• شرایط ثبت شرکت در فیروزکوه

ثبت شرکت روند اداری ثبت نام و مشخصات اشخاص حقیقی جهت حقوقی شدن اشخاص و فعالیت هاشان می باشد در صورت ثبت شرکت است که اشخاص حقیقی به کسب و کار تجاری و بازرگانی خود مشروعیت قانونی داده و می توانند به عنوان اشخاص حقوقی فعالیت داشته باشند .ثبت شرکت به همین دلیل امروزه اهمیت بسیار یافته است .

مراحل ثبت شرکت در فیروزکوه

مراحل ثبت شرکت به این صورت می باشد اشخاص بعد از استفاده مشاوره کارشناسان حرفه ای و مجرب در زمینه ثبت شرکت و تحویل مدارک مورد نیاز به موسسه روند ثبت شرکت را آغاز میکنند بعد ازتحویل مدارک شخصی کارشناسان موسسه مدارک شرکت را ( شرکتنامه اساسنامه تقاضانامه و .... ) تنظیم می نمایند و در سامانه اداره ثبت وارد میکنند ، در مرحله پایانی ثبت سامانه شرکت تعیین نام می شود و بعد از محله تعیین نام مدارک شرکت از طریق کارشناس به اداره پست می شود و مابقی مراحل در اداره ثبت و به وسیله وکیل شرکت ادامه می یابد تا مرحله پایانی که آگهی تاسیس شرکت ارسال شود و بعد هم در روزنامه رسمی قوه قضاییه به چاپ برسد .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در فیروزکوه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای شرکت می باشد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه برای تمام اعضا ، گواهی عدم سوء پیشینه را اشخاص می توانند از طریق مراجعه به مراکز پلیس +10 و تحویل مدارک مورد نیاز دریافت نمایند .

زمان و هزینه ثبت شرکت در فیروزکوه

مدت زمان ثبت شرکت را نمیتوان دقیق تخمین زد زیرا یک روند اداری دارد و بستگی به چند مورد دارد اما به طور کلی حدود 30 روز کاری طول می کشد تا یک شرکت به ثبت برسد . هزینه ثبت شرکت به وسیله کارشناسان و با توجه به شرایط و آیتم هایی که در ثبت شرکت مورد توجه می باشد تعیین می شود

ثبت شرکتهای تجاری در فیروزکوه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در فیروزکوه
ثبت شرکت سهامی خاص در فیروزکوه
ثیت شرکت تعاونی در فیروزکوه
ثبت موسسات غیرتجاری در فیروزکوه
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در فیروزکوه