درخواست مشاوره رایگان

صدور پروانه اجباری غیردولتی در ثبت اختراعات

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 4 آذر 1399


پروانه اجباری غیردولتی در اختراعات پیوسته

صدور پروانه اجباری غیردولتی در ثبت اختراعات

طبق بند ج ماده 17 قانون جدیدالتصویب ثبت اختراعات، در موارد زیر تحت شرایطی، صدور پروانه بهره برداری از یک اختراع، بدون موافقت مالک آن امکان پذیر است:

1. درصورتی که در یک گواهی نامه اختراع عنوان شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست.

و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پیشرفت مهم فنی ودارای اهمیت اقتصادی قابل توجه است.

2. متقابلاً به درخواست مالک اختراع مقدم، صدور پروانه بهره برداری از اختراع موخر بدون موافقت مالک آن امکان پذیر است

3. حدود و کاربرد پروانه درخواستی باید مشخص باشد.

4. پرداخت مبلغ مناسب به مالک اختراع ذی ربط وشرایط پرداخت آن باید مشخص گردد.

5. انتقال پروانه بهره برداری اجباری به دیگری بدون انتقال اختراع مقدم یا موخر مجاز نیست.

6.پرداخت هزینه صدور پروانه اجباری،ضروری است

7.بهره برداری از اختراع مقدم ومتقابلاًبهره برداری از اختراع موخر، محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز صادره مندرج است.

مرجع رسیدگی به درخواست مالک اختراع موخر و متقابلا مرجع رسیدگی به درخواست، مالک اختراع مقدم وصدور پروانه اجباری، کمیسیون اداره مالکیت صنعتی است نه کمیسیون خاص مذکور در بند الف ماده17قانون جدید التصویب

طبق شق 1بند ج ماده 17 قانون مذکور، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر و همچنین به درخواست مالک اختراع مقدم رسیدگی کرده ودر صورت انطباق داشتن درخواست با مقررات و ضوابط قانونی قسمت اول شق 1بند ج ماده 17 اشاره شده، پروانه بهره برداری از اختراع مقدم یا اختراع موخر را در حد ضرورت، بدون موافقت مالک آن صادر خواهد کرد.

طبق ماده 46 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، در زمینه صدور پروانه بند ج ماده17 قانون می گوید:« مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری، موضوع بند ج ماده 17قانون ،باید آن را در دفتر مخصوص ثبت وظرف 10 روزاز زمان دریافت( درخواست) همراه با دلایل و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا موخر ابلاغ نماید. دارنده حق اختراع مقدم یا موخر باید نظارت و دلایل و مدارک خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید.مرجع ثبت، مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم، تسلیم کمیسیون مذکور در ماده 170 این آئین نامه خواهد کرد.کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین، در مورد اعطای پروانه اجباری بهره برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کارشناس رسمی یا رد درخواست، تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون، تاقبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه،دراین مورد پروانه اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیته(کمیسیون) معلق خواهد بود.

تبصره- چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا موخر مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دوبرابر افزایش می یابد»

کمیسیون ماده170 آئین نامه اجرایی با کمیسیون بند الف ماده17قانون جدیدالتصویب ثبت اختراعات، تفاوت دارد. کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی، کمیسیونی کاملاً اداری است و از قوه قضائیه کسی در این کمیسیون عضویت ندارد.

کمیسیون ماده170 آئین نامه از رئیس اداره ثبت اختراعات، نماینده ای از جانب مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی ویک کارشناس یا متخصص، که در صورت لزوم کارشناس می تواند خارج از سازمان باشد، تشکیل می شود. تصمیم کمیسیون مذکور، ظرف60روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض درشعب یا شعبه خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران است، که رئیس قوه قضائیه تعیین کرده باشد.( ماده 172 آئین نامه)

تصمیم دادگاه بدوی، طبق قسمت اخیر ماده 59قانون جدیدالتصویب ،قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است و نحوه رسیدگی آن، تابع مقررات آئین داردسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
صدور پروانه اجباری غیردولتی در ثبت اختراعات

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید