لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ثبت علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی


علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی

ثبت علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی

در این گفتار طی مباحث آتی به تعریف اقسام، خصوصیات ، اهمیت اقتصادی علائم تجاری، صنعتی و خدماتی و همچنین ثبت و آثار حقوقی و طرق حمایت از آن بحث خواهد شد.

تعریف علائم

علائم جمع علامت کلمه ای است عربی و در لغت به معنای نشان ونشانی است. در اصطلاح حقوقی ایران نیز به معنای نشانی و نشان استعمال شده است..

در حقوق فرانسه و در قانون مالکیت صنعتی آن کشور از کلمه مارک “marque” برای علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی استفاده شده است. البته علامت های دیگر متمایز کنندۀ تولیدات یا خدمات، مانند برچسب ها «لیبل ها» و نشانه های تولیدات و کالاهای مبدأ جغرافیایی و امثال آن از عنوان مارک خارج شده ولی تحت عناوین نشانی های تمایز بخش مورد توجه قرار گرفته است.

در نظام حقوق کامان لو، علامت تجاری و صنعتی را trade mark می گویند.

در حقوق تجاری ایران علائم تجارتی و صنعتی، به موجب ماده 1 قانون سابق ثبت علائم تجارتی و صنعتی مصوب اول تیر ماه 1310 چنین تعریف شده بود: « علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است، اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

تبصره داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.

این تعریف شامل علائم تجارتی، صنعتی، فلاحتی فردی و علامت صنعتی یا تجارتی و یا زراعتی جمعی یا محلی یا منطقه ای در ایران بود ولی علائم خدماتی را در بر نمی گرفت و حال آنکه امروزه علائم خدماتی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است که قانون سابق آن را نادیده گرفته بود. به همین دلیل و به دلایل دیگر، قانون مذکور با تصویب قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/11/1368 صریحاً منسوخ گردید.

بندهای الف و ب مادۀ 30 قانون اخیرالتصویب در زمینۀ علائم تجاری، صنعتی خدماتی چنین آمده است:«

  • الف – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
  • ب- علامت جمعی، یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامۀ ثبت، معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شدۀ جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.».

قانون جدید از جهت علائم خدماتی که در قانون منسوخ سابق به آن توجه نشده بود، کامل تر است ولی از نظر علائم فردی و جمعی و علائم مبدأ و تولید کالا و محصول صنعتی و کشاورزی، مادۀ سابق گویاتر و روشن تر بود.

همان طور که اشاره شد، در مجموعۀ مقررات مالکیت فردی و صنعتی کشورهای کنونی، از جمله کشور فرانسه مارک های تجاری، صنعتی و تولیدی یا مارک امور خدماتی از سایر علائم تمایز بخش، تفکیک شده است.

طبق ماده 1-711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، علائم صنعتی، تجاری یا مارک های صنعتی، مارک تجاری یا مارک و علائم خدماتی، علامتی است که برای مشخص و متمایز گردانیدن تولیدات یا خدمات یک شخص حقیقی یا حقوقی به کار می رود (منظور متمایز کردن تولیدات یا خدمات یک شخص از تولیدات یا خدمات اشخاص دیگر است.).

این علائم به اشکال گوناگون ممکن است وجود پیدا کند. به طور مثال علائم می تواند از کلمات، شبه کلمات، نام های خانوادگی، نام محلی و جغرافیایی، نام مستعار، حروف، اعداد، واژه های اختصاری، علائم صوتی، اصوات، جملات موزیکال، علائم شکلی مثل طرح ها، اتیکت ها، مهر ها، حاشیه ها، لفّاف ها، هولوگرام ها، لوگوها، تصاویر ترکیبی، فرم ها، التقاظ و اختلاط رنگها در ارتباط و متناسب باتولیدات، علی الخصوص در عرضۀ خدمات، به وجود آید.

مارک های جمعی در ماده 1-715 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه به طور جداگانه عنوان شده است. طبق مادۀ مذکور، مارک جمعی بر خلاف مارک فردی یا اختصاصی، مخصوص یک شخص نیست بلکه هر شخص با رعایت مقررات و ضوابط پیش بینی شده به وسیلۀ واجدین و صاحبان علامت جمعی ثبت شده، می تواند با این علامت، محصولات و تولیدات یا خدمات خود را به بازار معاملات عرضه کند، مشروط بر این که با اوصاف و خصوصیات تصریح شده در مقررات ثبت شده، انطباق داشته باشد. که در این صورت از مارک جمعی تأییدی نیز می تواند استفاده کند.

در مادۀ 1 قانون سابق ثبت علائم تجاری ایران مصوب 1310، علائم صنعتی و تجاری به طور مستقل تعریف نشده بود و در ضمن بر شمردن تعدادی از عوامل سازندۀ علائم و بعضی از مصادیق آنها به ذکر خصوصیات و آثار علائم تجارتی و صنعتی پرداخته بود. همان طور که اشاره شد، از علائم خدماتی نیز ذکری یا اشاره ای به میان نیامده بود. در ماده، 1-711 به بعد قانون مالکیت فکری و صنعتی مصوب 1992 فرانسه نیز به ذکر عوامل تشکیل دهندۀ علائم صنعتی، تجارتی و خدماتی اکتفاء گردیده است و ضمن احصاء عوامل سازندۀ مارک به خصوصیات و آثار علائم مذکور اشاره شده و از مارک تجاری، صنعتی و خدماتی تعریف قانونی به عمل نیامده است که علت آن شاید بی توجهی قانون گذار فرانسه به موضوع یا بداهت امر بوده باشد.

البته وجود تعریف قانونی، می تواند از ایجاد مشکلات عملی و تفاسیر مختلف و متعارض بین حقوق دانان و قضات جلوگیری کند.

در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم صنعتی ایران مصوب 1386 نیز بیشتر به خصوصیات و آثار علائم توجه شده و به تعریف قانونی و رسمی علائم مزبور پرداخته نشده است. ممکن است گفته شود ذکر اوصاف کامل و تمامی آثار علائم صنعتی، تجاری و خدماتی در واقع به نوعی تعریف علائم محسوب می شود، زیرا تعریف یعنی مشخص کردن اوصاف یا به نوعی تمایز خواص اشیاء در امور مادی است و در امور حقوقی نیز بر شمردن آثار و نتایج این گونه امور، در واقع به نوعی تعریف محسوب می گردد.

به فرض پذیرش این مطلب، به نظر می رسد نه درمادۀ اول قانون سابق و نه در مادۀ 30 قانون جدید ایران از علامت تجارتی تعریف جامع و مانعی به عمل نیامده است. زیرا در قانون قدیم ایران به ذکر انواع علامت تجارتی و بعضی از خصوصیات و اوصاف آن پرداخته بود (مادۀ 1 ع – ت قدیم) و در مادۀ 30 قانون مصوب 1386 نیز به طور بسیار مختصر و ناکافی به یکی از خصوصیات علامت اشاره شده است، بدون این که تعریفی جامع از خود علامت به عمل آمده باشد و ذکر بعضی از خصایص علائم نمی تواند تعریف محسوب گردد.

برای روشن تر شدن موضوع لازم است توضیح داده شود که علامت تجارتی یا خدماتی و تولیدی یکی از موضوعات حق مالکیت فکری و صنعتی است ولی اوصاف و خصوصیات هر علامت جزء اثرات حق مالکیت یا امتیاز ناشی از آن خواهد بود. بنابراین باید از موضوع علامت و حقوق ناشی از آن به طور جداگانه تعریف دقیق به عمل آید.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی وخدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت علامت تجاری شرکتی

ثبت علامت تجاری شرکتی - در ابتدای بحث لازم به توضیح است که تأکیدی که برند شرکتی و به تبع علامت شرکتی می شود و استدلالاتی که در جهت حائز اهمیت بودن آنها در بازار ارائه می شود در نهایت بر این امر دلالت دارند که اگر قرار باشد از علامت تجاری شرکتی حمایت شود، باید از علامت در سایر بازارها نیز حمایت شود

ثبت برند یا علایم تصویری

ثبت برند یا علایم تصویری -علایم تصویری عبارت از علایمی هستند که با شکل و تصویر مخصوص ارائه می گردند، شکل یا تصویر ممکن است به صورت عکس واقعی از اشیاء یا حیوان یا افراد انسان باشد مثل عکس کوه، جنگل، درّه ، درخت، آهو، شتر، گاو،پلنگ یا شیر و همچنین ممکن است عکس یک انسان یا اشکال طراحی ونقاشی شده اعم از

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده - طبق مواد 44 و 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 141 به بعد آئین نامه اجرایی آن، مالک علامت ثبت شده می تواند اجازه بهره برداری از علامت خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است

انتقال ارادی حقوق علائم، برند و علامت تجاری

انتقال ارادی قسمتی از حقوق مربوط به علائم، برند و علامت تجاری - ممکن است مالک علامت ثبت شده ، تمامی حقوق ناشی ازعلامت را به دیگری انتقال دهد یا قسمتی از حقوق ناشی از موضوع علامت را واگذار کند. در این صورت خروج موضوع مورد انتقال از مالکیت اولیۀ علامت، به صورت مشخّص در پی علامت ثبت شده در دفتر

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری)

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری) - قانون ماده30ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:ماده31ـ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.ماده32ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

تعریف علائم و نشان جغرافیایی

تعریف علائم و نشان جغرافیایی - «نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدأ کالایی را، به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مر غوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.»

ثبت علائم تجاری

ثبت علائم تجاری - با توجه به ماده 39 ق.ث.آ.ط.ع و مواد 126 تا 130 آئین نامه اجرایی ، پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علائم اعم از علامت فردی یا جمعی و انتشار آگهی مربوط به درخواست ثبت مارک یا علامت جهت اطلاع عموم و تحویل دادن نسخه ای از آکهی منتشر شده و یا منعکس شده در سایت روزنامه رسمی توسط متقاض

استعلام علامت تجاری و برند پیش از ثبت

استعلام علامت تجاری و برند پیش از ثبت - اگر شخصی بخواهد برندی را در یکی از طبقات کاری ثبت نماید با استعلام از اینکه برند مورد نظر قابل ثبت بوده یا نه مطلع

خصیصه نسبی مارک ها و علائم

خصیصه نسبی مارک ها و علائم - یکی از خصایص اصلی حق مالکیت هر مارک و علامت تجاری وصف نسبی بودن آن است به این معنا که حقوق ناشی از مالکیت مارک محدود به موضوع یا موضوعاتی است که علامت یا مارک انتخابی آن ها را پوشش می دهد و در اظهارنامه تقدیمی به اداره ثبت علائم تجاری یا صنعتی ویا خدماتی، اظهار

استعلام آنلاین ثبت علامت تجاری

استعلام آنلاین ثبت علامت تجاری - با ما در خصوص ثبت علامت تجاری مشاوره نمایید.ایلیا همواره همراه شماست.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
دهقان
سلام من دهقانمی باشم هستم و از اصفهان مزاحمتون میشم . درخواست من در مورد موضوع این مقاله سایتتون همین صفحه که در مورد ثبت علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی هست من رو راهنمایی کنید.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما موکل گرامی سرکار خانم دهقان با توجه به اینکه موضوع مطرح شده از جانب شما به صورت کلی می باشد ممنون میشم در خواست دقیقی را که در مورد مقاله (ثبت علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی) دارد مجددا اعلام نمایید، باتشکر از شما.
پاسخ
علی‌پور
سلام من علی‌پور ام نیاز به راهنمایی در مورد ثبت علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی دارم.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب اقای علی‌پور جهت اطلاع در خصوص موضوع ( ثبت علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی ) و همچنین موارد حقوقی ثبت برند، علائم ، نشان و نام تجاری با کارشناس حقوقی و ثبتی مجتمع ایلیا با شماره 32137 تماس حاصل نمایید.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟