توضیحاتی در خصوص شهر ایوان 

 
ایوان شهری در شمال استان ایلام و هم مرزبا عراق و در همسایگی  کرمانشاه است . این شهر دارای رورخانه ایست به نام گنگیر که از این شهر سرچشمه می گیرد. مردم ایوان کردزبان هستند جهت ثبت شرکت در ایوان مشاوران ثبت شرکت ایلیا در خدمت شما هستند.
ثبت شرکت در ایوان

شرایط ثبت شرکت در ایوان

1- شرکای شرکت  باید 18 سال حداقل سن داشته  باشند
2- شرکای شرکت نباید سو پیشینه داشته باشند
3- چنانچه شریکی  زیر 18 سال باشد نمی تواند عضو هیات مدیره  باشد  وقیم وی باید صورتجلسات هیات مدیره را امضا کند.
4- پیش از ثبت شرکت در ایوان باید اسامی را برای ثبت شرکت در نظر گرفت که این اسامی باید فارسی بوده و کمتر از سه سیلاب  نباشند.
5- سرمایه اولیه شرکت برای انواع شرکتهای مختلف متفاوت است ولی معمولا" زیر یک میلیون ریال نمی باشد.
6- پیش از ثبت شرکت بید در خصوص سمتها و میزان سهام شرکا تصمیم گیری شود.
7- آدرس شرکت باید از قبل مشخص شده و دارای کد پستی باشد.
8- جهت ثبت شرکت ابتدا ثبت نام اینترنتی ، سپس ارسال مدارک  و بعد از آن ثبت نام روزنامه رسمی نیز انجام می گیرد.
 
جهت ثبت شرکت در ایوان  مشاوران ثبت شرکت ایلیا به شما کشاوره رایگان ارائه می دهند. 
همراه مشاور ایلیا