مراحل ثبت شرکت در خمینی شهر

شرکتها به مجموعه ای از افراد اطلاق میشود که با هدف جذب سود و شروع فعالیت اقتصادی مشخص گرد هم آمده و در قالبی مشخص شروع به فعالیت می نمایند.قالبهای تعریف شده در متن کتاب قانون تجارت معرف وجود شرایطی معین می باشد.این شرایط شامل تعداد نفرات و میزان سرمایه ای معین است.این شرایط گوناگون هریک قالبی جدید با شرایط ثبتی جدید را خلق می نمایند.مراحل هریک از قالبها با توجه به نوع شرایطشان متفاوت و البته متمایز از یکدیگر می باشند.

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت در خمینی شهر

  • مدارک شناسایی اعم از کپی کارت ملی و شناسنامه
  • گواهی عدم سوپیشینه
  • انواع مجوزهای  لازم با توجه به موضوع طراحی شده توسط کارشناس

 زمان و هزینه ثبت شرکت در خمینی شهر

زمان لازم جهت به ثبت رساندن شرکت حدودا 30تا 35 روز کاری بوده و هزینه های آن با توجه به میزان سرمایه ی اولیه محاسبه می گردد.جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص هزینه ها با دپارتمان مالی ایلیا در ارتباط باشید.