دفاتر پلمپ اشاره به دفاتری دارد که محل ورود اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت است.

دفاتر پلمپ چیست ؟

دفاتر پلمپ چیست ؟

دفاتر پلمپ اشاره به دفاتری دارد که محل ورود اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت است . دفاتر پلمپ شرکت در حقیقت حاوی یز لیست هزینه ها و در آمدهای شرکت می باشد که معیار محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی است، یعنی بر اساس قوانین مالیاتی کشور هرشخص موظف است 25% از سود خالص سالانه خود را به عنوان مالیات بپردازد و نحوه محاسبه سود خالص هر شخص یا شرکت از تفریق درآمدها و هزینه های وی حاصل می شود و این هزینه ها و درآمدها در دفاتر پلمپ یافت می شود و توسط ممیز اداره مالیات هر ساله بررسی و بر همین اساس میزان مالیات اشخاص حقوقی یا حقیقی معین می گردد.


چرا اخذ دفاتر پلمپ ضروری است ؟


پس از تاسیس هر فعالیت  به بیان دیگر پس از ثبت شرکت باید ظرف دوماه ضمن معرفی آن شرکت به اداره امور مالیاتی یا نزدیکترین حوزه مالیاتی نسبت به اخذ دفاتر پلمپ اقدام شود و در پایان سال مالی پس از درج هزینه ها و در آمدها در ابتدای سال مالی بعدی به اداره دارایی تحویل گردد و این فرایند باید هر ساله برای همه شرکت ها تکرار شود و در صورتی که حتی یک سال  اخذ دفاتر پلمپ انجام نشود در آینده با مشکلات و جریمه مالیاتی روبرو می شوید . مثلا" به هنگام انجام تغییرات در شرکت و یا به هنگام اخذ وام شرکتی که نیاز به ارائه مفاصای مالیاتی دارید ، در صورت عدم ارائه دفاتر پلمپ مالیاتی شرکت به شکل سالانه ممکن است حتی با جریمه علی الراس روبرو شوید . جریمه علی الراس هزینه مشخصی ندارد و حسب پرونده در خصوص آن تصمیم گیری می گردد.


حال این سوال مطرح می شود که چنانچه کسی شرکتی را فقط ثبت کرده و هیچ فعالیتی با آن انجام نداده است نیز نیاز به اخذ دفاتر پلمپ دارد ؟


در پاسخ باید بگوییم که کلیه  شرکت ها از لحظه ثبت ملزم به دریافت دفاتر پلمپ سالانه هستند لیکن چنانچه فعالیت یا درآمد و هزینه ای در شرکت نداشته اند باید دفاتر را اخذ کرده و به شکل سفید به حوزه مالیاتی مربوط به محل کار خود تحویل دهند.
به طور کل اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی یا دفاتر قانونی یکی از اقدامات پس از ثبت شرکت و الزامی می باشد که ثب شرکت ایلیا  در کنار سایر اقدامات پس از ثبت شرکت آن را برای شما به انجام می رساند. شایان ذکر است که درج هزینه و درآمد در دفاتر پلمپ تجاری امری تخصصی است و بهتر است از حسابداران در ای زمینه کمک گرفته شود.


 نکته : مرجع پلمپ دفاتر مالیاتی اداره ثبت شرکت ها و مرجع دریافت کننده دفاتر پلمپ اداره مالیات یا دارایی می باشد . 


 در پایان لازم است بدانید که دفاتر پلمپ شامل دفاتر روزنامه و کل است که در دفتر روزنامه لیست هزینه های روزمره وارد شده و در دفاتر کل نیز لیست هزینه و درآمد به شکل فصلی درج می شود . این دفاتر باید بدون خط خوردگی به دارایی ارائه شود.  بر حسب میزان فعالیت و عملکرد مالی شرکت شما در یک سال ، این امکان را دارید 
که اخذ دفاتر پلمپ 50 برگ ، 100 برگ یا 200 برگ را انجام دهید. 

 

چه مدارکی جهت  اخذ دفاتر تجاری نیاز است؟


کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
کپی روزنامه رسمی تاسیس ثبت شرکت و یا آخرين صورتجلسه تغييرات شركت در روزنامه رسمی
مهر شرکت


پلمپ دفاتر مالیاتی و تجاری چقدر زمان خواهد برد ؟


دفاترپلمپ یک روز بیشتر زمان نمی برد و حدودا یک  الی دو ماه طول میکشد که به واسطه ی اداره ی پست به دست موکلین گرامی برسد.

 

دفاتر پلمپ چیست ؟


مراحل اخذ دفاتر  تجاری شرکتها به چه صورت است ؟


مشاوره تلفنی با کارشناس موسسه ثبت شرکت ایلیا
انعقاد قرارداد
ارسال مدارک به کارشناسان ثبت شرکت ایلیا
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
کپی روزنامه رسمی تاسیس و یا آخرين تغييرات ثبت شركت در روزنامه رسمی
مهر شرکت


مدارک را چگونه تحویل کارشناس دهیم؟


به دوشکل این امکان فراهم است:
ارسال مدارک با پیک
بصورت حضوری و عقد قرارداد در مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا