توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت در اردستان

در ابتدای هر کسب و کاری می توان جهت قانونی کردن فعالیت شرکت به ثبت رساندن است ، در حقوق ایران به ثبت رساندن شرکت الزامی است .جهت تشکیل و تاسیس شرکت وجود 2 یا بیشتر افراد الزامی می باشد و همه اعضا دارای سهم یا سهام می باشند و به میزان سهم خود در تعهدات سهیم هستند . ثبت شرکت ها در نوع به 7 دسته تقسیم می شوند . متقاضیان ثبت شرکت باید دقت داشته باشند که نوع شرکت بسیار حساس می باشد و با توجه به نوع فعالیتشان با دقت بسیاری انتخاب نمایند زیرا بعد از ثبت به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد .

نحوه ثبت شرکت در اردستان

متقاضیان ثبت شرکت قبل از هر اقدامی بهتر است با متخصصین و کارشناسان حرفه ای در این زمینه مشاوره انجام دهند تا در روند کارشان دچار مشکلات کمتری شوند ، ثبت شرکت دارای 2 مرحله می باشد ، مرحله اول ثبت سامانه ای میباشد که مشخصات شرکت از قبیل مشخصات افراد ، نشانی محل اصلی شرکت ، میزان سرمایه اولیه ، میزان سهام هریک از اعضا ... در سامانه وارد و تنظیم مدارک ثبتی شرکت انجام میشود و از طریق پست به اداره ثبت استان ارسال می شود . در مرحله بعد نیز فرآیندی در اداره ثبت انجام می شود که تا زمان دریافت آگهی تاسیس به طول می انجامد .

مراحل ثبت شرکت در اردستان

بعد از مشورت و استفاده از مشاوره کارشناسان حرفه ای در زمینه ثبت متقاضی مدارک شناسایی همه اعضا را به کارشناس تحویل داده و در صورت تکمیل مدارک فرآیند ثبت به سرعت آغاز می شود . گواهی عدم سوء پیشینه نیز برای تمای اعضا نیاز می باشد که متقاضیان با مراجعه به پلیس + 10 می توانند دریافت کنند .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اشخاص عضو
یک قطعه عکس 3*4  از تمامی اعضا

مدت زمان ثبت شرکت در ارستان

زمانی که جهت ثبت شرکت به طول می انجامد قابل تعیین دقیق نمی باشد و بستگی به روند اداری کار در مرکز ثبت شرکت و کارشناس مربوطه دارد و قابل پیش بینی نمی باشد ولی اگر بخواهیم به طور کلی زمانی را اعلام کنیم حداقل 20 الی 25 روز زمان نیاز می باشد .

هزینه ثبت شرکت در اردستان

هزینه ثبت شرکت متغییر می باشد و بستگی به جزییات شرکت مورد نظر دارد به اینکه اعضا چند نفر می باشند میزان سرمایه ای که مشخص کرده اند چقدر می باشد و همچنین گستردگی موضوع فعالیت افراد چه میزان باشد .

ثبت شرکتهای تجاری در اردستان
  • ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اردستان
  • ثبت شرکت سهامی خاص در اردستان
  • ثبت شرکت تعاونی در اردستان
  • ثبت صورتجلسه تغییرات در اردستان