لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

شرکت های مادر تخصصی چیست؟


آشنایی با برخی تعاریف مرتبط

در این گفتار جا دارد تا با برخی اصطلاحات پر کاربرد در عرصه شرکتهای دولتی آشنایی بیشتری حاصل گردد. از جمله مهمترین این اصطلاحات، عبارت «شرکتهای مادر تخصصی» است که از ابتدای دهه ۸۰ وارد ادبیات حقوقی - اداری ما شد. همچنین شرکت های وابسته» و «شرکتهای تابعه» که از انواع تقسیم بندی های شرکتهای دولتی است و آشنایی با مفهوم آنها ضرورت دارد.

 شرکت های مادر تخصصی

شرکت مادر تخصصی یا Holding Company شرکت بزرگی با سرمایه ی بسیار زیاد است که در یک زمینه مخصوص سرمایه گذاری کرده و تعدادی شرکت دیگر شرکتهای اقماری) از سرمایه این شرکت استفاده می کنند؛ با این حال در عرصه نظر، عملکرد شرکتهای اقماری کاملا مستقل از شرکت مادر است. شرکت مادر تخصصی به هیچ وجه در عملیات شرکت های اقماری دخالت نمی کند و تنها در موارد به خصوصی نظارت دارد. یکی از این موارد آن است که بر استراتژی ها و برنامه های آن شرکت نظارت دارد، مثلا این مساله که در زمان بندی معین کار محوله را به انجام رسانند. دومین مورد سود و زیان و در کل حسابرسی شرکت است، چون سرمایه ی شرکت مادر در این شرکتها مصرف می شود بنابراین بایستی نظارت داشته باشد که سرمایه ی آن به هدر نرود و در پایان زمان انجام پروژه، اهداف مورد نظر تحقق یافته باشد. اگر پس از این زمان مشاهده شد که شرکت اقماری وظیفه مربوطه را به درستی انجام نداده است، جریمه شده و اگر کار را به نحو احسن انجام داده باشد، تشویق و حمایت بیشتری در جهت پیشرفت آن انجام خواهد گرفت. شرکت مادر تخصصی در کارهایی مانند برگزاری مناقصه و پیشنهاد راه کارهای عملی به شرکت ها اقدام نمی کند، بلکه تنها استراتژی های کلی را تعیین می نماید.

اما استفاده از ساختار شرکت های تخصصی سرمایه گذاری تنها مختص شرکتهای تجاری خصوصی نبوده بلکه نمونه های دولتی این ساختار نیز وجود دارد. برای مثال در کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا هم وجود شرکت های مادر دولتی برای تامین منابع مالی ناشی از ضعف بازارهای سرمایه وجود داشته است. به عبارت دیگر همواره از مهم ترین مشکلات گذار از نظام سوسیالیستی به نظام سرمایه داری، ایجاد بنگاه های اقتصادی - تجاری در جستجوی سود و توانا در تولید دارایی و تامین مالی موثر سرمایه گذاری بوده است. از این رو دولتهای در حال گذار که مالک سهام شرکتهای مادر هستند، شرکت۔ های زیر مجموعه خود را به گونه ای هدایت می کنند که در جهت ایجاد سود عمل نمایند؛ مدیریت کارا را جایگزین مدیریت ضعیف کرده و در فعالیتهایی که به طور ذاتی زیان آورهستند، با برقراری نظام های مناسب هزینه یابی، ساختار مالی - عملیاتی شرکت را از زبان دهی فعالیت ها تفکیک و ماهیت بنگاه اقتصادی را حفظ کنند.

در کشور ما هم وجود مشکلات ساختاری - مدیریتی - اقتصادی و مالی در بخش شرکتهای دولتی، به ویژه طی دو دهه اخیر و لزوم اصلاح نظام مدیریتی - تشکیلاتی سازمانها و نهادهای دولت، منجر به بهره گیری از نظام شرکتهای مادر تخصصی در مهندسی مجدد شرکتهای دولتی در برنامه سوم توسعه شد. از این رو از ابتدای دهه ۸۰، نظام اداری ایران شاهد نهاد جدیدی تحت عنوان «شرکت های مادر تخصصی» است. این شرکتها در راستای اجرای ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با مصوبه هیات وزیران به منظور سازماندهی کلیه شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی تشکیل گردید. بر مبنای این ماده: « به منظور ساماندهی و استفاده از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره - وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی های شرکت - های دولتی و شرکت های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

 شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر وزارتخانه ذیربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره می شوند.

بر مبنای ماده فوق، هدفها و انگیزه هایی که مهندسی مجدد شرکتهای دولتی را در چارچوب و سازمان شرکت های مادر تخصصی مطرح می سازد عبارتند از: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری دولت؛ بازسازی ساختاری شرکتهای دولتی و سازمان دهی آنها تحت پوشش شرکت های مادر تخصص بر اساس زمینه فعالیت؛ کاهش تعداد شرکتهای دولتی از طریق کاهش شرکتهای دارای فعالیت مشابه؛ نظم دهی شرکتهای دولتی بر اساس زمینه فعالیت شرکتها و تحت پوشش قرار دادن این گونه شرکت ها تحت یک شرکت مادر تخصصی ایجاد شفافیت در هزینه ها (قیمت تمام شده)، حذف یارانه های غیرضروری و اقتصادی کردن شرکتهای دولتی و تسهیل اجرای سیاست خصوصی سازی. بر همین اساس دو وظیفه کلی برای شرکتهای مادر تخصصی در نظر گرفته شده است؛ نخست آماده سازی شرکت های قابل واگذاری (زیر مجموعه برای خصوصی سازی ازطریق اصلاح ساختار، قیمت گذاری، زمینه سازی و ... سپس اعمال مدیریت و نظارت عالی بر شرکتهایی که در بخش دولتی باقی خواهند ماند.

با این اوصاف مشخص می شود که کلیه شرکتهای مادر تخصصی به طور مستقیم تحت پوشش وزارتخانه مرتبط قرار دارند و وزیران مختلف حسب شرح وظایف خود در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای مادر تخصصی حضور خواهند داشت. شرکت - های زیر مجموعه هم تحت پوشش شرکت مادر تخصصی قرار می گیرند و نه تنها ارتباط بی واسطه با وزارتخانه ها ندارند بلکه حضور وزارتخانه ها هم در شرکت زیر مجموعه از طریق شرکت مادر تخصصی امکانپذیر خواهد بود. همچنین برای شکل گیری مجموعه شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه، سهام شرکتهای دولتی بدون هیچ۔ گونه محدودیتی نقل و انتقال می یابد و در سازمان دهی جدید قرار می گیرد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا  32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا  WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا  [email protected] ELIYA.IR 

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا  )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی  و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت  )، و ثبت انحلال شرکت  خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ثبت شرکت در کرج  |  ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

توضیحات تکمیلی در خصوص قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را از کارشناسان مجرب و متخصص مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید.

استعلام شرکت

جستجو و استعلام شرکت های ثبت شده در ادره ثبت شرکتها و نام شرکت ثبت شده -برای استعلام شرکت های ثبت شده چگونه می توان اقدام کرد - از طریق سامانه استهلام شرکت

انواع ادغام شرکت های تجارتی

توضیحات تکمیلی در خصوص انواع ادغام شرکت های تجارتی از کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهی همین حالا با ما تماس بگیرید

افزایش سرمایه شرکت از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی

افزایش سرمایه شرکت از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی - اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهت تشریح موضوع، آخرین روش اقدام و ممیزی جهت افزایش سرمایه

ارزش گذاری برند و تعیین ارزش و قیمت نام و علائم تجاری

معیارهای و روش ارزش گذاری برند و علامت تجاری، نام، نشان، لوگو و علائم تجاری در ایران طی مطالعه این مقاله مطلع گردید.وقتی از ارزش برند صحبت می‌کنیم در حقیقت

شناخت شرکت های دولتی

شناخت شرکت های دولتی - شرکت های دولتی در ماده(4) قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366، بدین شرخ توصیف شده است :شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه

حقوق تحلیلی دفاتر اختصاصی ثبت شرکت ها

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص حقوق تحلیلی دفاتر اختصاصی ثبت شرکت ها با مشاورین مجرب و متخصص ما در ارتباط باشید همین حالا تماس بگیرید

ادغام شرکت های تجاری

توضیحات تکمیلی در خصوص ادغام شرکت های تجاری را از مشاورین و کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید با ما تماس بگیرید

ثبت شرکت استارت آپ

ثبت شرکت استارت آپ یا ثبت شرکت نوپا مبتنی بر تکنولوژی از خدمات نوینی است که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است د این مقاله توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت ...

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از طریق وکلای مجرب و کارآزموده ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
پایدار
سلام پایدار هستم از اصفهان . ممنون از مطالب خوب سایتتون که در خصوص پایدار بود ون رو بسیار در این زمینه روشن کرد.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب اقای پایدار مایه موباهات هست که توانسته ایم در حوزه تدوین مقاله ( پایدار ) کاری کوچک برای شما بزرگوار انجام دهیم.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟