ثبت شرکت نسبی

تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی یکی دیگر از انواع شرکتهای تجاریست که در آن شرکا نقش ضامن دارند. البته طبق قانون تعریفی که از شرکت نسبی شده است این طور است که شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت عنوان ویژه بین دو یا چند نفر شکل می گیرد و هریک از شرکا به نسبت سهمش مسئولیت دارد. همانطور که گفتیم شرکت نسبی و تضامنی شباهتهایی به هم دارند ، تنها  تفاوت اینست که در شرکت تضامنی هریک از شرکا ضمانت می کند پرداخت کل  دیون شرکت را اما در شرکت نسبی هر یک از شرکا به نسبت سرمایه اش  در شرکت ضمانت و تعهد پرداخت دیون شرکت را برعهده می گیرد.

. به عنوان مثال  شرکتی که متشکل از  چهار نفر است  که نفر اول صاحب نیمی از سرمایه  و دومی مالک  4/1  آن و دو نفر باقی مانده به طور مساوی  ربع دیگر را  دارا هستند ، اگر قروض شرکت بیش از سرمایه آن باشد پس از استهلاک سرمایه ، شریک اول  مسئولیت تصفیه نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک ، یک هشتم آن را برعهده دارند.

در بعضی ازکشورهای  اروپائی مانند فرانسه شرکت نسبی تشکیل نمی شود چرا که  با شرکت های حقوقی ، که در قانون مدنی آنها  تعریف شده شباهت مطلق  دارد. اگر عنوان تجارتی  شرکت نسبی  را حذف کنیم .  کاملا"  مشابه  شرکت های حقوقی یا مدنی خواهد بود. بنابراین می توان گفت شرکت هائی که برای  انجام اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند ، از جمله  آبیاری یا امور کشاورزی  و غیره عموماً شرکت نسبی هستند  بدون این که دارای شخصیت حقوقی باشند.

ثبت شرکت نسبی

جهت ثبت شرکت نسبی مانند سایر شرکتها باید مراحلی مشابه طی شود که  در اینجا به آنها می پردازیم :

1- در ابتدا به سايت اداره ثبت شرکتها مراجعه کرده و با انتخاب گزينه ثبت تاسيس به تکميل اطلاعات خواسته شده مي پردازيد در اينجا اطلاعات مورد نياز شامل مشخصات متقاضي و  
کسي است که به نمايندگي از شرکت امور ثبتي آن را به انجام مي رساند و با زدن دکمه گام بعد به مرحله بعد مي رويد در اين مرحله نيز ساير اعضا مشخصاتشان وارد ميشود سپس با
زدن گام بعدي اقامتگاه يا آدرس شرکت را به صورت دقيق همراه با کد پستي وارد مي کنيد و در مرحله بعد  موضوع فعاليت شرکت نسبي را وارد مي کنيد و در مرحله بعد هم اسامي از شما درخواست ميشودکه در اين مرحله بايد 5 اسم شامل حداقل سه کلمه که کلمات خاص هستند نه اسم عام و ريشه فارسي دارند را وارد مي کنيد و با زدن گام بعدي سرمايه شرکت و سهم الشرکه اشخاص را وارد مي کنيد . در انتها نيز روزنامه کثيرالانتشار براي آگهي هاي شرکت و در صورت داشتن شعب شعب شرکت انتخاب مي شود در پايان نيز مدارک مورد نياز براي ثبت شرکت نسبي را انتخاب کرده تيک ميزنيد و با زدن گزينه پذيرش نهايي شماره پيگيري درخواست ثبتتان را دريافت مي کنيد. پس از اين مرحله ديگر نمي توانيد هيچ نوع تغييري در اطلاعات وارد شده ايجاد کنيد .
2- در اين مرحله که ثبت سامانه به اتمام رسيده است بايد منتظر بررسي کارشناسي بمانيد ، تا تعيين اسم شرکت انجام شود. در هر حوزه ثبتي مدت زمان تعيين اسم متففاوت مي باشد . لازم است با شماره پيگيري درخواست خود به  سايت اداره ثبت شرکتها مراجعه کرده و  منتظر ابلاغ تاييد نام باشيد که البته اين ابلاغ از طريق پيامک نيز به فرد متقاضي اعلام مي شود. گاها " ممکن است در ورود اطلاعاتي که در مرحله 1 توضيح داه شد اشکالي رخ دهد در اين صورت به جاي ابلاغ تعيين نام با اخطار رفع نقص درسايت و پيامک روبرو مي شويد . چنانچه اطلاعات درست باشد کارشناس اداره ثبت پس از بررسي اسامي يکي از اسامي را اعلام ميکند که به عنوان اسم شرکت انتخاب ميشود . 
3- در اين مرحله بايد ابلاغيه تاييد نام به همراه ساير مدارک از سامانه پرينت گرفته شود .  البته قبل از پرينت مدارک بايد اسم تاييدشده را وارد مدارک کرده و سپس از هريک دونسخه پرينت بگيريد و به همراه مدارک شناسايي به اداره ثبت شرکتها ارسال نماييد و با ورود بارکد پستي در سايت  مجددا" منتظر  تاييد مدارک  از طريق سايت و پيامک باشيد  البته در اين مرحله نيز ممکن است با ابلاغ رفع نقص مواجه شويد يعني ممکن است در مدارک شما کم و کسري باشد در اين صورت بايد مدارک را تکميل کرده مجدد ارسال نماييد و بارکد پستي مرسوله را نيز دوباره وارد کنيد در نهايت چنانچه مدارک تاييد شود . فرد متقاضي به نمايندگي از شرکت به اداره ثبت شرکتها رجوع کرده با امضا دفاتر ثبت مدارک شرکت را که ممهور به مهر اداره ثبت است دريافت نمايد.