توضیحاتی در خصوص رامسر

رامسر با  زیبایی وصف ناپذیرش  یکی از خوش آب و هواترین شهرهای استان مازندران است که به دلیل زیبایی های طبیعی  فراوان  از جانب کوه البرز و دریای خزر گردشگران زیادی را جذب این منطقه می کند  وهمین موضوع سبب رونق کسب و کار در این منطقه  شده وثبت شرکت  در رامسر را با اهمیت می کند. سالانه بیش از 10 میلیون گردشگر وارد رامسر می شوند و اقتصاد این شهر بر پایه  کشاورزی ، دامداری و توریسم و اکوتوریسم استوار است که خود سبب می شود که  میزان ثبت شرکت در رامسر افزایش پیدا کند.  

ثبت شرکت در رامسر

ثبت شرکت در رامسر

ثبت شرکت در رامسر را می توان به شکل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رامسر یا ثبت شرکت سهامی خاص در رامسر انجام داد. جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود احتیاج به حداقل دونفر عضو بالای  18 سال دارید ، که سو پیشینه کیفری نداشته باشند . سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود  یک میلیون ریال است و واریزی ندارد .در ثبت شرکت در رامسر به شکل مسئولیت محدود مسئولیت شرکا محدود است به سرمایه شان  در شرکت و خارج از آن تعهدی ندارند. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رامسر  عبارت « با مسئولیت محدود»  باید قبل یا بعد ازنام شرکت بیاید ثبت شرکت با مسئولیت برای انواع موضوعات بازرگانی مناسب است.
ثبت شرکت در رامسر به شکل سهامی خاص  با حداقل 5 عضو که شامل سه شریک و دو بازرس است انجام می شود. جهت ثبت شرکت سهامی خاص  احتیاج به حداقل 5 نفر عضو بالای  18 سال دارید ، که سو پیشینه کیفری نداشته باشند . چنانچه شخصی زیر 18 سال باشد می تواند با قیومیت شریک بوده ولی جز هیات مدیره نباشد .بازرسان نباید با شرکا فامیل درجه یک باشند. شرکت سهامی خاص با سرمایه یک میلیون ریال حداقل به ثبت می رسد ، البته 35% از سرمایه آن باید در هنگام ثبت شرکت در رامسر پرداخت شود . ثبت شرکت در رامسر به شکل  سهامی خاص ، برای کارهای بازرگانی بزرگتر مانند گرید ، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قراردادها مناسب می باشد.
ثبت شرکت ایلیا به منظور ثبت شرکت در رامسر خدمات مشاوره و ثبتی را در اختیار متقاضیان محترم می گذارد.

ثبت شرکت در رامسر