طرح صنعتی یعنی طرحی از یک کالا با یک یا چند ویزگی جدید مانند خودکارهای گرد زمان مدرسه که چهار رنگ در یک خودکار جاداده شده بود این خودکارها هرکدام پیش از ان وجود داشتند ، ینی خودکار رمز ، مشکی ، سبز و آبی اما همه آنها با هم و در یک خودکار وجود نداشتند بنابراین این خودکار یک طرح جدید بود که تحت عنوان طرح صنعتی به ثبت رسید . لذا طرح صنعتی طرحی جدید از کالایی است که قبلا وجود داشته اشت . طرح صنعتی توسط اداره مالکیت معنوی در تهران به ثبت می رسد که فاقد شعب در سایر شهرهاست و به همین دلیل نیز ثبت طرح صنعتی در مرکزی نیز نزد همین اداره قابل انجام است.

محصولات مطرح به عنوان طرح صنعتی

طبق موارد فوق الذکر هر محصولی که شرایط طرح صنعتی داشته باشد را به عنوان طرح صنعتی و با حمایت قاون مالکیت معنوی به ثبت خواهد رسید .
طرح صنعتی شامل مجموعه عظیمی از محصولات صنعتی، خانگی ، اداری، ورزشی ، صنایع دستی، اسباب بازی ، مبلمان اداری ، لوازم برقی، خودرو و قطعات آن، ابزار های فنی و پزشکی بهداشتی ، اقلام لوکس، تزئینی ، منسوجات ، فرش و لباس ، ظروف آشپزخانه ، مصنوعات پلاستیکی و حتی بسته بندی بسیاری از محصولات می گردد.

ثبت طرح صنعتی و اختراع در مرکزی

مراحل ثبت طرح صنعتی

 • ثبت نام در سامانه اداره مالکیت
 • تایید ثبت نام و تهیه و تنظیم مدارک
 • ارسال و اخذ تایید مدارک
 • چاپ آگهی نوبت اول ثبت طرح صنعتی
 • چاپ آگهی دوم بعد از 31 روز و در صورت اعتراض ، پاسخگویی و رفع آن
 • اقدام جهت چاپ گواهی ثبت طرح صنعتی

مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی در مرکزی

مدارک شناسایی درخواست کننده ثبت طرح صنعتی

الف)اشخاص حقیقی ،کپی برابر اصل مدارک شناسایی

ب)اشخاص حقوقی؛آخرین روزنامه رسمی و آگهی تغییرات ومدارک صاحبان امضا
ج )طرح ، نقشه و تصاویر مربوط به طرح

ثبت اختراع در مرکزی

اختراع بر خلاف طرح صنعتی ایجاد یک محصول کاملا جدید است که پیش از این اصلا وجود نداشته است . یعنی اختراع یک آفرینش با استفاده از قوه خلاقه است و ثبت اختراع نیز اعطای یک امتیاز انحصاری به صاحب اختراع یا همان مخترع است بابت ایجاد یک محصول جدید که البته در صورتی عملی می شود که آن اختراع در صنعت استفاده داشته باشد . اختراع توسط اداره مالکیت معنوی در تهران به ثبت می رسد که فاقد شعب در سایزر شهرهاست و به همین دلیل نیز ثبت اختراع در مرکزی نیز نزد همین اداره قابل انجام است.

مراحل ثبت اختراع در مرکزی

 • ثبت نام در سامانه اداره مالکیت
 • تایید ثبت نام و تهیه و تنظیم مدارک
 • ارسال و اخذ تایید مدارک
 • معرفی به پژوهشکده جهت دفاع حضوری از اختراع و در صورت پذیرش داوران
 • چاپ آگهی نوبت اول ثبت اختراع
 • چاپ آگهی دوم بعد از 31 روز و در صورت اعتراض ، پاسخگویی و رفع آن
 • اقدام جهت چاپ گواهی ثبت اختراع

مدارک مورد نیاز ثبت اختراع در مرکزی

شرح اختراع
نقشه های اختراع و تصاویر آن
تصویر شناسنامه وکارت ملی مخترع
ادعای اختراع