شرایط ثبت شرکت در مرند

اشخاص حقیقی و حقوقی جهت استفاده از تجربیات و تخصص دیگر بنگاه ها می توانند ثبت شرکت نمایند ، به ثبت رساندن شرکت در واقع به افراد و شرکت ها اجازه میدهد اطلاعات و تخصص خود را به تبادل گذاشته و باعث کسب سود برایشان شود . در همین راستا می توانند فعالیت خودرا در قالب انواع شرکت و موسسه به ثبت برسانند ، نوع شرکتی که افراد انتخاب می کنند بستگی به نوع فعالیت آنها دارد .می توانند با توجه به فعالیتی که انجام میدهند و یا قصد انجام دارند نوع شرکت را انتخاب کنند .

نحوه ثبت شرکت در مرند

جهت ثبت شرکت بهتر است افراد از تخصص کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کنند زیرا این فرایند پیچیده و حساس می باشد و در صورت به وجود آمدن مشکل در روند کار غیر قابل بازگشت می باشد . در شروع کار بهتر است از مشاوره کارشناسان باتجربه در این زمینه استفاده شود .

مراحل ثبت شرکت مرند

در مرحله اول اشخاص مدارک شناسایی مورد نیاز که شامل اصل مدارک ماهوی می باشد را به کارشناس تحویل داده  همچنین نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه می باشد که افراد با مراجعه به مراکز پلیس +10 قادر به دریافت آن می باشند . در صورتیکه ثبت شرکت سهامی خاص انجام شود مدرک جهت باز کردن حساب به نام شرکت نیز مورد نیاز است . بعد از تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس ثبت شرکت آغاز می شود .

مدت زمان ثبت شرکت در مرند

مدت زمان ثبت شرکت را نمیتوان به طور کامل و دقیق مشخص کرد زیرا به چند مورد متغییر بستگی دارد و در موارد مختلف تاثیر متفاوتی دارد ، اداره ثبت در شهرهای متفاوت شعبه دارد که روند کار درمراکز استان های متفاوت در زمان های گوناگون انجام می شود از همین جهت نمیتوان زمان کاملا دقیق را معین کرد . اما اگر بخواهیم به طور کلی و تقریبی بیان کرد حدود 20 الی 30 روز زمان نیاز است .

هزینه ثبت شرکت در مرند

در هزینه ثبت شرکت چند مورد تاثیرگذار است که بسیار اهمیت دارند ، 1 تعداد نفرات عضو شرکت 2 میزان سرمایه اولیه برای شرکت که اعضا در ابتدا مشخص میکنند 3 میزان موضوع فعالیت و مواردی که در موضوع ذکر می شود . بر این اساس و با توجه به این موارد است که هزینه ثبت مشخص می شود.

ثبت شرکتهای تجاری در مرند
  • ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مرند
  • ثبت شرکت سهامی خاص در مرند
  • ثبت موسسه در مرند
  • ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در مرند
  • ثبت شرکت تعا ونی در مرند