لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

صورتجلسه انتقال سهام ( اعضای هیات مدیره ) در شرکت مسئولیت محدود


برای انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود، باید ابتدا میزان سهام کلی شرکت( سرمایه شرکت ) و تعداد سهم هریک از اعضای سهام دار مشخص شود سپس درصد سهی که قرار است منتقل شود مشخص شده و کسی که سهم به او منتقل می شود .

پس از مشخص شدن تمامی موارد بالا مدارک شرکت ، مدارک اعضای هیئت مدیره ، تمام سرمایه شرکت و سهم هر فرد را در یک صورتجلسه که نمونه آن را در قسمت پایین مشاهده خواهید کرد انتقال می دهیم ، باید این را بدانید که چگونه سهام باید تقسیم گردد تا مورد تایید ثبت شرکت ها باشد برای اینکار و البته تنظیم کلی صورتجلسه میتوانید از کارشناسان ثبت ایلیا کمک بخواهید ثبت ایلیا ابتدا تا انتهای کار تنظیم صورتجلسه و ارسال آن را به اداره ثبت شرکت ها انجام خواهند داد.

نمونه صورتجلسه انتقال سهام شرکت مسئولیت محدود

نام شرکت: ................................................................................ شماره ثبت ...

سرمایه ثبت شده: ....................................... ریال در تاریخ ................................................. ساعت ....................................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه

به خانم ها/ آقایان ..........................................

به خانم ها / آقایان ........................................

به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: نام شرکا میزان سهم الشرکه

.1 خانم / آقای ................................ دارای...................................... ریال سهم الشرکه

2. خانم / آقای ............................... دارای.............................. ریال سهم الشرکه

3. خانم / آقای ...................................... دارای................................... ریال سهم الشرکه

۴. خانم / آقای ......................................... دارای.................................. ریال سهم الشرکه
پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای ................................ که دارای ................................. ریال

سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای ............................................................. فرزند ......................................................

متولد .................................................................. شماره شناسنامه ..................................... آدرس محل سکونت
........... منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکا / اکثریت شرکا با رعایت مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت قرار
گرفت.
به خانم / آقای ........................................................................ احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. نام شرکا میزان سهم الشرکه

1.. خانم / آقای ...................................... دارای................................... ریال سهم الشرکه

. 2خانم / آقای ................................ دارای.............................. ریال سهم الشرکه

۳. خانم / آقای ............................... دارای................................ ریال سهم الشرکه

4.خانم/اقای....................................دارای...............................ریال سهم الشرکه

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

در ابتدا خوب است ببینیم سهم الشرکه چیست؟ در شرکت‌های سهامی، مبلغ شرکا به قطعات مشخصی به اسم سهام تقسیم می‌شود. مثلا شرکتی را فرض کنید که مبلغ سهام آن ۱۰۰۰ تومان باشد. شخصی که ۱۰۰۰۰ تومان آورده داشته باشد، در این شرکت ده سهم خواهد داشت.

اما خوب است بدانید این نوع تقسیم بندی در شرکت‌های با مسئولیت محدود وجود ندارد. در واقع سهم الشرکه، مبلغ آورده‌ی یک شریک به شرکت است. مثلا شرکت با مسئولیت محدودی را تصور کنید. مبلغی که یک شریک به شرکت آورده، ۱۰۰۰۰ تومان است. در این حالت گفته می‌شود مبلغ سهم الشرکه این شریک ۱۰۰۰۰ تومان است.

با توجه به تعریفی که ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت از سهام ارائه نموده است ، باید بگوئیم سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی را مشخص می کند و برگه سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

در اصل کل سرمایه شرکت به قطعات سهام تقسیم می شود و جمع مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی ، معرف سرمایه شرکت مذکور است.

کلمه سهام مخصوص شرکت های سهامی اعم از سهامی خاص و سهامی عام است و در سایر شرکت ها مانند شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تعاونی و ... به جای آن از عبارت سهم الشرکه استفاده می شود.

در شرکت های سهامی خاص به شرکاء شرکت سهامدار گفته می شود. در شرکت های با مسئولیت محدود مانند تعاونی ها ، به شرکا شرکت ، صاحبان سهم الشرکه گفته می شود.

نکاتی که باید زمان انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود بدانیم

 1. صورت جلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای صدور سند رسمی در اجرای ماده ۱۰۳ قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورت جلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود.
 2. فتوکپی شناسنامه شریک جدید (منتقل اليه ) همراه با صورت جلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود.
 3. صورت جلسه بایستی به امضای شرکا با رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت و مخصوصا خریدار و فروشنده برسد.
 4. در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.
 5. در صورتی که جلسه با اکثریت شرکای تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکا وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
 6. عشر کا اصالتا یا وکالت با ولایت نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالتا امضا می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
 7. در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیئت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیئت نظار نوشته شود و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند.
 8. تمام شرکا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند.
 9. صورت جلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
 10. صورت جلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

مدارک مورد نیاز برای تنظیم صورتجلسه انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ( برابر اصل )
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید
 3. تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید
 4. اسامی اشخاصی که حق امضا دارند
 5. آدرس و کد پستی شرکت
 6. سمت اعضای جدید و قدیم
 7. کپی آخرین آگهی تغییرات
 8. مبلغ سرمایه و ارزش ریالی
 9. کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی
 10. در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی

نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود

در قسمت پایین توضیح مختصری در رابطه با نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود

داده شده شما میتوانید برای کسب اطلاعات به آدرس لینک شده مراجعه نمایید.

1- سهم الشرکه نمی تواند به صورت اوراق تجاری قابل نقل و انتقال درآید، برخلاف شرکت های سهامی که در آن سهم هر شریک به صورت اوراق بانام یا بی نام سهام در در می آد و قابل نقل و انتقال نیز بود. ( ماده 102 ق. ت )
2- انتقال سهم الشرکه منوط است به رضایت عده ای از شرکاء که : 1/ اقلاَ سه ربع سرمایه شرکت متعلق به آن ها باشد و 2/ حائز اکثریت عددی نیز باشند. ( ماده 102 ق. ت )
3- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بامسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از سند رسمی انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.
توجه داشته باشید که شرکت بامسئولیت محدود تنها شرکتی است که انتقال سهم الشرکه در آن منوط به تنظیم سند رسمی است.

انتقال سهم الشرکه

نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه، در شرکت ها بر طبق قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده و پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام میزان سهام جا به جا شده در اداره دارایی امکان پذیر می باشد.همان طور که گفتیم،حضور شرکا و رضایت آن ها جهت انجام نقل و انتقال سهام الزامی می باشد.

تنظیم صورتجلسه در قالب مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های مسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی عادی و فوق العاده داشته باشد. در مورد تصمیمات راجع به شرکت، قانون دو قسم اکثریت رای را پیش بینی نموده است. یکی اکثریت در مورد سرمایه و دیگری در مورد اکثریت عددی تعداد شرکاء است.


1- اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می شود و اگر در جلسه اول اکثریت حاصل نشد، در مرحله بعد، اکثریت با حضور نصف عده شرکاء خواهد بود، اگرچه نصف سرمایه را هم نداشته باشند. ولی اگر اساسنامه غیر از این ترتیبی پیش بینی کرده باشد، اساسنامه معتبر است. این موضوع در ماده ( 106) قانون تجارت اشاره شده است. همچنین در ماده ( 107 ) قانون تجارت چنین مقرر می دارد که : " هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند دارای رای خواهند بود؛ مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ". منظور از سهم همان حصه و مقدار سرمایه ای است که هر یک در شرکت دارند. البته روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر، مقررات خاصی نباشد؛ تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.


2- اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه اعم از جزئی و کلی باید بدین ترتیب انجام شود که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هم داشته باشند؛ مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. این نوع اکثریت امکان دارد در اغلب موارد حاصل نشود
یک نفر 75% و دو نفر دیگر هر کدام 10% و 15 % از سرمایه شرکت را دارند. در این صورت نفر اول اکثریت سه ربع سرمایه را دارد ولی اکثریت عددی را در برابر دو نفر دیگر ندارد و نفر دوم و سوم هر یک به تنهایی نه اکثریت سرمایه ای را دارند و نه اکثریت عددی را و اگر با هم باشند اکثریت عددی دارند ولی اکثریت سرمایه را ندارند.
اگر یک شرکت چنین وضعی داشته باشد و دارنده سه ربع سرمایه بخواهد اساسنامه را تغییر دهد؛ ولی دو نفر دیگر حاضر نباشند ، طبق اصول قانون تجارت این امر امکان پذیر نیست.
ولی معمولاَ در این گونه موارد در شرکت های سرمایه ای، آن که سرمایه بیشتر و اکثریت سرمایه را در اختیار دارد؛ تصمیم می گیرد و سایر شرکاء هم برای این که شرکت منحل نشود؛ بالاجبار تسلیم می شوند. چنان که در انحلال شرکت بامسئولیت محدود اشاره می شود. مثلاَ در صورتی که عده ای از شرکاء که بیش از نصف سهم الشرکه را دارند، رای به انحلال بدهند.

فوت شریک در شرکت مسئولیت محدود

در خصوص شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت مطلبی بیان نشده است. فقط در یک ماده از قانون تجارت اسباب انحلال شرکت مطرح شده است. یکی از اسباب انحلال شرکت ثبت شده با مسئولیت محدود فوت شریک به شرط پیش‌بینی در اساسنامه است؛ به‌عبارت‌دیگر فوت شریک در شرکت با مسئولیت محدود زمانی منجر به انحلال شرکت می‌شود که در اساسنامه این موضوع پیش‌بینی شده باشد. بنابراین در این نوع از شرکت ثبت شده شخصیت شرکا خصوصیت خاصی ندارد.

مراحل نقل و انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود

سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.
سهم الشرکه شرکاء شرکت با مسئولیت محدود اعم از نقدی و غیر نقدی ارزیابی گردیده قابل انتقال به اشخاص دیگر است با رعایت دو شرط ذیل :
رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند نسبت به انتقال جلب شود.
و دیگر آنکه انتقال با اطلاع شرکاء به موجب سند رسمی به عمل آید. ثبت در دفاتر دفاتر ثبت شرکت ها نیز در حکم ثبت در سند رسمی است زیرا دفتر ثبت شرکت ها جزو دفاتر رسمی محسوب می گردد.
پس سهم الشرکه با اکثریت عددی شرکا به علاوه این که این اکثریت نه تنها از نظر عددی باید بیشتر از نصف باشد بلکه باید جمع شرکاء شرکت در این اکثریت بیش از سه ربع سرمایه باشد.
لازم به توضیح است در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و در هنگام تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه  ، ابتدا می بایست نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و  تمام شرکا ذیل صفحات صورتجلسه را امضا نمایند.
در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد  رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
همچنین در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است  عضو هیئت مدیره بوده ، در این صورت بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل  و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.

نحوه انتقال سهام اعضای هیئت مدیره درشرکت مسئولیت محدود

برای انتقال سهام شرکت مسئولیت محدود فقط کافیست از کارشناسان ثبت ایلیا بخواهید کارشناسان ثبت ایلیا با داشتن اطلاعات جامع  و کامل در خصوص انتقال سهام شرکت مسئولیت محدود شما در امر انتقال سهام یاری خواهند نمود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای مطالعه نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، شرایط ثبت و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدودتضامنی، نسبی) ریال در تاریخ .......................... ساعت ................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا………میزان سهم الشرکه

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی، نسبی - ریال در تاریخ ......................... ساعت ................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد. نام

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود - در تاریخ ........................... ساعت ................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود تضامنی، نسبی) در تاریخ ............................................... ساعت .................................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا/ اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا میزان سهم

صورتجلسه انتقال سهام ( اعضای هیات مدیره ) در شرکت مسئولیت محدود

صورتجلسه انتقال سهام و نحوه تنظیم صورت جلسه انتقال سهام ، مدارک لازم برای انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود .

روش انحلال (منحل کردن ✔️) شرکت با مسئولیت محدود به همراه هزینه و مدت زمان

🥇ساده ترین روش انحلال شرکت با سریع ترین زمان ممکن به همراه مدارک و شرایط منحل کردن شرکت با مسئولیت محدود .

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود - جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره / اکثریت اعضای هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضا اتخاذ تصمیم شد.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تدوین و ثبت صورتجلسات تغييرات شرکتهای با مسئوليت محدود - ایجاد تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از مفاد آن -ارگان تصمیم گیرنده درشركت مح

ثبت تغییرات شرکت محدود

توضیحاتی در خصوص ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدوددر راستای ارائه صورتجلسه به اداره ثبت در مجتمع حقوقی ثبت ایلیا بصورت کاملا تخصصی انجام می پذیرد.

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود می تواند همراه با انتقال سهم کاهش یا افزایش سرمایه باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مجتمع ایلیا تماس بگیرید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید