لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی


برطبق قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376 شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند. لذا رفتار متقابل یکی از شروط جهت فعالیت در ایران می باشد. در این مبحث، مطالب مربوط به چگونگی ثبت تاسیس شعب نمایندگی خارجی مورد تحلیل قرار گرفت.

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی

نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را برعهده گرفته است.
نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
اداره امور نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی مقیم ایران انجام می پذیرد. ارائه گزارش فعالیت نمایندگی در ایران همراه با صورت های مالی حسابرسی شده ظرف مدت چهارماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذی ربط برابر ماده 8آیین نامه و ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل برگزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع به دستگاه ذی ربط از وظایف نماینده شرکت خارجی می باشد.
در حال حاضر در نظم حقوقی، ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در دفتر مخصوصی تحت همین عنوان به ثبت می رسد که تا قبل از انقلاب دفتر مذکور به نام دفتر ثبت شرکت های خارجی تلقی می گردید لذا در سوابق دفتر ثبت شعب و نمایندگی خارجی، انواع شرکت های خارجی قبل از انقلاب و همچنین شعب و نمایندگی خارجی رویت می گردد.

مدارک مربوط به نمایندگی شرکت خارجی

1. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی: از سوی نماینده عمده شرکت خارجی تقاضانامه مخصوص و مربوط به ثبت نمایندگی خارجی با لحاظ نام کامل شرکت خارجی به لاتین و فارسی، نوع شرکت، مرکز اصلی شرکت خارجی و نشانی صحیح آن، تابعیت شرکت خارجی، مقدار سرمایه با قید ارز رایج کشور شرکت مادر و تقویم شده آن به ریال، محل ثبت شرکت مطابق قوانین کشور اصلی خود، تاریخ ثبت شرکت خارجی به صورت میلادی و شمسی، مقام صلاحیت دار ثبت شرکت خارجی، ذکر این موضوع که شرکت خارج در ایران به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی یا مالی مبادرت می نماید که در این خصوص مطابق ماده یک آیین نامه ثبت شعب خارجی اقدام می گردد، محل شعب شرکت خارجی در ایران، نام و نشانی نماینده شرکت درایران، نام و نشانی شخص یا اشخاصی که در ایران صلاحیت دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت را دارند، شماره و تاریخ اختیارنامه و یا قرارداد نمایندگی که دارندگان حق امضا از طرف شرکت را مشخص کرده باشد و تاریه درخواست و امضاء مدیر یا نماینده عمده.

2. در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی وسایر اطلاعات اقدام گردد. کد فراگیر اتباع خارجی از طریق سایت مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی به آدرسwww.tax.gov.ir قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر اتباع خارجی می باشد.

3. درخواست کتبی شرکت مادر خارجی مبنی برفعالیت براساس رفتار متقابل و ایجاد نمایندگی در ایران

4.اساسنامه، آگهی تاسیس شرکت وآخرین ثبت تغییرات شرکت ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق می بایستی به تایید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تایید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی(فنی) قوه قضاییه رسیده باشد.

5. گزارش توجیهی مدیرنمایندگی در ایران که بایستی حاوی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت، تببین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران، تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، نحوه تامینت منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه

6. ارائه تعهدنامه دایربراین که چنان چه مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود در ظرف معینی که توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شرکت و شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید.(موضوع ماده 6آیین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران)

7. ارائه مدارک هویتی نماینده معرفی شده که ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی ویا خارجی مقیم ایران باشد که در این صورت جهت احراز هویت و صلاحیت به اداره ثبت شرکت ها ارائه می گردد.

8. گزارش فعالیت نمایندگی، نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی براساس ماده8 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزارش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال دارند.
ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در مناطق آزاد ، با کمی تفاوت برطبق مقررات مناطق آزاد به ثبت می رسد.
گفتار سوم: قلمرو فعالیت شعب و نمایندگی خارجی
هرچند پس از اجرای اصل 81 قانون اساسی، قلمرو موضوعات فعالیت شعب و نمایندگی خارجی به نوعی با ابهام مواجه می باشد و در برخی از موضوعات عملا امکان سرمایه گذاری و یا ایجاد و اعطای امتیاز شرکت برای خارجیان محدود شده است.

موضوعاتی که در آیین نامه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مطرح گردیده است به شرح ذیل می باشد:

 • 1. ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی، که شامل فروش کالا یا خدمات شرکت ها خارجی به اشخاص مقیم ایران و ارائه خدمات بعد از فروش (گارانتی)
 • 2. انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
 • در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی( اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی) وشرکت های خارجی، طرف خارجی می تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را نماید.
 • 3. بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
 • انواع سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت های تجاری یا سهیم شدم در شرکت های تجاری موجود
 • 4. همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
 • در مواردی که شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند. همچنین شرکت های فنی و مهندسی خارجی که برای انجام پروژه های در کشور ثالث انتخاب شده اند و جهت انجام این گونه پروژه ها با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند، می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.
 • 5. افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری
 • شرکت های خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی، انتقال فناوری(تکنولوژی)، محصولات صنعتی، کمک به ایجاد تاسیسات و کارخانه ها و کارگاه های مختلف جهت تولید انواع محصولات، قصد مشارکت داشته باشند، امکان ایجاد شعبه و یا نمایندگی برای آن ها محیا است.
 • 6. انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستندصادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره
 • شرکت های خارجی که در ارتباط با ارائه خدمات در زمینه های مختلف با یکی از دستگاه های دولتی ایران دارای قرارداد باشند ویا برای ارائه خدمات در زمینه های مذکور محتاج به اخذ مجوز از دستگاه های دولتی خاص باشد می توانند با اخذ مجوز نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی

ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی، زمینی(جاده ای و ریلی)با اخذ مجوز از سازمان های ذی ربط مانند سازمان حمل و نقل وپایانه های کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد و همین طور سایر دستگاه های مسئول می توانند در زمینه های یاد شده مجوز فعالیتی صادر نمایند که موارد جذب سرمایه گذاری خارجی در مقررات اصل 44 قانون اساسی میز بیان گردیده است. برطبق آیین نامه قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی نیز بعضی از موضوعات احصاء و لذا قابل فعالیت توسط سرمایه گذار خارجی در ایران می باشد.
در راستای وصول درخواست های متقاضیان خارجی جهت ثبت نمایندگی یا شعبه به عنوان مدارک ممیزی محورهای مختلفی نسبت به اصالت سنجی در سامانه جامع ثبت شرکت ها پیش بینی گردیده است. لکن مشکلات عدیده نیز در این خصوص وجود دارد که می توان به درخواست ثبت رسمی شخصیت حقوقی که منضم به مهر بدون تایید محتویات اسناد توسط سفارت، دفاتر حافظ منافع و........می باشد. در تایید ترجمه مستندات ابرازی توسط وزارت امور خارجه ویا اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه نیز مندرجات اسناد تایید نمی گردد.
لذا همان طور که ملاحظه می گردد به منظور بررسی رفتار متقابل کشورهای خارجی تایید سفارت و یا دفاتر حافظ منافع و در نهایت وزارت امور خارجه تنها مستند در اختیار می باشد. تایید مستندات ابرازی توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، نسبت به ابراز و ارائه و ممهور نمودن مستنداتی با تایید سفارت و یا وزارت امور خارجه، بدون توجه به مندرجات متن و فارغ از محتوا صورت می پذیرد. همچنین شناسایی متقاضی خارجی از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و با ارتباط برخط با صحت سنجی کد فراگیر اتباع خارجی امکان پذیر می باشد.
علیهذا در جهت تسهیل و استاندارد سازی چگونگی ثبت اشخاص حقوقی با سرمایه خارجی سوالات مبنی براین که احراز شرکت های خارجی جهت تاسیس شعبه و یا نمایندگی به چه نحوی می باشد و مرجع صدور رفتار متقابل چه نهادی می باشد مطرح است.
با جمیع موارد فوق نحوه سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور در سیاست های عالی نظام نیز بیان نشده است که چه نهادی می تواند موجبات مشارکت و تسهیل فعالیت های فرامرزی ایرانیان را در خارج فراهم آورد و اسناد و مدارک برای توسعه تجارت در خارج از کشور توسط چه مرجعی تایید می شود.
یکی دیگر از ابهاماتی که در خصوص ثبت شعبه و نمایندگی مطرح می باشد این است که آیا صرفا شرکت های خارجی می توانند در ایران شعبه ایجاد نمایند یا سایر شخصیت های حقوقی همچون موسسات و مشارکت ها نیز می توانند در ایران فعالیت نمایند. در این خصوص به نظر می رسد با کلیاتی در آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات خارجی دراین خصوص بیان شده(ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. موسسات و تشکیلات غیرتجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آیین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند) و با توجه به این که ، هرچه فضای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بهبود یابد تمایل برای این امر بیشتر خواهد شد و از طرفی ممکن است برطبق قوانین برخی از کشورهای خارجی بنگاه های اقتصادی ویا موسسات اصلا به ثبت نرسند و یا دارای شرایط خاصی از جمله ماهیتی خارج از شرکت و یا عدم الزام به اساسنامه را دارا باشند که در این خصوص می بایستی با تفسیر موسع امکان ثبت این دسته از اشخاص حقوقی را نیز در قالب شعبه و یا نمایندگی موسسات خارجی، در ایران فراهم نمود.
تغییرات مربوط به شعب خارجی اصولا توسط مدیر یا نماینده شعب و نمایندگی خارجی به ثبت شرکت ها اعلام می گردد. البته این موضوع می بایستی در نظر گرفته شود که اعلام این تغییرات، در حدود اختیارنامه مدیر یا نماینده عمده شرکت خارجی باشد.
با عنایت به پیش بینی قانون گذار در ماده(سه) آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی وبند(د) ماده 2 اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها، مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی، در هر صورت و در هر مکان و محل فعالیت در سراسر کشور(به غیر از مناطق آزاد)، تنها برعهده اداره ثبت شرکت ها تهران می باشد که به نظر می رسد جهت تسهیل سرمایه گذاری خارجی و توسعه و مشارکت سایر استان ها می بایستی ادارات ثبتی در کلان شهرها در این خصوص مشارکت نمایند.
در خصوص تجویز یا عدم تجویز کارت بازرگانی توسط شعب و نمایندگی خارجی نیز فارغ از تکالیف مربوط به اتاق بازرگانی به نظر می رسد، چنان چه شعب و نمایندگی دارای موضوعات مرتبط با شرایط اخذ کارت بازرگانی از جمله صادرات و واردات کالا باشمد با لحاظ شرایط و تشریفات می توانند نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند.
شعب و نمایندگی خارجی در مراجع ثبت شرکت های تهران به ثبت می رسند و دارای شخصیت حقوقی می باشند، لذا اطلاق تاجر با توجه به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و شرایط و ضوابط از جمله لزوم پلمب دفاتر تجارتی و تنظیم اظهارنامه های تجاری و سایر موارد نیز در اشخاص حقوقی مذکور تسری داشته و تکالیف این دسته از اشخاص حقوقی در خصوص پلمب دفاتر تجارتی در تهران صورت می پذیرد.
همان طور که بیان شد شعبه شرکت خارجی در ایران توسط رکن(مقام اداره کننده) به نام نماینده عمده اداره می شود که در آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها به آن اشاره شده است. در ماده 23 آیین نامه ثبت شرکت ها نماینده عمده چنین تعریف شده است : مقصود از نماینده عمده شرکت خارجی، کسی است که شرکت خارجی به او اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شرکت تعهدات خود شرکت محسوب می گردد.
علیهذا میزان مسئولیت و اختیارات نماینده عمده به موجب اختیارنامه مصدق از طرف شرکت مادر مشخص می گردد. مشخصات نماینده عمده و حدود اختیارات آن در آگهی های ثبتی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و منتشر می گردد لذا به جای مدیر عامل در شرکت های تجارتی داخلی، معادل آن نماینده عمده بکار رفته است که می تواند از لحاظ رکن اجرایی مورد استناد قرار گیرد.

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
 • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها ) و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی کلیه دادگاه های ) سراسر ایران

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انتخاب نام شرکت

راهنمای انتخاب نام شرکت | هنگامی که صحبت از موفقیت یک کسب و کار کوچک در میان است در واقع اسم یک شرکت قبل از ثبت آن اهمیت بسیاری پیدا می کند .

ماده 124 قانون تجارت در خصوص هیئت مدیره شرکتها

ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص هیئت مدیره شرکتها - نکته دیگری که در خصوص ماده 124 قابل تامل می باشد این است که مقرر شده در صورتی که مدیرعامل عضو

پیشنهاد اسامی جهت نام شرکت

مجتمع ثبتی ایلیا با دار بودن دپارتمان های تخصصی در زمینه ثبت شرکت و مشاوره انتخاب اسامی شرکت آماده ارائه خدمات کاملا تخصصی به شما متقاضیان محترم می باشد .

ثبت مهر شرکت

ثبت مهر شرکت در کرج توسط ثبت ایلیا - مهر هر شرکت به مثابه امضا و اعتبار و آبروی شرکت است و ممکن است با تقلید از آن هویت و اعتبار یک شرکت به خطر بیفتد و نشان آن به نوعی جعل شود که به همین دلیل ثبت شرکت ایلیا به دلیل جلوگیری از این موضوع مهر شرکت شما را به شکل مالکیت معنوی به ثبت می رساند.

ثبت شرکت بازرگانی

مراحل ، شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکتهای بازرگانی در ایران - متقاضیان ثبت شرکتهای بازرگانی میتوانند فرآیند ثبت خود را به دو صورت توسط خود و یا وکیل ثبتی

ثبت شرکت به زبان ساده

ثبت شرکت فرایندی است که پیچیدگی چندانی ندارد اما ظرائفی دارد که با عدم اطلاع از آنها ممکن است در روند ثبت شرکت با مشکل برخورد کنید ، در این مقاله ثبت ایلیا ثبت شرکت را به زبان ساده جهت کمک هرچه بیشتر به شما شرح می دهد.

مبانی حقوقی ثبت شرکت ها

توضیحات تکمیلی در خصوص مبانی حقوقی ثبت شرکت ها - هر چند قوانین ثبتی در ایران جزء قوانین اولیه می باشد و قدمت آن از سایر قوانین از جمله قانون مدنی بیشتر است

ثبت شرکت خدماتی

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت های خدماتی با کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبتی ایلیا در تماس بوده و از مشاوره های رایگان آنها بهره مند شوید .

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان - شرکتهاي دانش بنیان بصورت عادي در اداره کل ثبت شرکتها بايد ثبت شوند و در هنگام ثبت،هیچ تفاوتی بین شرکتها عادی و دانش بنیان وجود ندارد.

پیگیری ثبت شرکت

پیگیری رد پرونده ثبت شرکت - پیگیری نقص پرونده ثبت شرکت - پیگیری صدور آگهی ثبت شرکت - در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی در خصوص امور پیگری سامانه ثبت شرکتهابا

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟