لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

صدور و روش تکمیل صورتحساب ارزش افزوده


صدور صورتحساب ارزش افزوده - روش تکمیل بخش های مختلف صورتحسابها:

صدور و روش تکمیل صورتحساب ارزش افزوده

بر اساس ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده موظفند در زمان فروش کالا یا ارائه خدمات صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در آن ثبت نمایند. فاکتورهای صادره باید مطابق قوانین و معیارهای سازمان امور مالیاتی تهیه و تکمیل شود و در روش استفاده آنها تفاوتی بین شرکتهای کوچک یا بزرگ، اشخاص و شرکتهای معاف یا غیر معاف ارزش افزوده وجود ندارد. قوانین و معیارهای سازمان امور مالیاتی درباره فاکتورها در ماده ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر و آئین نامه های مرتبط با آن ذکر شده است و بر همین سازمان امور مالیاتی دو نمونه از فاکتورهای مورد تأیید را ارائه نموده است که در این فصل آنها را بررسی می کنیم؛

  • اما پیش از آن اجازه دهید مروری بر ماده ۱۹ داشته باشیم

متن کامل ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، موظفند صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره - کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط به موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.

نمونه صورت حسابهای ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی

نمونه ۱. صورتحساب عمومی

این نوع صورتحساب توسط عرضه کنندگان کلی یا جزئی کالاها و ارائه دهندگان خدمات صادر می گردد و برخی از قسمتهای آن با فاکتور نمونه ۲ تفاوت دارد.

نمونه ۲. صورتحساب های ویژه ماشین های فروش (pos):

از این صورتحساب ها معمولا در فروشگاه های عرضه کالا و یا ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی مانند فروشگاه های زنجیره ای استفاده میشود و در زمان صدور فاکتور اطلاعات خریدار در صورتحساب ثبت نمی شود.

روش تکمیل بخش های مختلف صورتحسابها:

صورتحساب نمونه ۱

این صورتحساب دارای ۴ بخش است و در هر بخش هم اطلاعات متفاوتی باید ثبت شود.

  • بخش اول - مشخصات صورتحساب:

عنوان صورتحساب: عنوان صورتحساب «فروش کالا و خدمات» است و برای فروش کالا و ارائه خدمات قابل استفاده است.

تاریخ: منظور تاریخ صورتحساب می باشد

شماره سریال: شماره سریال از عدد ۱ شروع و به صورت پشت سر هم ادامه دارد. شماره سریال باید شرایط خاصی باید داشته باشد که در ادامه این فصل دقيقة توضیح داده میشود.

  • بخش دوم - اطلاعات مربوط به فروشنده:

ثبت اطلاعات این بخش اجباری است و باید با توجه به اسناد ثبتی و قانونی تکمیل گردد. این قسمت معمولا در همه فاکتورها به صورت چاپی ثبت می شود و شامل موارد زیر است:|

نام شخص حقیقی و حقوقی: در این قسمت باید نام شخص یا شرکت بر اساس اسناد قانونی شناسنامه، کارت ملی، روزنامه رسمی و ...) و به صورت کامل ثبت شود. ثبت خلاصه نام، عنوان تجاری با نام برند مجاز نیست.

شماره اقتصادی فروشنده: شماره اقتصادی که در این محل ثبت می شود عددی ۱۲ رقمی است که پس از تشکیل پرونده مالیات مستقیم در اختیار مؤدی قرار داده می شود.

شماره ثبت / شماره ملی: شماره ثبت شرکت و یا شماره ملی مؤدی مالیاتی در این بخش ثبت میشود (تا زمان صدور شماره اقتصادی جدید برای اشخاص حقیقی شماره ملی آنان ملاک عمل می باشد(.

نشانی کامل: شامل نام استان، شهرستان، شهر و کد پستی و نشانی محل فعالیت مؤدی میباشد و از روی اسناد و مدارک قانونی در این بخش ثبت می شود.

شماره تلفن / نمابر: در این قسمت شماره تماس فعال و معتبری را که به آن دسترسی دارید ثبت کنید..

  • بخش سوم - اطلاعات مربوط به خريدار:

مؤدیان مالیاتی جهت صدور صورتحساب باید کلیه اطلاعات زیر را از خریداران یا دریافت کنندگان خدمات گرفته و در بخش مشخصات خریدار ثبت کنند. تکمیل کلیه اطلاعات اجباری می باشد:

نام / عنوان خریدار: در مورد اشخاص حقیقی نام شناسنامه ای و در مورد اشخاص حقوقی باید نام کامل ثبتی درج شود.

شماره اقتصادی جدید ۱۲ رقمی: در صورتی که خریدار شخص حقوقی باشد.

شماره ملی جهت اشخاص حقیقی و شناسه ملی یا شماره ثبت در مورد اشخاص حقوقی:

تا زمان صدور شماره اقتصادی جدید برای اشخاص حقیقی شماره ملی آنان ملاک می باشد.

نشانی کامل: شامل نام استان، شهرستان، شهر و کد پستی و نشانی محل فعالیت مؤدی میباشد که باید با دقت وارد شود.

شماره تلفن / نمابر: جهت ثبت شماره تماس مشتری

نکته: براساس مفاد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتها و عوارض صورتحسابهایی که اطلاعات خریدار به طور کامل در آن ثبت نشده باشد، برای فروشنده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد محسوب نمی شود.

  • بخش چهارم - مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله:

این بخش بابت کالاهای فروش رفته یا خدمات عرضه شده و محاسبات مربوط به آن در نظر گرفته شده و شامل موارد زیر است:

ردیف: معمولا در هر فاکتور حدود ۷ ردیف در نظر گرفته میشود که در هر ردیف کالا یا خدمات ارائه شده ثبت می گردد.

کد کالا: منظور از کد کالا کدی است که بر اساس استاندارد ملی ایران کد» مشخص شده است.

شرح کالا یا خدمات: در این قسمت مشخصات دقیق کالا یا خدمات مورد معامله ثبت میشود. در نظر داشته باشید نام کالا یا خدمات مطابق با نام و مشخصات کالای تعریف شده در نرم افزار حسابداری و به صورت کامل ثبت شود.

مقدار یا تعداد: در این قسمت تعداد کالا با مقدار خدمات ارائه شده ثبت می شود.

واحد اندازه گیری: مربوط به واحد اندازه گیری نوع کالا یا خدمات می باشد مثلا دستگاه برای کامپیوتر و ساعت کار برای خدمات.

مبلغ واحد کالا یا خدمت ارائه شده (فی کالا یا خدمات): باید بر اساس ارز رایج کشور و به صورت ریالی وارد شود.

مبلغ کل: که از حاصل ضرب تعداد یا مقدار در مبلغ واحد به دست می آید.

مبلغ تخفیف: در صورتی که تخفیفی بابت کالا یا خدمات در نظر گرفته شده باشد باید در این بخش وارد شود. در نظر داشته باشید تخفیفات مأخذ محاسبه مالیات قرار نمی گیرند و میزان مالیات از ضرب نرخ مالیات در مبلغ کل پس از تخفیف به دست می آید.

مبلغ کل پس از تخفیف: مبلغ خالص فروش کالا یا خدمات می باشد که با کسر تخفیف از مبلغ کل به دست می آید و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد.

جمع مالیات و عوارض: این ستون از حاصل ضرب مبلغ کل پس از تخفیف در نرخ مالیات و عوارض سال صدور فاکتور به دست می آید. در نظر داشته باشید می توان مبلغ مالیات ارزش افزوده و عوارض را در دو ستون جدا نیز ثبت نمود.

جمع مبلغ کل هر ردیف: این ردیف حاصل جمع مبلغ کل و ارزش افزوده و عوارض می باشد و در اصل مبلغی است که خریدار یا دریافت کننده خدمات باید بابت هر ردیف صورتحساب به فروشنده پرداخت کند.

جمع کل: جمع كل اطلاعات وارد شده در هر ستون باید در خانه مربوط به آن در جمع کل ثبت شود.

  • بخش پنجم - شرایط فروش و امضا:

در انتهای صورتحساب نیز محلی جهت مهر و امضای فروشنده و خریدار وجود دارد که پیشنهاد می کنیم حتمأ بخش های مربوطه توسط فروشنده و خریدار مهر و امضا شود.

صورتحساب نمونه ۲:

این صورتحساب همان طور که گفته شد بابت فروشگاهها و صندوق فروش استفاده میشود. تفاوت نمونه ۲ با نمونه ۱ به شرح زیر است:

- نمونه ۲ فاقد بخش مربوط به ثبت مشخصات خریدار است

- امکان محاسبه تخفیف در هر ردیف فاکتور وجود ندارد و تخفیف بابت کل اقلام فاکتور و پس از جمع مبلغ کل فاکتور محاسبه می شود.

- امکان محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در هر ردیف فاکتور وجود ندارد. مبنای محاسبه ارزش افزوده در این صورتحساب جمع کل فاکتور پس از کسر تخفیف می باشد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

)به لبخندتان برترینیم (

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت ، اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ابلاغ اوراق مالیاتی

ابلاغ اوراق مالیاتی -ماده ۲۰۳: اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز

انواع دفاتر تجاری و مالیاتی

انواع دفاتر تجاری و مالیاتی - جهت راهنمایی بیشتر در حوزه اجباری بودن پلمپ دفاتر با ثبت ایلیا تماس حاصل فرمایید.انواع دفاتر تجاری طبق ماده (۶) قانون تجارت، هر تاجر به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر پلمپ مالیاتی زیر را داشته باشد:1- دفتر روزنامه۲- دفتر كل ٣- دفتر دارایی ۴- دفتر کپیه

مراحل ثبت نام ارزش افزوده

مشمولان ارزش افزوده و روش ثبت نام در سیستم مالیات - اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند بر اساس فراخوان های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند و باید بر اساس زمان اعلام شده در فراخوان نسبت به ثبت نام و انجام وظایف مشخص شده اقدام نمایند.

صفر تا صد دفاتر تجارتی (پلمپ دفاتر مالیاتی)

صفر تا صد دفاتر تجارتی (پلمپ دفاتر مالیاتی)داشتن دفاتر تجاری فوایدی دارد که عبارتنداز: 1- میزان در آمد تاجر برای دادن مالیات سالانه معلوم است.۲- در اثبات ورشکستگی و تعیین نوع آن (عادی، به تقصیر به تقلب کمک می کند.هیچ تاجری نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ارائه دفاتر خوداری کند مگر اینکه ثابت کند

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی -درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

آیا همه کالاها مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند؟

آیا همه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند؟ - چه نوع کالا یا خدماتی مشمول مالیات ارزش افزوده نمی باشند؟ خیر. بر اساس ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده، برخی کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده می باشند و در زمان خرید یا فروش و یا دریافت یا ارائه خدمات آن نباید مالیات و عوارض دریافت

درجه اهرم مالی چیست؟

درجه اهرم مالی چیست؟ پاسخ: نسبتی که حساسیت سود هر سهم ( EPS ) شرکت را نسبت به نوسانات درامد عملیاتی اش؛ در نتیجه تغییرات ساختار سرمایه اندازه گیری می کند. درجه اهرم مالی ( DFL ) درصد تغییر ( EPS ) را برای یک واحد تغییر در درآمدها قبل از بهره و مالیات( EBIT ) اندازه می گیرد.

فرایند وصول مالیات

فرایند وصول مالیات -ماده ۲۱۰: هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

الزام تجار به ارائه دفاتر به دادگاه

الزام تجار به ارائه دفاتر به دادگاه و آثار آن - تاجر برای اثبات ادعای خود، الزاما دفتر مورد استناد را به دادگاه ارائه نموده تا صحت و سقم آن بررسی شود و اگر دفتر تاجر گم شود و با تاجر به آن دسترسی نداشته باشد و با ارائه ی دفتر (مثلا) به دلیل افشای اسرار تجاری به صلاح تاجر نباشد

معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟

معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟خواهان شخصی هست که به طرح ادعا می پردازد به طور مثال وقتی فردی طلبی از دیگری دارد می تواند با مراجعه به دادگاه به مطالبه طلب خود بپردازد در اصطلاح حقوقی به چنین شخصی خواهان گفته می شود،

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
امینی
سلام . من امینی هستم مشکلی مالیاتی که دارم مرتبط با مقاله سایت شما در خصوص صدور و روش تکمیل صورتحساب ارزش افزوده هست و در این مورد راهنمایی و مشاوره نیاز دارم . سپاسگذارم که با من تماس و یا راهنماییم کنید.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب آقای امینی با توجه به درخواست جنابعالی در مورد موضوع ( صدور و روش تکمیل صورتحساب ارزش افزوده ) کارشناسان مالی و اداری مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا تا یک ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت .موفق و پیروز باشید.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟