جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

رویه کشورها در حوزه ثبت اختراع

برای مشاهده رویه کشورها در حوزه ثبت اختراع ابتدا باید تعیین کنید قرار است اختراع خود را در کدام یک از کشور های جهان ثبت کنید. سپس باید به سراغ قوانین ثبت اختراع در این کشور ها مراجعه نمایید. همراه ما باشید.

رویه کشورها در حوزه ثبت اختراع

در حالی که در برخی از کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن و آلمان در مورد استثناء استفاده آزمایشی رهیافت موسعی اتخاذ شده است. هر نوع استفاده آزمایشی برای منظورهای تجاری را مجاز می دارند در آمریکا راه یافت بسیار مضیق در این خصوص وجود دارد که هر نوع نتیجه تجاری را مستثنی می کند. آن را به معنی نقض حق اختراع می داند نگرش کشورها به این استثناء و نحوه تفسیر و اجرا آن تأثیر مستقیم بر حقوق فردی و حقوق عمومی خواهد داشت

Aditye nagva, 2004 , p541
) چراکه سیاست گذاری در راستای حقوق عمومی مستلزم اتخاذ تفسیر موسع این استثناء خواهد بود.ذی به بررسی رویه برخی از کشورها و سازمانها می پردازیم:

الف – اتحادیه اروپا:

کنوانسیون اروپایی حق اختراع که نتیجه آن ایجاد اداره ثبت اختراعات اروپاست در ماده ۶۴ (بند۳) مقرر می دارد که مصادیق نقض حق اختراع اروپایی براساس قوانین ملی کشورها تعیین خواهد شد.

بنابراین این کنوانسیون در مورد استثناء استفاده آزمایشی به عنوان موارد خارج از نقض هیچ مقرره ای ندارد اما در کنوانسیون حق اختراع اتحادیه در ماده ۳۱بند که در بند۵ ماده ۶۰ قانون حق اختراع انگلیس ۱۹۷۷ نیز منعکس شده مقرر می دارد که اقدامات انجام گرفته برای اهداف آزمایشی به معنی نقض نخواهد بود.

این ماده متضمن دو قسمت است اول اینکه اقدامات انجام گرفته بایستی برای اهداف آزمایشی باشند. دوم اینکه این اهداف باید مرتبط به موضوع مورد اختراع باشند در قضیه شرکت inhale Therapeutic علیه Quadrant healthcare دیوان دادگستری اروپا نظرداد که از آنجائی که خوانده اقدامات آزمایشی را به منظور بهره برداری و فروش تکنولوژی خود به اشخاص ثالث انجام داده استفاده آزمایشی جنبه تجاری یافته و نقض حق اختراع خواهد بود یعنی نگرش محدودی را در مورد این استثناء پذیرفته است.

نکته مهم اینکه در هر حال همه استفاده های آزمایشی تجاری نیز مشمول این استثناء نخواهند شد و در عمل تعیین اینکه چه نوع استفاده آزمایشی نقض محسوب می شود و چه نوعی از استفاده نقض نمی باشد بسیار دشوار است.

ب- آمریکا:

همان طور که ذکر شد در آمریکا این استثناء بطور محدود تفسیر و اجرا می گردد استفاده از استثناء استفاده آزمایشی در این کشور به دو صورت می باشد.

۱- استفاده ازمایشی مبتنی بر قوانین موضوعه

۲- استثناء مبتنی بر کامن لاو

۱-استثناء مبتنی بر قوانین موضوعه
بخش ۲۷۱ بند (ی) قانون حق اختراع آمریکا مقرر می دارد که استفاده آزمایشی از اختراعات برای آزمایشات مرتبط با داروها و وسایل پزشکی برای جمع آوری اطلاعات بطور معقول وكسب تأییدیه ورود محصولات به بازار مجاز است.

ادامه مطلب
طرق حمایت حق ثبت اختراع در فرانسه

رویه قضایی آمریکا در مورد عبارت “بطور معقول مرتبط باشد آن را شامل مكمل های غذایی و محصولات بیولوژیکی انسانی نیز می دانند اما در قضیه integra علیه Merck در سال ۲۰۰۳ دادگاه این استثناء را فقط به استفاده آزمایشی از داروها برای دریافت گواهینامه یا تأییدیه های بهداشتی محدود می کند.
۲- استثناء مبتنی بررویه کامن لاو
این استثناء در ابتدا در رویه قضایی آمریکا در قرن ۱۹ مطرح شد در قضیه with more علیه cotter در سال ۱۸۱۳ دادگاه مقرر نمود. که وقتی که محصولات دارای حق اختراع برای استفاده آزمایشی بکار رود.

خواه این استفاده برای توجیه آزمایشات علمی و یا بررسی نمونه آزمایشگاهی برای تأیید ادعای موجود در گواهینامه حق اختراع باشد در صورتیکه قصد انتفاع نداشته باشد به معنی نقض نخواهد بود.

رویه قضایی بعدی هم این موضوع را تأیید کرد که نمی توان شخص را صرفا به خاطر استفاده آزمایشی محض مورد مجازات قرار داد اما از پذیرش این استثناء زمانی که تحقیقات و استفاده آزمایشی جنبه تجاری پیدا می کرد خودداری نموده است.

در قضیه مشهور بولار دادگاه عالی فدرال متذکر شد که این استثناء، استثناء محدودی است که باید مضیق تفسیر شود و هر گونه قصد تجاری بایستی به منزله نقض حق اختراع تفسیر گردد.

قضیه Mady علیه دانشگاه Duke دادگاه پژوهشی فدرال متذکر شد که فقط استفاده آزمایشی محدود و مضیق به گونه ای که از حیث علمی و یا کنجکاوی قابل توجیه باشد قابل قبول است در این قضیه دادگاه ادعای دانشگاه را مبنی بر اینکه دانشگاه یک نهاد غیر انتفاعی است رد کرد و متذکر شد که دانشگاه ها هدف تجاری و سودآوری را در نتیجه تحقیق و آموزش دنبال می نمایند.

بر اساس این قضیه دادگاه متذکر شد که دانشگاه نمی تواند با استناد به استفاده آزمایشی به عنوان مواد آموزشی در دانشگاه از اختراع استفاده تجاری نماید. براین اساس دادگاه اظهار داشت که استفاده آزمایشی فقط زمانی قابل اعمال است که استفاده از محصول دارای حق اختراع یا فرایند مشمول حق اختراع برای تحقیق، کنجکاوی و یا سرگرمی باشد.

در صورتی که از این محصول یا فرایند برای اهداف تجاری و کسب و کار که شامل پروژه های تحقیقاتی و آموزشی نیز می باشد استفاده کرده باشد و یا استفاده به گونه ای باشد که باعث افزایش قابلیت کسب و کار و تحقیقات شرکت استفاده کننده باشد نقض حق اختراع خواهد بود.

دلیل این نگرش در رویه قضایی به استفاده آزمایشی توسط دانشگاه ها اهداف تجاری دانشگاه ها در آموزش و پژوهش است ضمن اینکه دانشگاهها نیز بسیار مشتاقند که از حقوق مالکیت فکری خود حمایت و بهره برداری کنند کما اینکه در دعوی دانشگاه کالیفورنیا علیه شرکت مایکروسافت برای نقض حق اختراع دادگاه شرکت مایکروسافت را به ۵۲۰ میلیون دلار محکوم کرد.

ج- رویه کشورها در حوزه ثبت اختراع در آلمان:

آلمان همانند انگلستان از کنوانسیون حق اختراع اتحادیه اروپا تبعیت می کند براساس بند آماده ۱۱ قانون حق اختراع آلمان استفاده آزمایشی نقض حق اختراع محسوب نمی شود. در رویه قضایی آلمان تفسیر موسع از این استثناء اعمال شده است بر اساس دعوی معروف به آزمایشات کلینیکی شماره یک در سال ۱۹۹۵ دادگاه عالی فدرال آلمان اظهار داشت که آزمایشات کلینیکی برای کاربرد محصول دارای حق اختراع در آزمایشات شرکت های انتفاعی تحت شمول بند آماده ۱۱ می باشد.

ادامه مطلب
ضمانت اجرای کیفری بدون موافقت مالک طرح صنعتی

نقض حق اختراع محسوب نمی شود در قضیه معروف به آزمایشات کلینیکی در سال ۱۹۹۷ که در سال ۲۰۰۰ به تأیید دادگاه قانون اساسی آلمان رسید دادگاه اظهار داشت که انجام آزمایشات و استفاده آزمایشی از محصولات دارای حق اختراع برای کسب مجوزها و تأییدیه های بهداشتی کالا به منزله نقض نخواهد بود.

یعنی در تفسیر استفاده آزمایشی فراتر از صرف استفاده آزمایشی عمل کرده و تفسیر موسع را اتخاذ نموده است حداقل در مورد محصولات دارویی می توان گفت که رویه قضایی المان تمایل به اتخاذمفهوم موسع استثناء استفاده آزمایشی دارد. Goddar, 2006 p4

د- ژاپن:

ماده ۶۹ قانون ثبت اختراعات ژاپن مقرر می دارد که حقوق انحصاری مخترع شامل استفاده آزمایشی و تحقیقاتی از اختراع توسط ثالث نخواهد شد این قانون زمانی وضع شده که ژاپن هنوز یک کشور در حال توسعه و وارد کننده محصولات مالکیت فکری بوده است و از مهندسی معکوس کالاها بسیار منتفع می گردید.

ژاپن دلیل این سیاست را ترویج و توسعه تکنولوژی های جدید می دانست. (,2003 ,Johnson بنابراین در ارتباط با آزمایشات لازم برای اخذ تأیید یههای اجباری دادگاه عالی ژاپن اظهار داشت که آزمایشات انجام شده در طول مدت اعتبار حق اختراع با استفاده از محصول تحت حمایت برای کسب مجوزها و تاییدیه های کشوری جهت ورود محصولات به بازار به معنی نقض حق

اختراع نخواهد بود. رویه قضایی ژاپن منصرف از نوع تکنولوژی در همه گونه های تکنولوژی معتقد به تفسیر و اعمال موسع استثناء استفاده آزمایشی از اختراعات می باشد.

  • ٥- هند:

بخش ۱۰۷ و ۴۷ قانون ۱۹۷۰ هند که در سال ۲۰۰۲ اصلاح گردید با موضوع استفاده آزمایشی مرتبط است. بر اساس قانون هند استفاده آزمایشی به منظور کسب و جمع آوری اطلاعات از استفاده آزمایشی صرف انتفاعی تر است هم بخش ۱۰۷ و هم ۴۷قانون هند به شیوه پیچیده ای تهیه شده اند چراکه اولا عبارتهایی مثل تحقیق و آزمایشی در آن مواد تعریف نشده اند. ضمن اینکه در قانون هند هیچ تفکیکی بین آزمایشاتی که منتهی به اهداف تجاری هستند و آزمایشات صرف صورت نگرفته است .

و – چین

ماده ۶۳ قانون ثبت اختراعات چین مقرر می دارد که استفاده تحقیقاتی و آزمایشی از اختراعات ثبت شده اعم از اینکه استفاده از اختراعات صرفا برای اهداف تحقیقاتی و یا حس کنجکاوی باشد یا به منظور توسعه محصولات تجاری جدید صورت گرفته باشد به معنی نقض حق اختراع نمی باشد.

اگرچه بهره برداری تجاری از تحقیقات اولیه که باعث نقض حق دارنده اختراع گردد ممکن است منجر به نقض حق اختراع شود به هرحال گرایش عمده در حقوق چین تفسیر موسع از استفاده آزمایشی است.

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خروج کانتینر از محوطه بندر (حمل ونقل کالا)

ز- رویه کشورها در حوزه ثبت اختراع و استفاده آزمایشی آن در حقوق ایران:

براساس شق ۳ بند ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات ایران بهره برداری که فقط با اهداف آزمایشی از اختراع ثبت شده انجام شده باشد مشمول موارد نقض نمی شود که البته تفکیکی بین استفاده آزمایشی صرف و تجاری صورت نگرفته است در رویه قضایی ایران مورد عملی در این مورد دیده نمی شود.

برای استفاده عملی از اطلاعات اختراعات ثبت شده جهت تکمیل و توسعه اختراعات و تکنولوژی های جدید طبق ماده ۵۴ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می تواند طبق ماده ۱۶۸ آیین نامه به این اطلاعات دسترسی یابد.

که البته انتشار الکترونیکی این اسناد و اطلاعات می تواند بهتر زمینه دسترسی علمی را فراهم سازد. به هر حال در سیاست گذاری جدید حق اختراع بایستی در نظر داشت که تفسیر موسع از استفاده آزمایشی جهت ترویج خلاقیت با حمایت مؤثر از حق اختراع و حقوق مخترع در تضاد نیست در مفهوم موسع استفاده آزمایشی در موارد زیر مشروع خواهد بود:

  • الف-اگر هدف از استفاده آزمایشی مهندسی معکوس و کشف اسرار تجاری اختراع باشد استثناء پذیرفته می شود چرا که حمایت از اسرار تجاری فی نفسه منعی برای مهندسی معکوس نمی باشند.
  • ب- اگر استفاده آزمایشی به منظور درک بهتر ماهیت اختراع جهت ایجاد اختراعات جدید باشد بدون اینکه باعث نقض ادعاهای اختراع ثبت شده گردد استفاده مشروع خواهد بود.
  • ج- اگرهدف از استفاده آزمایشی بهبود و تکمیل اختراع موجود باشد استفاده مجاز خواهد بود.
  • د-اگرهدف از استفاده آزمایشی شناخت و تحلیل اختراع ثبت شده به منظور رقابت با اختراع بعد از انقضاء مدت حمایت باشد استثناءمجاز خواهد بود.

در حالی که هریک از این استفاده های آزمایشی ممکن است با انگیزه های تجاری باشند در عین حال باعث نقض حقوق انحصاری مورد انتظار مخترع نمیشوند چرا که خلاقیت و نوآوری جز بادستیابی و تحلیل داده ها که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری اند ممکن نیست baluch , 2007 , p213

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت، (ثبت شرکت سهامی خاص، ثبت شرکت با مسئولیت محدود، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل (ثبت برند، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی (مادرید) – ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی ) – ثبت اختراع ، هزینه و تعرفه ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x