توضیحاتی  در خصوص  شهر دشتی 

شهر دشتی در مرکز استان بوشهر قراردارد و به دلیل پرورش میگو شهرت بسیار دارد و در حقیقت از قطبهای زراعی و کشاورزی استان بوشهر  به حساب می آید و به همین دلیل ثبت شرکت در آن بسیار مهم است. همچنین تولید گوجه فرنگی در این شهر رونق خای دارد وثبت شرکت در دشتی با موضوعات کشاورزی ( تولید، بسته بندی  و توزیع محصولات کشاورزی ) به میزان بسیار زیاد انجام می شود.  کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در خصوص ثبت شرکت در دشتی راهنمای شما می باشند. 

ثبت شرکت در دشتی

مراحل ثبت شرکت در دشتی

ابتدا باید با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و ضمن کسب اطلاعات،  اطلاعات و مدارکی که از شما خواسته شده را تکمیل کنید و سپس آنها را برای کارشناسان ایلیا ارسال کنید . بلافاصله مراحل ثبت شرکت در دشتی آغاز می شود و تعیین نام شرکت که اولین مرحله در ثبت شرکت شماست  انجام می شود و پس از  تعیین نام شرکت باید مدارک تهیه و تنظیم شده و ارسال شود که ثبت ایلیا مدارک ثبتی را تهیه کرده و در کنار مدارک ارسالی شما به اداره ثبت شرکتهای دشتی ارائه کند و سپس پیگیری نماید تا مدارک تایید شده و آگهی تاسیس شرکت شما صادر شود. بعد از آن باید چاپ آگهی روزنامه رسمی انجام شود که جهت چاپ آگهی روزنامه ثبت شرکت در دشتی نیز کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در خدمت شما می باشند.چنانچه بخواهید مراحل ثبت شرکت در دشتی را خودتان به انجا رسانید باید به پایگاه اینترنتی اداره ثبت شرکتهای استان بوشهر مراجعه کرده و کلیه مراحل فوق را خود به انجام برسانید اما از آنجا که نیاز به آشنایی به برخی از اصطلاحات حقوقی دارید به شما توصیه که کار را به متخصصان ثبت شرکت بسپارید.

همراه مشاور ایلیا