لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما

سرمایه نامشهود شرکت چیست؟


سرمایه نامشهود

سرمایه نامشهود شرکت چیست؟

سرمایه نامشهود شرکت چیست؟

سرمایه یا دارایی نامشهود آن است که موجودیت و عینیت ندارد و ما با لفظ به آن اعتبار داده ایم اما می توانیم از آثار آن بهره مند شویم و در معاملات تجاری می توان تقویم گردد و تبدیل به پول شود و معمولا دارای ارزش اقتصادی است مانند تألیف، حق کپی، حق سرقفلی یا کسب و پیشه، مدیرموفق، کارگر ماهر، حق اختراع یا دانش فنی، نام تجاری، منشأ جغرافیایی، علائم تجاری و فرمول های سری.

* سرمایه نامشهود - حق سرقفلی

سرقفلی پولی است که کسی به دیگری بدهد تا خانه یا دکانی را که در اجاره او است به وی واگذار کند. در اصطلاح حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود و در عرف بازار وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آن را تخلیه کرد و به دیگری واگذارد. یا امتیازی است که به موجب آن مستأجر متصرف به دلیل حقی که در نتیجه فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است در اجاره کردن محل کسب خویش بر دیگران مقدم شناخته شود. سرقفلی عبارت است از ارزش و مقبولیت تجاری قابل تقویمی که بعضی از محل های کسب علاوه بر منافع با توجه به موقعیت خود فی النفسه آن را دارا هستند و به وسیله مالک قانونی آن به تبع منافع مورد اجاره قابلیت معامله دارد یا به عبارتی مبلغی که به موجب قرارداد اجاره، مالک از مستأجر یا مستأجر از مؤجر یا مستأجر دیگر بابت اجور مؤجل و ارزش افزوده منافع محل کسب دریافت می کند یا مبلغی که مستأجر محل کسب بابت اقساط حقوقی که از شرط ضمن عقد اجاره حاصل نموده از مؤجر یا مستأجر دیگر اخذ می کند.

* سرمایه نامشهود - حق کسب و پیشه

کسب در لغت به معنای حاصل کردن و به دست آوردن و فراهم کردن آمده است.

کسب و پیشه همان منفعت به دست آمده ناشی از پیشه و حرفه ای است که صاحب آن دارا می باشد که این منفعت فقط محدود به حرفه و صنعت و تخصص خاصی نمی باشد بلکه رفتار حرفه ای برای جذب مشتری نسبت به آن محصول را با شیوه های متعدد در بر می گیرد. وقتی صاحب یک حرفه یا تولید یا عرضه کالای متناسب با ذوق و سلیقه و خواست مشتری فعالیت تجاری در مدت مدیدی می نماید قطعات مشتریان ثابت دائمی را برای خود فرض می کند چه در این مدت عرضه کالا صاحب حرفه با رفتار حرفه ای معقول و رعایت آداب و معاشرت همراه با اخلاق و ارائه خدمات جانبی مانند پذیرایی با چای و قهوه و یا چاپ بروشور یا تخفیفات ویژه و وجود برچسب های قیمتی که حکایت از صداقت در تولید و عرصه کالا دارد توانسته بر جذب مشتریان ثابت خود بیافزاید این مجموعه اقدامات و رفتارها موجب گردیده تا حقی بر مشتریان پیدا کند زیرا به محض این که محل کسب را به دیگری واگذار کند و به محل دیگری بروند عده ای از مشتریان خود را از دست خواهد داد که به این حق کسب و پیشه گویند. حق کسب و پیشه ماهیتا با حق سرقفلی متفاوت است اگر چه بنابر فتاوی شرعی و قوانین اخیرالتصویب این حقوق در هم ادغام گردیده اند بنابراین حق کسب و پیشه حقی است بر مشتریان دائم و سرمایه تجارتخانه.

*سرمایه نامشهود -  حقوق ادبی و هنری

حقوق ادبی و هنری حقوقی است که پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری اعم از مؤلف، مصنف و هنرمند بر منافع مادی و معنوی اثر و مجاورین اعم از اجراکنندگان و تهیه کنندگان آثار صوتی و پخش کنندگان و همچنین انتقال گیرندگان قراردادی یا قهری (وراث) بر منافع مادی آثاری که قانونگذار با شرایط مقرره مورد حمایت قرارداده برخوردارند.

این حقوق در سیستم های مختلف حقوقی دنیا به انحاء مختلف اجرا شده است اما به طور کلی دو نظام قابل اجرا برای احقاق حقوق صاحبان قابل تصور است: اول نظام حق مؤلف یا تألیف که معمولا در کشورهایی که دارای سیستم نوشته(Civil Law) می باشد اجرا می گردد مانند ایران، فرانسه، بلژیک، سوئیس و دوم نظام کپی رایت به معنای حق نسخه برداری که در کشورهایی با سیستم نانوشتهComon Law))  رایج است مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، و هندوستان در هر صورت حقوق ادبی و هنری که در ایران با نظام حق تألیف رایج است دارای منافع مادی است که می تواند سرمایه یک شرکت تجاری تلقی گردد و حقوق معنوی آن متعلق به پدید آورنده است و فرض آن برای شخصیت حقوقی غیرممکن است اگر چه حق معنوی می تواند اعتباری برای شخصیت حقوقی باشد اما سرمایه تلقی نمی گردد.

* سرمایه نامشهود - حقوق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی مجموعه حقوق و سلطه یا اقتداری است که بر موضوعات مختلف صنعتی نظیر اختراعات و هر گونه پدیده خلق شده ای که خصوصیات صنعتی یا تجاری داشته باشد بار می شود و به مالک آن حق می دهد که به طور انحصاری ولی موقتی از آن بهره برداری کند. حقوق مالکیت صنعتی دارای مصادیقی است از جمله حق اختراع و طرح ها یا مدل های صنعتی، حق نام تجاری، حق بر ثبت علائم تجاری و حق بر اسرار تجاری.

حق اختراع: اختراع عبارت است از ابداع یا کشف یا وسیله یا ابزار جدید و ابتکاری برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی و کشاورزی و به دست آوردن راه حلی جدید در زمینه تکنولوژی و مسائل فنی و فناوری یا ابداع یک محصول تازه صنعتی یا کشاورزی و امثال آن. بنابراین حقی که بر منافع مادی و معنوی آن برای صاحبش ایجاد شود حق اختراع است. چنانچه ورقه اختراع به نام شرکت ثبت شده باشد از اموال و سرمایه شرکت محسوب می شود.

طرح صنعتی: طرح صنعتی عبارت است از هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها که اشکال دو بعدی را نمایش می دهد و این اشکال در فرآورده های صنعتی و ساخت صنایع مختلف از جمله در تولید و ساختن صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد و طرح صنعتی و حق بر آن را حق مادی و معنوی بر طرح صنعتی گویند. که بهره برداری از حق مادی آن متعلق به شرکت است.

مدل صنعتی: مدل عبارت است از اشکال سه بعدی که از ترکیب خطوط یا رنگ ها به وجود می آید و در زمینه های مختلف زندگی انسان ها کاربرد خواهد داشت.

علائم تجاری: مطابق بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند همچنین ماده 31 همان قانون مقرر می دارد حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق این قانون به ثبت رسانده باشد.

نام های تجاری: مطابق ماده بند ج قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نام تجاری اسم یا عنوانی است که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

نکته: نام تجاری نشان گر اعتبار کل شرکت است در حالی که علامت تجاری نشان گر اعتبار یک محصول خاص شرکت است.

* سرمایه نامشهود - حق بر دانش فنی

دانش فنی یعنی بسته کامل اطلاعات مورد نیاز برای اجرا و استفاده از فناوری و فراهم نمودن امکان انجام مهندسی، توسعه، اصلاح و نوسازی در مورد یک محصول خاص این اطلاعات مشتمل است بر دستورالعمل ها، مشخصات و ویژگی های محصول و توصیف فناوری تولید محصول از نظر فنی بنابراین حق بر دانش فنی به دو شکل قابل بهره برداری مادی است اول به نحو اجرای دانش فنی، دوم به نحوه انتقال دانش فنی که موسوم است به انتقال تکنولوژی از آن به حق لیسانس هم تعبیر کرده اند. زیرا حق اجرا یا حق انتقال دانش فنی دارای ارزش مالی و تجاری و قابل تقویم است.

نکته: نقل و انتقال سهم الشرکه یکی از شرکاء بدون رعایت الزامات قانونی باطل است. شخصی که انتقال گیرنده است در شمار شرکاء شرکت منظور نمی شود و حق رأی ندارد پس اگر شرکت با حضور او اقدام به تصمیم گیری نماید و او در حصول اکثریت سهم داشته باشد تصمیم اتخاذ شده باطل است مگر انتقال قهری سهم الشرکه یا سهام حتی بدون رعایت تشریفات قانونی و به صورت خود به خود.

 • عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هستم، 1381، ص 1424.
 •  کاتوزیان، ناصر، همان، ص 65.
 • کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، معاملات معوض، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ سوم، 1387، ص 517.
 • زینالی، مهدی، حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران، تهران، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، 1392، ص 69-70.
 • عمید، حسن، همان، جلد سوم، ص 1967.
 • کاتوزیان، ناصر، همان، ص 65.
 • زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران،انتشارات سمت،چاپ اول، 1387،ص 5-7.
 • امامی، اسداله، حقوق مالکیت صنعتی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1390، ص 36.
 • امامی، اسداله، همان، ص 347.
 • امامی، اسداله، همان، ص 348.
 • امامی، اسداله، همان، ص 348.
 • آتشی گلستان، مرجان، شرکت های خارجی در حقوق ایران، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، 1388، ص 337.
 • احسنی افروز، محمد، قرارداد انتقال تکنولوژی، تهران، نشر دادگستر، جاپ اول، 1390، ص 342.
 • توکلی، محمد مهدی، همان، ص 87، (به نقل از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 4854/7 مورخ 24/7/1386)

سرمایه نامشهود شرکت چیست؟

 

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
 • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند  و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )  همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور )  و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی  کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

 

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

آدرس و تلفن اداره ثبت شرکتهای تهران

شماره تلفن اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تهران - تهران خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275 تلفن : 02175396 * 19 - 02122268917 - قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 می باشد بموجب نظامنامه اجرایی همین قانون دایره ای به نام ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات تحت نظر ثبت کل مملکتی شکل گرفت.

آدرس و تلفن اداره ثبت شرکتها

آدرس و تلفن اداره ثبت شرکتها - ادرس اداره ثبت شرکتهای کلیه مراکز ثبتی کشور در اداره مطلب نمایان است . در صورت نیاز به ادرس و تلفن ادراه ثبت شرکتهای هر استان بعد از تاریخچه تشکیل این ادراه به موضوع فوق پرداخته شده است. تهران خیابان میرداماد تقاطع مدرس پ275 تلفن : 75396 021 * 19 - 22268917 -021

ثبت مهر شرکت

ثبت مهر شرکت در کرج توسط ثبت ایلیا - مهر هر شرکت به مثابه امضا و اعتبار و آبروی شرکت است و ممکن است با تقلید از آن هویت و اعتبار یک شرکت به خطر بیفتد و نشان آن به نوعی جعل شود که به همین دلیل ثبت شرکت ایلیا به دلیل جلوگیری از این موضوع مهر شرکت شما را به شکل مالکیت معنوی به ثبت می رساند.

ثبت شرکت در اردستان

مجتمع ثبتی ایلیا با دارا بودن دپارتمان تخصصی در زمینه ثبت شرکت آماده ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای به شما متقاضیان محترم در اردستان در این زمینه می باشد.

تعرفه قیمت و هزینه ثبت شرکت ها

تعرفه و هزینه ثبت شرکت و صورتجلسه تغییرات شرکتها و دیگر خدمات ثبتی. در این مقاله سعی بر آن داشته ایم تا بررسی فاکتورهای تاثیر گذار در هزینه ثبت شرکت بپردازیم.

ثبت شرکت پیمانکاری

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت های پیمانکاری با کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبتی ایلیا در تماس بوده و از مشاوره های رایگان آنها بهره مند شوید .

ثبت شرکت تضامنی فوری و سریع

ثبت شرکت تضامنی فوری و سریع - ثبت شرکت تضامنی که با نامی معین بین دو یا چند نفر شکل می گیرد.مسئولیت در این نوع شرکتها بصورت تضامنی می باشد.

پیشنهاد اسامی جهت نام شرکت

مجتمع ثبتی ایلیا با دار بودن دپارتمان های تخصصی در زمینه ثبت شرکت و مشاوره انتخاب اسامی شرکت آماده ارائه خدمات کاملا تخصصی به شما متقاضیان محترم می باشد .

مدارک و مدت زمان لازم برای ثبت شرکت

در این مقاله به بررسی مدارک و زمان لازم برای ثبت شرکت برای کلیه شرکتها پرداخته و در ادامه مراحل ثبت شرکت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

راهنمای گام به گام ثبت انواع شرکت ها

شرکت های تجارتی برای امور بازرگانی، خدماتی، تولیدی، و پیمانکاری تشکیل می شوند و شرکت اجتماع حقوق شرکاء است به قصد منفعت

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟