان نشانی اینترنتی و عرضه کالا یا خدمات از طریق نشانی مزبور ، موجب مسئولیت مدنی است و عامل آن مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود و منطقی این است که علاوه بردریافت خسارات وارده، صاحب علامت تجاری بتواند از مرجع ثبت نام اینترنتی، ابطال ثبت انجام شده را خواستار گردد تا از ورود خسارات آینده جلوگیری شود ودر صورت استنکاف آن مرجع، اسباب الزام وی فراهم گردد. ماده 14 قانون علامت تجاری آلمان مصوب 1995 و قسمت 3004 قانون حمایت از مصرف کنندگان آن کشور، چنین ضمانت اجرایی را برای نقض کننده حقوق علامت تجاری پیش بینی کرده است.

در حقوق بعضی از کشورها از جمله در نظام حقوقی انگلستان و آمریکا، اگر شخصی بدون سوء نیت از یک علامت تجاری، خصوصا در فعالیت عنوان نشانی اینترنتی استفاده کند و آن را به ثبت برساند و خواهان یا صاحب علامت تجاری نتواند سوء نیت صاحب نام یا نشانی اینترنتی را در مراجع صالح به اثبات برساند، شکایت کیفری یا دعوی حقوقی وی پذیرفته نخواهد شد ولی به نظر می رسد مصلحت جامعه اقتضاء دارد اگر نشانی اینترنتی به اعتبار و شهرت علامت تجارتی لطمه وارد کند همانند رویه قضایی پذیرفته شده در فرانسه، استفاده از آن ممنوع و نشانی اینترنتی ابطال گردد و اگر ثابت شود نشانی اینترنتی مزبور سبب بروز خسارت برای صاحب علامت تجارتی شده است، عامل مکلف به پرداخت ضرر وزیان متضرر گردد تا ضرر غیر متدارک یا جبران نشده باقی نماند که با قاعده عقلی لاضرر نیز هماهنگی دارد، هر چند ممکن است گفته شود جهل و عدم آگاهی از شهرت علائم تجارتی و استفاده از آن به عنوان نام و نشانی اینترنتی با حسن نیت، بهتر است که مسئولیت آور نباشد ولو به صاحب علامت مشهور لطمه مادی و معنوی وارد کند، همان طور که این طرز تفکر در بعضی از کشورها پذیرفته شده است.

به قرار اطلاع www.Nic.iRشرکتی است که در ایران برای ثبت دامنه و نشانی اینترنتی نمایندگی رسمی دارد و کارگزار شرکت اصلی شبکه جهانی اینترنت است. انجمن آمریکایی مسئول نام دامنه ICCAN از طرف سازمان جهانی مالکیت فکری، مرکز حل اختلاف داوری بین المللی دیوان داوری حل اختلاف است.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی وخدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

آموزش ثبت برند

آموزش ثبت برند -در مجموعه ثبت برند ایلیا فرایندآموزش ثبت برند به صورت تخصصی انجام میگردد.

نام برند تجارتی فانتزی

نام برند تجارتی فانتزی - برای انتخاب نام تجارتی ممکن است از یک نام فانتزی یا رویایی استفاده شود. نام فانتزی یک نام خیالی یا تفننی و رویایی و امثال آن است.به طور مثال در ادبیات ایران سیمرغ یک نام خیالی است که وجود خارجی ندارد لذا اگر تاجری نام تجارتی خود را سیمرغ معرفی کند .

حق مکتسب ناشی از نام تجاری

حق مکتسب ناشی از نام تجاری - نام تجاری، به معنای اسم یا عنوانی که نمایانگر یا مشخص کننده تاجر تلقی می گردد تعریف شده ویکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی در کنار علائم تجاری شناسایی گردیده است.از شروط به کارگیری نام تجاری این است که باید ظاهری و فعلی باشد، مثل این که این نام را برسر در موسسه تجاری

استعلام ثبت برند

استعلام برند، نام تجاری و علامت تجاری به دلیل بالا بودن تعداد برندهای ثبت شده و افزایش روز افزون آنها در داخل و خارج از کشور به هنگام ثبت برندضروری است.

آیا ثبت برند برای برندینگ کافی است ؟

فاصله بین ثبت برند تا ساخت برند و به موفقیت رساندن آن چیزی است که باید برای پر کردنش کوشش بسیار کرد در این راستا ثبت ایلیا می تواند از ثبت برند تا برند س

برند چیست؟

برند چیست؟ - تعریف برند - محبوبیت برند عبارت است از میزان علاقه ای که مصرف کننده در قیاس با دیگر رقبا نسبت به برند ابرازمی دارد.هویت تجاری به روشهای گوناگون توسط مشتریان تجربه و مورد شناسائی قرار می گیرد، که از آن جمله می توان به محصولات ،بسته بندی، قیمت، شیوه های ترویج ، و نیروهای فروش، اشاره نمود.

نمونه اسم شرکت و برند

نمونه اسم شرکت و برند - نام ها و اسامی زیبا و خاص برای ثبت شرکت و برند -در صورت نیاز می توانید از طریق جدویل ذیل نامهای منتخب خود را انتخاب نمایید.

ثبت بین المللی برند ( مادرید )

ثبت بین المللی برند ( مادرید ) - مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سيستم مادريد)، علامت یا برند با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد .

استعلام ثبت برند قبل از ثبت

استعلام ثبت برند قبل از ثبت - انتخاب و ثبت نام تجاری، وابسته به شرایط خاصی است و می بایست طبق قانون ثبت برند ، جدیدو ابتکاری بوده وهمچنین گمراه کننده نباشد

مراحل ثبت برند لباس

مراحل ثبت برند لباس -در مجموعه ثبت برند ایلیا فرایندمراحل ثبت برند لباس به صورت تخصصی انجام میگردد.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
شادمهر
سلام من شادمهر ام نیاز به راهنمایی در مورد ضمانت اجرای کیفری سوء استفاده از نام اینترنتی دارم.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب اقای شادمهر جهت اطلاع در خصوص موضوع ( ضمانت اجرای کیفری سوء استفاده از نام اینترنتی ) و همچنین موارد حقوقی ثبت برند، علائم ، نشان و نام تجاری با کارشناس حقوقی و ثبتی مجتمع ایلیا با شماره 32137 تماس حاصل نمایید.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟