ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 

شرکت مختلط غير سهامي شرکتي است که براي امور تجارتي تحت عنوان مخصوص  بين يک يا چند نفر شريک ضامن و يک يا چند نفر شريک با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام

تشکيل مي شود. یعنی این شرکت شرکتی است که ترکیبی از شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی می باشد.

شريک ضامن، مسئول کليه‌ي قروضي است که ممکن است علاوه بر دارايي شرکت پيدا شود. شريک با مسئوليت محدود، کسي است که مسئوليت او فقط به ميزان آورده او در شرکت است و طلبکاران نسبت به مابقی اموال وی در خارج از شرکنت نمی توانند برای طلب خود ادعایی داشته باشند.. در اسم شرکت  مختلط غیرسهامی بايد عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم يکي از شرکاي ضامن، قيد شود.

این نوع شرکت مانند شرکت با مسئولیت محدود از حداقل دو نفر شریک  تشکیل می شود که یکی از این دونفر مسئولیت تضامنی و نفر دوم باید مسئولیت محدود داشته باشد  یعننی دو نفر

شریک در شرکت مختلط غیرسهامی منحصرا" دارای یک نوع تعهد و مسئولیت در شرکت نیستند.

. اين شرکت که عموما براي امور تجاري با نامي خاص بين چند شريک ضامن و همچنين يک يا چند شريک با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشکيل مي شود و در واقع ترکيبي از

شرکتهاي تضامني و با مسئوليت محدود مي باشد که داراي شريک ضامن و شريک با مسئوليت محدود است و مسلما شريک ضامن مسئول و متعهد کليه قروض و تعهدات شرکت مي باشد .

شايان ذکراست که در نام اين شرکت مي بايست از عبارت ((شرکت مختلط ))و حداقل نام يکي از شرکاي ضامن استفاده شود . قيد عبارت شرکت مختلط جهت معرفي نوع آن در مقابل

اشخاص ثالث و تمايز آن از شرکت تضامني لازم است.  توجه داشته باشيد که قيد نام شرکاي ضامن به جهت حفظ اعتبار شرکت مي باشد اما اسامي هيچ يک از شرکاء با مسئوليت محدود

نمي بايست در نام قيد شود چراکه اين نوع شرکاء داراي مسئوليت ضمانتي در مقابل شرکت نمي باشند و مسئوليتشان به نسبت سرمايه اوليه مي باشد ونمي توان با اعتبار نام آنان معامله

نمود.

مدارک مورد نياز براي ثبت شرکت مختلط غيرسهامي :

-يک نسخه‌ي تایید شده از شرکت نامه

_ يک نسخه‌ي موید  از اساسنامه در صورت وجود

-اسامي شرکت يا شرکاي ضامن که سمت مديريت دارند.