لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما

ثبت علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی


علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی

ثبت علائم تجاری ،صنعتی و خدماتی

در این گفتار طی مباحث آتی به تعریف اقسام، خصوصیات ، اهمیت اقتصادی علائم تجاری، صنعتی و خدماتی و همچنین ثبت و آثار حقوقی و طرق حمایت از آن بحث خواهد شد.

تعریف علائم

علائم جمع علامت کلمه ای است عربی و در لغت به معنای نشان ونشانی است. در اصطلاح حقوقی ایران نیز به معنای نشانی و نشان استعمال شده است..

در حقوق فرانسه و در قانون مالکیت صنعتی آن کشور از کلمه مارک “marque” برای علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی استفاده شده است. البته علامت های دیگر متمایز کنندۀ تولیدات یا خدمات، مانند برچسب ها «لیبل ها» و نشانه های تولیدات و کالاهای مبدأ جغرافیایی و امثال آن از عنوان مارک خارج شده ولی تحت عناوین نشانی های تمایز بخش مورد توجه قرار گرفته است.

در نظام حقوق کامان لو، علامت تجاری و صنعتی را trade mark می گویند.

در حقوق تجاری ایران علائم تجارتی و صنعتی، به موجب ماده 1 قانون سابق ثبت علائم تجارتی و صنعتی مصوب اول تیر ماه 1310 چنین تعریف شده بود: « علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است، اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

تبصره داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.

این تعریف شامل علائم تجارتی، صنعتی، فلاحتی فردی و علامت صنعتی یا تجارتی و یا زراعتی جمعی یا محلی یا منطقه ای در ایران بود ولی علائم خدماتی را در بر نمی گرفت و حال آنکه امروزه علائم خدماتی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است که قانون سابق آن را نادیده گرفته بود. به همین دلیل و به دلایل دیگر، قانون مذکور با تصویب قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/11/1368 صریحاً منسوخ گردید.

بندهای الف و ب مادۀ 30 قانون اخیرالتصویب در زمینۀ علائم تجاری، صنعتی خدماتی چنین آمده است:«

  • الف – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
  • ب- علامت جمعی، یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامۀ ثبت، معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شدۀ جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.».

قانون جدید از جهت علائم خدماتی که در قانون منسوخ سابق به آن توجه نشده بود، کامل تر است ولی از نظر علائم فردی و جمعی و علائم مبدأ و تولید کالا و محصول صنعتی و کشاورزی، مادۀ سابق گویاتر و روشن تر بود.

همان طور که اشاره شد، در مجموعۀ مقررات مالکیت فردی و صنعتی کشورهای کنونی، از جمله کشور فرانسه مارک های تجاری، صنعتی و تولیدی یا مارک امور خدماتی از سایر علائم تمایز بخش، تفکیک شده است.

طبق ماده 1-711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، علائم صنعتی، تجاری یا مارک های صنعتی، مارک تجاری یا مارک و علائم خدماتی، علامتی است که برای مشخص و متمایز گردانیدن تولیدات یا خدمات یک شخص حقیقی یا حقوقی به کار می رود (منظور متمایز کردن تولیدات یا خدمات یک شخص از تولیدات یا خدمات اشخاص دیگر است.).

این علائم به اشکال گوناگون ممکن است وجود پیدا کند. به طور مثال علائم می تواند از کلمات، شبه کلمات، نام های خانوادگی، نام محلی و جغرافیایی، نام مستعار، حروف، اعداد، واژه های اختصاری، علائم صوتی، اصوات، جملات موزیکال، علائم شکلی مثل طرح ها، اتیکت ها، مهر ها، حاشیه ها، لفّاف ها، هولوگرام ها، لوگوها، تصاویر ترکیبی، فرم ها، التقاظ و اختلاط رنگها در ارتباط و متناسب باتولیدات، علی الخصوص در عرضۀ خدمات، به وجود آید.

مارک های جمعی در ماده 1-715 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه به طور جداگانه عنوان شده است. طبق مادۀ مذکور، مارک جمعی بر خلاف مارک فردی یا اختصاصی، مخصوص یک شخص نیست بلکه هر شخص با رعایت مقررات و ضوابط پیش بینی شده به وسیلۀ واجدین و صاحبان علامت جمعی ثبت شده، می تواند با این علامت، محصولات و تولیدات یا خدمات خود را به بازار معاملات عرضه کند، مشروط بر این که با اوصاف و خصوصیات تصریح شده در مقررات ثبت شده، انطباق داشته باشد. که در این صورت از مارک جمعی تأییدی نیز می تواند استفاده کند.

در مادۀ 1 قانون سابق ثبت علائم تجاری ایران مصوب 1310، علائم صنعتی و تجاری به طور مستقل تعریف نشده بود و در ضمن بر شمردن تعدادی از عوامل سازندۀ علائم و بعضی از مصادیق آنها به ذکر خصوصیات و آثار علائم تجارتی و صنعتی پرداخته بود. همان طور که اشاره شد، از علائم خدماتی نیز ذکری یا اشاره ای به میان نیامده بود. در ماده، 1-711 به بعد قانون مالکیت فکری و صنعتی مصوب 1992 فرانسه نیز به ذکر عوامل تشکیل دهندۀ علائم صنعتی، تجارتی و خدماتی اکتفاء گردیده است و ضمن احصاء عوامل سازندۀ مارک به خصوصیات و آثار علائم مذکور اشاره شده و از مارک تجاری، صنعتی و خدماتی تعریف قانونی به عمل نیامده است که علت آن شاید بی توجهی قانون گذار فرانسه به موضوع یا بداهت امر بوده باشد.

البته وجود تعریف قانونی، می تواند از ایجاد مشکلات عملی و تفاسیر مختلف و متعارض بین حقوق دانان و قضات جلوگیری کند.

در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم صنعتی ایران مصوب 1386 نیز بیشتر به خصوصیات و آثار علائم توجه شده و به تعریف قانونی و رسمی علائم مزبور پرداخته نشده است. ممکن است گفته شود ذکر اوصاف کامل و تمامی آثار علائم صنعتی، تجاری و خدماتی در واقع به نوعی تعریف علائم محسوب می شود، زیرا تعریف یعنی مشخص کردن اوصاف یا به نوعی تمایز خواص اشیاء در امور مادی است و در امور حقوقی نیز بر شمردن آثار و نتایج این گونه امور، در واقع به نوعی تعریف محسوب می گردد.

به فرض پذیرش این مطلب، به نظر می رسد نه درمادۀ اول قانون سابق و نه در مادۀ 30 قانون جدید ایران از علامت تجارتی تعریف جامع و مانعی به عمل نیامده است. زیرا در قانون قدیم ایران به ذکر انواع علامت تجارتی و بعضی از خصوصیات و اوصاف آن پرداخته بود (مادۀ 1 ع – ت قدیم) و در مادۀ 30 قانون مصوب 1386 نیز به طور بسیار مختصر و ناکافی به یکی از خصوصیات علامت اشاره شده است، بدون این که تعریفی جامع از خود علامت به عمل آمده باشد و ذکر بعضی از خصایص علائم نمی تواند تعریف محسوب گردد.

برای روشن تر شدن موضوع لازم است توضیح داده شود که علامت تجارتی یا خدماتی و تولیدی یکی از موضوعات حق مالکیت فکری و صنعتی است ولی اوصاف و خصوصیات هر علامت جزء اثرات حق مالکیت یا امتیاز ناشی از آن خواهد بود. بنابراین باید از موضوع علامت و حقوق ناشی از آن به طور جداگانه تعریف دقیق به عمل آید.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی وخدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت علامت تجاری

بعد از ثبت علامت تجاری برمبنای قانون ثبت علائم تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی محق شناخته می شوند ، به تبع آن کلیه فعالان کسب و کار قادر هستنداز کالاهای شبیه

انتقال ارادی حقوق علائم، برند و علامت تجاری

انتقال ارادی قسمتی از حقوق مربوط به علائم، برند و علامت تجاری - ممکن است مالک علامت ثبت شده ، تمامی حقوق ناشی ازعلامت را به دیگری انتقال دهد یا قسمتی از حقوق ناشی از موضوع علامت را واگذار کند. در این صورت خروج موضوع مورد انتقال از مالکیت اولیۀ علامت، به صورت مشخّص در پی علامت ثبت شده در دفتر

انتقال حق مالکیت علامت یا برند تجاری

انتقال حق مالکیت علامت یا برند تجاری - انتقال حق مالکیت علامت ممکن است ارادی یا قهری باشد. یک – انتقال ارادی - صاحب علامت و یا مارک ثبت شده مالک آن محسوب می شود و مالک هر ملکی می تواند در محدودۀ قانون هر گونه تصرفی در آن بنماید. ممکن است علامت را به دیگری تملیک کند، یا اجازۀ بهره برداری از آن را به

استعلام نشان و علائم تجاری قبل از ثبت

استعلام نشان و علائم تجاری قبل از ثبت - برای استعلام برند قبل از ثبت می توان از اطلاعاتی که در سامانه اداره مالکیت صنعتی، بایگانی شده استفاده کرد و یا به .

طبقه بندی انواع علائم تجاری

لیست طبقه بندی انواع علائم تجاری - طبقه بندی بین‌المللی ثبت علائم ، نشان، آرم، برند و علامت تجاری جدولی است که در قانون ثبت علائم تجاری و ثبت برند تجاری جهت کلیه اجناس گردآوری شده و آن را به ۴۵ طبقه تقسیم نموده‌اند.

مدارک و ضمائم اظهارنامه بین المللی علامت تجاری

مدارک و ضمائم اظهارنامه بین المللی علامت تجاری - به اظهارنامه باید مدارک زیر ضمیمه شده باشد:1. مدارک ثبت هویت متقاضی2. اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران3. وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد.4. رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه(ماده 153آئین نامه)

لیست جدول طبقه بندی علامت تجاری

لیست جدول طبقه بندی علامت تجاری - در ثبت برند باید بررسی شود تا مشخص گردد هر فرد تقاضای ثبت در چه طبقه ای از 45 طبقه ای که در قوانین ثبت برند آمده را دارد.

حقوق و تکالیف دارنده حق لیسانس برند و علامت

حقوق و تکالیف دارنده حق لیسانس برند و علامت - حقوق و تکالیف صاحب لیسانس به شرح زیر است:1. صاحب لیسانس یا دارنده مجوز بهره برداری از علامت، حق دارد در محدوده قرارداد از مارک یا علامت موضوع قرارداد ، در تولید کالا یا ارائه خدمات، استفاده کند.2. لیسانس گیرنده حق دارد مدارک و اسناد و علامت موضوع

اختلاف از حیث حق تقدم ثبت علامت تجاری

اختلاف از حیث حق تقدم ثبت علامت تجاری - چنانچه شخصی خواستار حمایت از علائم خود در کشورهای متعددی در تاریخ واحدی باشد، کنوانسیون پاریس در این خصوص مکانیزمی را تحت عنوان اصل حق تقدم شناسایی کرده است که مطابق آن ، اظهارنامه ای که برای حمایت از علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو توسط متقاضی( قائم مقام

ثبت علائم تجاری

ثبت علائم تجاری - با توجه به ماده 39 ق.ث.آ.ط.ع و مواد 126 تا 130 آئین نامه اجرایی ، پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علائم اعم از علامت فردی یا جمعی و انتشار آگهی مربوط به درخواست ثبت مارک یا علامت جهت اطلاع عموم و تحویل دادن نسخه ای از آکهی منتشر شده و یا منعکس شده در سایت روزنامه رسمی توسط متقاض

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟