• شرایط ثبت شرکت در ساوه

ثبت به معنای درج ،پایداری ، ماندگاری و استقرار تعبیر شده است.ثبت فعالیت تجاری به مفهوم رسمیت بخشیدن به آن فعالیت مشخص می باشد.قالبهای ثبتی مندرج در متن کتاب قانون تجارت کاملا معرفی شده و شرایط و چهارچوبهای آن به تفصیل توضیح داده شده است.مراحل هرکدام از قالبها با توجه به شرایط ویژه ی آن قالب تخمین زده می شود.پرطرفدارترین قالبهای ثبتی قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود می باشند.شرکتهای سهامی خاص از دونفر بعنوان سهامدار و حداقل سرمایه ای معادل یک میلیون ریال تشکیل گردیده است.35%سرمایه واریز به بانک شده و بلوکه میگردد و 65%مابقی در تعهد سهامداران باقی می ماند.شرکت با مسئولیت محدود از 2 نفر بعنوان شریک و اقل سرمایه ی صد هزار تومان تشکیل می شود.شرایط دیگر قالبهای ثبتی را می توانید ازدپارتمان ثبت شرکت ایلیا جویا شوید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در ساوه

  • کپی مدارک شناسایی اعم از کارت ملی و شناسنامه
  • یک قطعه عکس 3*4
  • گواهی عدم سوپیشنه
  • دارا بودن مجوز" در صورت نیاز موضوع فعالیت"

زمان و هزینه ثبت شرکت در ساوه

هزینه های ثبت شرکت از دو بخش متشکل شده است.1.هزینه های واریزی که برای همه بطور مساوی می بایست آن را پرداخت نمایند.2.در صورتی که فعالیت ثبت شرکتتان را بخواهید بصورت وکالتی انجام بدهید می بایست مبلغی را بعنوان حق الثبت به وکیل واریز نمایید که در چنین حالتی روند فعالیتتان با سرعت افزون تر و هزینه های پیش بینی نشده ی کمتری پیش میرود.زمان لازم جهت ثبت شرکت حدودا 30 تا 35 روز کاری تخمین زده شده است.

ثبت شرکتهای تجاری در ساوه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساوه
ثبت شرکت سهامی خاص در ساوه
ثیت شرکت تعاونی در ساوه
ثبت موسسات غیرتجاری در ساوه
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در ساوه