لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تعریف شرکت های وابسته و تابعه


شرکت های وابسته و تابعه

در قوانین تعریفی از شرکتهای تابعه و یا وابسته ارائه نشده است هرچند در بسیاری از مقررات، احكام خاصی برای شرکتهای تابعه یا شرکت های وابسته یا هر دو نوع وضع شده است که از جمله مهم ترین آنها که به تعریف این دو نوع شرکت پرداخته است مصوبه شماره ۲۳۷۰۸/ت ۲۴۵۳۷ ه مورخ 80/5/20هیات وزیران است که در آن شرکت تابعه و وابسته چنین تعریف شده است: «شرکت وابسته و تابعه یک دستگاه اجرایی جز در مواردی که ترتیب دیگری مقرر شده باشد به شرکتی اطلاق می گردد که بیش از ۵۰ درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به دستگاه اجرایی مربوط باشد.

تعریف شرکت های وابسته و تابعه

مصوبه فوق مدت زیادی دوام نیاورد و به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که تعریف شرکتهای دولتی و تعیین مشخصات قانونی آنها و اینکه تعیین و احصای خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکتهای مذکور اختصاص به مقنن دارد مصوبه هیأت وزیران ابطال شد و در حال حاضر قابلیت استناد و استفاده ندارد.

با این حال می توان این گونه جمع بندی نمود که شرکتهای مادر تخصصی ۱۰۰٪ دولتی بوده و اکثریت سهام در آنها مطرح نیست اما شرکت های زیر مجموعه آنها دارای سهامدار دولتی و غیردولتی می باشند اما این ساختار باعث به وجود آمدن مشکلاتی در نحوه شناساسی شرکتهای دولتی به خصوص در میان شرکتهای اقماری شد. برای مثال بنابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور در وزارتخانه نیرو، قسمت عمده ای از امور اجرایی این وزارت در بخش آب و برق از اواسط سال ۱۳۸۱ به چهار شرکت مادر تخصصی واگذار گردید. هریک از این چهار شرکت مادر تخصصی ۱۰۰٪ دولتی بوده و دارای دهها شرکت زیر مجموعه می باشند و مالکیت سهام این شرکت ها به نحوی برنامه ریزی شده است که سهم مستقیم متعلق به دولت در هر یک از آنها از مرز ۵۰٪ فراتر نرود تا عنوان شرکت دولتی به آنها اطلاق نگردد.

بررسی ها نشان می دهد از ۲۷۱ شرکت زیر مجموعه چهار شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو، رسما تنها هفتاد شرکت «دولتی» محسوب شده و مابقی عملا در قالب شرکتهای غیر دولتی فعالیت می نمایند. این در حالی است که در مواردی هیچ سهامدار بخش خصوصی در این شرکت ها وجود نداشته و ترکیب سهامداران آن (که به صورت ضربدری سازماندهی شده اند) شامل تعدادی دیگر از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو بوده که متقابلا سهامدار یکدیگر می باشند. در نگاه اول، کمتر از ۵۰٪ سهام هر شرکت متعلق به وزارت نیرو می باشد ولی در واقع مالکیت وزارت نیرو در اینگونه شرکت ها بیش از ٪۵۰ بوده و بدین ترتیب ماهیت دولت مالک غالب سهام آنها می باشد.

ایجاد اینگونه شرکتها با ساختار سازمانی منحصر به فرد حاکم بر آنها و با پیچیدگی های تصنعی و عدم شفافیت در میزان مالکیت سهام دولت که به غلط غیردولتی تلقی می شوند، موجب شده تا علاوه بر استفاده از منابع مالی دولت و عدم التزام به تبعیت از قوانین و مقررات مالی شرکتهای دولتی در نحوه پرداخت ها و انجام هزینه ها، خارج از حیطه نظارت دولت فعالیت نمایند. همچنین تشکیل این قبیل شرکت ها که فاقد عنصر همسویی با اهداف قوانین برنامه توسعه کشور بوده نه تنها نقش مؤثری در کاهش تصدی گری دولت و تقویت بخش خصوصی و یا تعاونی ایفا ننموده بلکه صرفه و صلاح حقوق دولت در رویکرد اجرایی آنان نیز لحاظ نشده است.

مساله دیگری که در انتهای این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد، مربوط به تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی است که بر مبنای آن: «شرکت هائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.»

در رابطه با این تبصره چند نکته حائز اهمیت می باشد؛ اولا اینکه باید توجه داشت، متن تبصره فوق هنگامی به تصویب رسیده است که در درون نظام اقتصادی کشور، بانک، موسسه اعتباری و یا شرکت بیمه خصوصی فعالیت نداشته و تمامی این امور توسط بخش دولتی ارائه می گردیده است، از این رو مسلم است که تبصره مزبور اشاره ای به شرکت های وابسته به بانک ها، موسسات اعتباری و بیمه های خصوصی ندارد؛ اگرچه این امر بدیهی است که این دسته از شرکت اگر به بخش خصوصی وابسته باشند، لاجرم خصوصی خواهند بود و مورد اشاره این تبصره نیستند.

دوم اینکه برخلاف آنچه برخی می پندارند که با توجه به این تبصره، هر شرکت وابسته به بانک ها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی، لاجرم غیردولتی خواهد بود باید توجه داشت که در این تبصره بر «شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه وامثال اینها ...» تشکیل می شود، تاکید شده است، از این رو به کار انداختن سرمایه های مردم از طرقی همچون مضاربه و مزارعه و ... موضوعیت داشته و نگارش آن در متن تبصره عبث نبوده است. از این رو نتیجه ای که حاصل می شود آن است که تمامی شرکت های وابسته به بانک ها، موسسات اعتباری و بیمه های دولتی، غیردولتی نیستند بلکه تنها آن دسته از شرکتهای وابسته ای که از طرقی همچون مضاربه، مزارعه و ... و به منظور به کارگیری سرمایه های مردم ایجاد می شوند، غیردولتی خواهند بود.

سوما قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون موخر بر قانون محاسبات عمومی، در تعریف شرکتهای دولتی، قید فوق را نیاورده است و در ضمن در ماده ۴ این قانون (قانون مدیریت) تصریح شده است که هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شده، مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی باشد، دولتی محسوب می شود و هیچ اشاره ای به قید مذکور در قانون محاسبات ندارد؛ از این رو به دلیل حاکمیت اراده موخر قانونگذار و اینکه قانون مدیریت در مقام بیان بوده است و همچنین بدان سبب که قانونگذار در صدد سامان دادن به وضعیت آشفته شرکتهای دولتی و اعمال قانونی واحد بر همه آنها بوده است، به نظر می رسد که دیگر قید مزبور قابل استناد نخواهد بود و هر شرکت وابسته به شرکت دولتی، مادامی که ۵۰ ٪ سهام آن متعلق به دولت باشد، دولتی محسوب خواهد شد؛ خواه شرکت وابسته از طريق مضاربه و مزارعه و ... تشکیل شده باشد و خواهد به هر نحو دیگری.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا  32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا  WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا  [email protected] ELIYA.IR 

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا  )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی  و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت  )، و ثبت انحلال شرکت  خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ثبت شرکت در کرج  |  ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ماده 20از قانون تجارت

ماده 20از قانون تجارت ماده ایست که به طور کامل به مبحث شرکتهایی تجارتی ، اقسام آنها و قواعد راجع به آنها می پردازد.

مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال

مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال -چون شرکت از زمان انحلال در حال تصفهیه است ، از همان زمان هم وظیفه مدیران شرکت خاتمه پیدا می کند و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع می شود ( ماده 211 لایحه قانونی 1347 ) . در شرکتهای سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است ، مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی

انواع وام و شرایط اخذ انها بعد از ثبت شرکت

آشنایی با انواع وام و شرایط اخذ انها بعد از ثبت شرکت - طبق معمول قانون ضمانت در همه بانک ها ثابت است و فقط شرایط دریافت انها تفاوت دارد فرایند دریافت وام نیازمند آشنایی باهریک از بانک ها می باشد برای دریافت برخی از وام ها باید ضامن اختیار کرد همچنین برای همه مقدور نیست تا ضامن شخص دیگری شود شخصی ...

انواع ادغام شرکت های تجارتی

توضیحات تکمیلی در خصوص انواع ادغام شرکت های تجارتی از کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهی همین حالا با ما تماس بگیرید

حقوق تحلیلی شرکت ایرانی و خارجی

حقوق تحلیلی شرکت ایرانی و خارجی

شماره حوزه مالیاتی

شماره حوزه مالیاتی يک شماره شش رقمي است و نشان دهنده حوزه مالياتي شما و نوع واحد آن مي باشد براي شرکت شما تخصيص داده ميشود .

اسم خاص یعنی چه؟

اسم خاص یعنی چه؟ اسمی است که به یک شخص ، حیوان ، شی یا مکان خاص اشاره دارد و حتما " باید از سیلابهای نام شرکت باشد. جهت تعیین نام شرکت مجتمع ثبتی ایلیا درک

حقوق مکتسبه چیست؟

حقوق مکتسبه چیست؟ و تعریف حقوق مکتسبه - امروزه توجه به وضعیت حقوق مکتسبه اشخاص و شناسایی تدابیری در حمایت حقوق موصوف در هر نظام حقوقی ، به عنوان معیاری جهت ارزیابی کشورها تلقی می گردد به گونه ای که شناسایی تدابیر وسازو کارهایی در آن خصوص، می تواند موجبات برقراری عدالت اجتماعی و پیشرفت علمی و اقتصاد

عزل و قبول استعفای هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی

عزل و قبول استعفای هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی -عزل مدیران ممکن است به صورت فردی یا جمعی باشد. قانون شرکت های تعاونی به صراحت حکم عزل مدیران را پیش بینی نکرده بود اما براساس مفهوم ماده­ی 33، عزل مدیر در صلاحیت مجمع عمومی بود. ماده­ی 33 مقرر می داشت:«وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

ثبت شرکت استارت آپ

ثبت شرکت استارت آپ یا ثبت شرکت نوپا مبتنی بر تکنولوژی از خدمات نوینی است که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است د این مقاله توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت ...

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
امینی
سلام امینی هستم از اصفهان . ممنون از مطالب خوب سایتتون که در خصوص امینی بود ون رو بسیار در این زمینه روشن کرد.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب اقای امینی مایه موباهات هست که توانسته ایم در حوزه تدوین مقاله ( امینی ) کاری کوچک برای شما بزرگوار انجام دهیم.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟