توضیحی در خصوص شهر جاجرم

جاجرم یکی دیگر از شهرهای استراتژیک استان خراسان شمالی است این شهر چون در حاشیه کویر مرکزی ایران است از لحاظ پوشش گیاهی و زیستگاه اقلیمی بسیار قابل توجه است و تنها اقامتگاه یوز ایرانی به شمار می آید اما آنچه  شهر جاجرم را برای ثبت شرکت با اهمیت می سازد این است که شهر جاجرم تنها شهر در استان خراسان شمالی است که  به راه آهن سراسری کشور متصل است ، و همین نکته اهمیت اقتصادی منطقه را دو چندان می کند وسبب می شود میزان ثبت شرکت در جاجرم افزایش یابد. جهت ثبت شرکت در جاجرم کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در خدمت شما عزیزان هستند.

ثبت شرکت در جاجرم

ثبت شرکت در جاجرم 

ثبت شرکت در جاجرم  با ثبت نام الکترونیک آغاز می شود  و  اطلاعاتی در خصوص شرکا و مشخصات آنها ، آدرس شرکت ، نماینده شرکت جهت مراجعه به اداره ثبت ، موضوع فعالیت شرکت ، اسامی مد نظر برای  شرکت ، سرمایه شرکت ، سهام و سمت اعضای شرکت ،  روزنامه کثیر النتشار ، شعب شرکت و رابطه بین افراد و در نهایت تنظیم اوراق ثبتی شرکت دراین مرحله در پایگاه اداره ثبت شرکتهای جاجرم قید می شود تا ثبت نام شما در صف بررسی کارشناسی قرار گیرد پس از گذشت مدت زمان لازم تاییدیه یا رد ثبت نام شما از طریق شماره پیامک وارد شده و نیز خود پایگاه به شما اطلاع رسانی می شود که در صورت تایید، ادامه فرایند را پیگیری می کنید و در صورت رد اطلاعات اصلاح می کنید اطلاعات ثبت نامی را و سپس در صورت تایید ادامه روند ثبت شرکت شامل پرینت و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتهای جاجرم و تایید و تحویل مدارک انجام می شود.. و در پایان  جهت ثبت نام آگهی خود در روزنامه رسمی اقدام می نمایید و یا با تماسم با ثبت شرکت ایلیا امر ثبت نام آگهی ثبت تاسیس شرکت در جاجرم را به کارشناسان متخصص و مجرب  ثبت شرکت ایلیا می سپارید . 

همراه مشاور ایلیا