• شرایط ثبت شرکت در خرمشهر

به منظور ثبت شرکت اولین قدم انتخاب نوع شرکت است. بر اساس شرایط خود می توانید یکی از انواع شرکت های ذیل را به ثبت برسانید : مسئولیت محدود ،سهامی عام، سهامی خاص، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی ،تضامنی، تعاونی و نسبی. رایج ترین انواع شرکت ها که در ایران به ثبت می رسند شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص . ( برای بعضی فعالیتها کسب مجوز از متولی آن امر اجباری می باشد )

شرکت با مسئولیت محدود متشکل از دو نفر یا بیشتر می باشد و سرمایه اولیه آن به اداره ثبت اعلام می گردد و مدیر عامل کتبا"اقرار به دریافت آن می دارد .شرکت سهامی خاص حداقل متشکل از پنج نفر ( سه نفر سهامدار و دو بازرس اصل و علی البدل ) می باشد و 35% از سرمایه اختصاص یافته آن باید به حساب بانکی به نام شرکت واریز گردد.

پس از تصمیم گیری در مورد نوع شرکت اولین مرحله ثبت شرکت انتخاب نام مناسب برای شرکت است. نام شرکت باید از نام های اصیل فارسی بوده و حداقل از سه واژه تشکیل گردد و فاقد سابقه ثبت باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در خرمشهر

مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت در خرمشهر شامل مدارک شناسایی (کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه) همه اعضا به همراه یک قطعه عکس می باشد. به علاوه برخی مدارک که توسط کار گروه ثبت شرکت در خرمشهر تعیین شده است و از طرف مجتمع ثبتی ایلیا توضیح داده می شود لازم است .

زمان و هزینه ثبت شرکت در خرمشهر

معمولا" مدت زمان ثبت شرکت برای استانهای تهران و البرز در حدود 30 روز کاری می باشد اما با توجه به وضیعت سامانه اداره ی ثبت شرکتهای خرمشهر ونیز شرایط در حوزه ی ثبت شرکتها در خرمشهر زمان و هزینه ی امور ثبتی در خرمشهر متغیر خواهد بود

ثبت شرکتهای تجاری در خرمشهر

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرمشهر
ثبت شرکت سهامی خاص در خرمشهر
ثیت شرکت تعاونی در خرمشهر
ثبت موسسات غیرتجاری در خرمشهر
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خرمشهر