لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه


زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممکن است به علتی ساقط و زایل گردد.

سقوط این حق می تواند ارادی یا قانونی و قضایی باشد.

1. سقوط ارادی حق

در سقوط ارادی، صاحب حق با اراده ویا میل خود از آن صرف نظر می کند. انصراف و سقوط حق علامت در واقع اعراض از حق مزبور محسوب می گردد. طبق ماده 2-714 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، اعراض از حق برعلائم یا مارک ها به اعتبار موضوع اعراض متفاوت و مختلف است. ممکن است موضوع ومورد اعراض یا انصراف، ناظر بر درخواست ثبت علامت و قبل از صدورگواهی نامه و یا ناظر برحق مالکیت مارک یا علامتی باشد که به ثبت رسیده است و ممکن است نسبت به تمام موضوعات مورد درخواست ثبت یا قسمتی از آن باشد و همچنین ممکن است نسبت به تمام یا قسمتی از آثار مالکیت علامت یا مارک در تولید کالا و محصولات یا خدمات موضوع مارک یا علامتی باشد که به ثبت رسیده است.

اعراض کننده از حقوق مالکیت علائم و مارک ها، در مرحله بررسی اظهارنامه، باید تمامی شرایط و ضوابط مربوط در زمینه ثبت اظهارنامه را مراعات و مراتب اعراض را به مرجع ثبت اعلام کند تا اقدامات مرجع ثبت برای صدور گواهی نامه متوقف گردد.

ممکن است از حق مربوط به علامت یا مارکی که به ثبت رسیده و گواهی مربوط نیز صادر شده است، به طور صریح اعراض گردد و یا این که به طور ضمنی اعراض صورت پذیرد. مثلا طبق ماده 5-714 قانون مالکیت فکری و صنعتی مصوب 1992 در مدت معین قانونی بدون عذر موجه صاحب علامت از استعمال آن به طور جدی خودداری کند. اعراض صریح از حقوق ناشی از مارک ثبت شده یا انصراف از درخواست ثبت علامت و مارک، چون صریحاً اعلام و ابراز می شود، در عمل مشکلی پیش نخواهد آمد و اختلاف یا نزاع اصولاً منتفی است ولی در مورد اعراض ضمنی یا تلویحی، اشکال و اختلاف، بیشتر قابل تصور است و در صورت بروز دعوی، در این زمینه، صاحب علامت یا مارک باید دلایل و مدارک بهره برداری را به مرجع حل اختلاف ارائه کند و برای اثبات ادعای بهره برداری از علامت یا مارک، مالک آن می تواند به هرگونه دلیلی متوسل شود؛ زیرا امر منفی یعنی عدم استفاده از مارک قابل اثبات نیست و اصطلاحاً گفته می شود نافی را نفی کافی است وامر مثبت یعنی استعمال علامت یا مارک به وسیله صاحب آن به آسانی قابل اثبات است.

عدم استعمال مارک به طور جدی در تولید کالاها و محصولات یا ارائه خدمات به وسیله صاحب آن وقتی مصداق پیدا می کند که در یک دوره متوالی5ساله، عدم استفاده مارک صورت گرفته باشد. ولی استعمال مارک و همچنین استعمال مارک ثبت شده با اندک تغییر به شرط آن که توان تمایز بخشی آن تغییر نکرده باشد و یا الصاق مارک برروی محصولات، صرفاً به منظور صدور آن به خارج از کشور، مشابه استعمال است و اعراض از حق مالکیت علامت محسوب نخواهد شد.

اعلام زوال حق صاحب مارک را هر ذینفعی می تواند از مراجع قضایی خواستار شود و اگر خواسته متقاضی، ناظر به قسمتی از تولیدات یا خدمات باشد که در اظهارنامه ثبت علامت پیش بینی شده است، اعلام قضایی سقوط حق صاحب مارک یا علامت، منحصراً مربوط می شود به خواسته ذینفع و تمامی موارد و موضوعات اظهارنامه را شامل نمی گردد. البته زوال یا سقوط حق ناشی از مارک یا علامت، اثری مطلق دارد و امتیاز آن به طور کامل و همه جانبه ساقط می شود و نسبت به عموم موثر خواهد بود.

2. زوال یا سقوط قانونی و قضایی حقوق ناشی از مارک

حقوق ناشی از مارک یا علامت تجاری، صنعتی و خدماتی، ممکن است در موارد زیر قانوناً زایل و ساقط گردد.

یک- اقامه دعوی مبنی برابطال علامت ثبت شده، به وسیله مالک یک مارک یا علامت معروف و مشهور، در مهلت و مدت 5ساله از تاریخ ثبت علامت یا مارک به طرفیت متقاضی ثبت بدون سوء نیت.

در فرانسه طبق ماده 4-714 قانون مالکیت ادبی و صنعتی مصوب 1992 مالک یک مارک و یا علامتی که در بین عموم مردم، معروفیت و شهرت پیدا کرده ولی به ثبت نرسیده است، می تواند علیه شخصی که این علامت یا مارک مشهور و معروف او را به نام خود به ثبت رسانده است تا مدت 5سال از تاریخ ثبت علامت مزبور براساس ضابطه ناشی از ماده 6 مکرر قرارداد بین المللی پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1883 میلادی که فرانسه عضو این اتحادیه است، اقامه دعوی کرده و ابطال آن را خواستار شود که پس از رسیدگی لازم و احراز ادعای خواهان، علامت مزبور ابطال می گردد.

در ماده مذکور عنوان شده است که مهلت اقدام به ابطال علامت ثبت شده 5سال از تاریخ ثبت علامت است مشروط براین که متقاضی ثبت علامت مشهور و معروف متعلق به دیگری، با حسن نیت اقدام به ثبت علامت کرده باشد. به عبارت دیگر در چنین حالتی اگر صاحب علامت مشهور تا 5سال از تاریخ ثبت، نسبت به ابطال آن اقدام نکند، دعوی وی به علت شمول مرور زمان مسموع نخواهد بود. از این ماده استنباط می گردد که اگر متقاضی با سوء نیت اقدام به ثبت چنین علامتی کرده باشد، با توجه به بند 3ماده 6 کنوانسیون پاریس، اقدام به ابطال و حذف یا منع استعمال این گونه علائم هر زمانی امکان پذیر است و مشمول مرور زمان نخواهد شد.

در فرانسه وقتی اقدام به ابطال چنین علائمی، امکان پذیر است که اولاً علامت ثبت شده تقلیدی از علائم مشهور و معروف متعلق به دیگری باشد. ثانیاً علامت مشهور متعلق به شخصی باشد که می تواند و حق دارد از امتیازات کنوانسیون پاریس استفاده کند. ثالثاً علامت ثبت شده را متقاضی برای کالا یا کالاهای مشابه علامت مشهور و معروف به کار برده باشد. رابعاً استعمال علامت ثبت شده موثر در ایجاد اشتباه و گمراهی در ذهن مصرف کنندگان علامت مشهور گردد.

دو- ابطال مارک یا علامت ثبت شده به علت وقوع تقلب و جعل و تزویر و همچنین ابطال مارک به علت عدم رعایت مثررات و ضوابط قانونی، به درخواست متضرر از تقلب و به درخواست دادستان، به منظور حفظ ضوابط و مقررات قانونی، که شرح آن گذشت و از تکرار آن خودداری می شود.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت ظزح صنعتی و اختراع و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تقاضای تعقیب کیفری در زمینه حمایت از علامت تجارتی

تقاضای تعقیب کیفری در زمینه حمایت از علامت و برند تجارتی -یکی از عوامل موثر در حراست از حقوق صاحبان علامت تجارتی، وضع قوانین کیفری است. کنوانسیون پاریس در زمینه ی حمایت کیفری از علامت تجارتی مقرراتی ندارد و ساکت است.

ثبت برند تولید کاغذ دیواری

کارشناسان به نام و مجرب مجتمع ثبت برند ایلیا اماده هرنوع خدمت رسانی و مشاوره رایگان به شما متقاضیان گرامی جهت ثبت برند تولید کاغذ دیواری شما می باشند.

ثبت برند تولید سنگ گرانیت

اگر به دنبال کارگروهی مجرب برای ثبت برند تولید سنگ گرانیت خود می گردید دیگرنگران نباشیدوباخیال راحت این کار مهم را به کارگروه ثبت برند ایلیا واگذار نمایید.

ثبت برند تولید کنسرو عدس

جهت هر گونه مشاوره کاملا رایگان و در نهایت ثبت برند تولید کنسرو عدس خود فرصت را از دست ندهید و همین حالا با کارشناسان ثبت برند ایلیا تماس حاصل فرمایید .

ثبت برند تولید آب معدنی

کارشناسنان و وکلای مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا اماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت مشاوره کاملا رایگان و ثبت برند تولید آب معدنی شما می باشند .

تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری

تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری یا علامت فردی و جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاً امکان پذیر است و به درخواست کتبی هر ذینفع، از ادارۀ مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه، طبق مادۀ 48 توسط اداره ثبت مالک

تعریف ایران از کنوانسیون پاریس در ارتباط نشانۀ جغرافیایی

در بند ج ماده یک قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران، راجع به کنوانسیون پاریس چنین آمده است: «کنوانسیون پاریس، یعنی مصوبۀ مورخ 1261 هجری شمسی (1883 میلادی) اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تغییرات بعدی آن که به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است.»

سئوالات متداول ثبت برند و علامت تجاری

سئوالات متداول در خصوص موارد فوق را مطالعه بفرمایید. ثبت برند،ثبت علامت تجاری،ثبت اسم تجاری،ثبت نشان تجاری،ثبت لوگوی تجاری و ثبت نام تجاری ثبت ایلیا .

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت در فرانسه - با دریافت درخواست ثبت علامت، از طرف سازمان ملی مالکیت صنعتی، روی اظهارنامه یا درخواست ثبت،تاریخ،محل و شمارۀ ترتیب تسلیم اظهارنامه و شمارۀ سازمان ملی ثبت مالکیت صنعتی، درج می شود و رسید وصول اظهارنامه به متقاضی داده خواهد شد.

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها -علامت تجاری، نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصرا برای تعیین منشأ کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید