ثبت شرکت  چیست ؟

ثبت شرکت یعنی ثبت همکاری بین دویا چند  نفر در قالب یک قرارداد مشخص ( اساسنامه ) و در یک آدرس مشخص . ثبت شرکت  در حقیقت تجمع توانایی و تخصص چند نفر جهت کار در یک موضوع مشخص و یک قالب مشخص ( نوع  شرکت ) می باشد . این چند نفر یعنی شرکا یا سهامداران با مشا کردن مال خود ( سهم الشرکه شان در شرکت ) و به اشتراک گذاشتن توانمندی هایشان سعی میکنند که به اهداف مشخص خود گه در اوراق ثبتی شرکت ذکر می شود دست یابند. مرجع ثبت شرکتها امور ثبت شرکت  را برعهده دارد که دوائر آن در تمامی استانها مستقر می باشد و این دوائر ثبت شرکت در حوزه های ثبتی مربوط به خود را انجام می دهند.

ثبت شرکت

چگونگی ثبت شرکت از ابتدا تا انتها

جهت ثبت شرکت ، مي بايست به پايگاه اينترنتي اداره کل ثبت شرکت ها به نشاني https://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه کنيد. ( قسمت پذيرش درخواست ثبت شرکت ) فرمي پيش روي شما ظاهر مي شود که بايد مرحله به مرحله آن را تکميل کنيد و مدارک مورد نياز را در آن بارگذاري نماييد. اطلاعات مربوط به متقاضي نخستين موضوعي است که در اين فرم ها بايد درج شود. ( شامل نام متقاضي ،نام خانوادگي متقاضي ، تابعيت متقاضي ، سمت متقاضي ، شماره ملي متقاضي ، شماره همراه متقاضي )

مراحل ثبت نام در سامانه ثبت شرکتها بعد از اطلاعات متقاضي :

ورود پنج اسم انتخابي براي نام شرکت به ترتيب اولوليت. ( نام هاي انتخاب شده مي بايست بيگانه نبوده ، فاقد سابقه ثبت بوده و داراي معنا و مطابق با فرهنگ اسلامي باشند).

ورود موضوع شرکت بر اساس نوع فعاليت و مدت آن. ابتدا انتخاب نوع فعاليت بالاترو سپس مدت فعاليت بر اساس اينکه محدود يا نامحدود باشد و در صورت محدود بودن تعيين حداکثر مدت فعاليت به ماه.

درج آدرس مرکز اصلي شرکت با کد پستي و يک تلفن ثابت.

تعیین نمودن سرمايه شرکت. انتخاب گزينه سرمايه نقدي شرکت در مسوليت محدود( حداقل صد هزار تومان) و مشخص کردن تعداد و ارزش سهم براي شرکت سهامي خاص.

تعیین اطلاعات مربوط به سهام و ميزان سرمايه هر کدام از شرکا و تعدادسهم يا نقدي و غير نقدي بودن سرمايه.

انتخاب گزينه وجود يا عدم وجود مجوز براي فعاليتهايي که نياز به مجوز از سازمان يا ارگانهاي خاص دارند و وارد کردن شماره مجوزو تاريخ مجوز در صورت نياز به وجود آن.

درج  مشخصات اعضاي شرکت. مشخصات اشخاص حقيقي چون نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و... و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي. کد پستي جهت افراد حقيقي و حقوقي و شماره ثبت جهت افراد حقوقي.

ورود سمت اعضاي شرکت. معلوم نمودن سمت مدير عامل يا رئيس هيأت مديره. پر نمودن فيلد تاريخ شروع سمت، مدت تصدي، تاريخ پايان اعتبار سمت و ... مشخص کردن وضعيت حق امضاء و در نهايت کليد ثبت سمت شخص.

تکمیل اطلاعات مربوط به نمايندگان قانوني. نماينده مورد نظر، نوع نمايندگي، مستند نمايندگي، شماره و تاريخ مستند نمايندگي. و تاريخ شروع و پايان نمايندگي در صورت وجود نماينده.

ثبت اطلاعات مربوط به تأسيس شعبه چنانچه شعبه اي وجود داشته باشد. ابتدا وارد کردن کد پستي شعبه، شماره تماس واحد ثبتي شعبه، نشاني شعبه و در نهايت ثبت شعبه.

تکميل اطلاعات سال مالي شرکت و اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه شرکت.

درج  اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه.

انتخاب گزينه تأييد مدارک مورد نياز، پذيرش نهايي  و دريافت رسيد پذيرش اينترنتي.

امضاي مدارک تأييدشده و پرينت شده از طريق سامانه توسط اعضاي شرکت.

بعد از اتمام، سامانه يک شماره ثبت مي دهد که براي چاپ در روزنامه به آن احتياج خواهد بود.

پس از تکميل اطلاعات خواسته شده در سامانه ، چنانچه اطلاعات را به درستي وارد نموده باشيد ، در مرحله بعد مي بايست مدارک مورد نياز را از طريق باجه هاي پست به صورت سفارشي به آدرس ذکر شده در تاًييديه ي پذيرش ارسال فرماييد.

مدارکي که بعد از تکميل مراحل ثبت از طريق پست ارسال مي گردد:

  • دو نسخه از مدارکي که توسط اعضاء امضا شده.
  • کپي مدارک شناسايي افراد.
  • گواهي عدم سوء پيشينه ي کيفري اعضا.
  • يک برگه ازتأييد نام و برگه ي رسيد پذيرش اينترنتي.

در صورت کامل بودن مدارک تقديمي ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در کرج اقدام به تهيه پيش نويس آگهي ثبت نموده و به متقاضيان ثبت يا يکي از شرکا يا وکيل رسمي شرکت تحويل مي دهد.لازم به ذکر است چنانچه کارشناس اداره ، موضوع شرکت را نيازمند کسب مجوز از مراجع خاصي بداند از مرجع مزبور ، استعلام مي کند.سپس امضاي دال بر " ثبت با سند برابر است " از شرکا يا وکيل رسمي شرکت اخذ مي گردد.سپس دو نسخه آگهي به امضاي رييس اداره رسيده و يک نسخه از تمامي مدارک در پرونده شرکت ، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداري در شرکت به متقاضي داده مي شود و اين سند " سند ثبت شرکت " است.

مراتب پس از انجام تشريفات ثبت در روزنامه رسمي کشور منتشر مي گردد.

در انتها لازم به ذکر است، پس از تشکيل و ثبت شرکت مي بايست نسبت به تعيين حوزه مالياتي و تشکيل پرونده دارايي، تهيه دفاتر قانوني و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادي اقدام نماييد.

ثبت شرکت ایلیا جهت انجام ثبت شرکت  و سایر امور مربوط به ثبت شرکت با کادری برجسته و متخصص در خدمت شما عزیزان می باشد.