• شرایط ثبت برند در نظرآباد

کسانی می توانند کسب و کار موفقی برای خود در بازار دست و پا نمایند و اعتباری جهانی برای خود کسب کنند که برند مرتبط و قوی با موضوع فعالیت خود را ثبت نمایند و در صورت صلاحدید ان را ثبت جهانی مادرید نیز بنمایند تا هیچ کس نتواند در دنیا از این نام به نفع خود استفاده کندو تنها کاری که لازم است در این خصوص انجام دهد این است که نام برند خود را به اداره مالکیت صنعتی که متولی این کار است ببرد و در انجا ان را مطرح نماید تا ثبت نهایی ان را انجام دهد و این نام می تواند شامل حروف ایرانی یا انگلیسی و یا تلفیقی از هر دو یا جدایی از اینها یک علامت مشخص که نشان دهنده ذهنیتی باشد را به اداره مالکیت صنعتی جهت ثبت ارائه دهد.

مراحل ثبت برند در نظرآباد

متقاضیان گرامی می توانند پس از اینکه شرکت خود را ثبت نمودند جهت ثبت برند خود اقدام کنند و لازمه آن اظهارنامه تکمیل شده و بدون خط خوردگی و در دست داشتن تمامی اوراق شخصی برای ارائه به اداره مالکیت صنعتی می باشد که شخص متقاضی می تواند شخصا یا از طریق وکیل مدارک را به دبیرخانه اداره مالکیت صنعتی جهت ثبت نهایی برند خود ارائه نماید و دبیرخانه طی سیکلی که دارد از طریق رییس اداره ان را تحویل کارشناس مربوطه پرونده نماید و کارشناس پس از بررسی نتیجه نهایی را خدمت متقاضی یا وکیل پرونده ارجاع نماید و در صورت نقص جهت برطرف کردن آن اقدام شود و در صورت تایید مراحل بعدی طی شود.

مدارک لازم جهت ثبت برند در نظرآباد

متقاضی پس از تایید اولیه کارشناس می تواند از سه راه برند خود را ثبت نماید یا اینکه طبق شرکتی که ثبت نموده عمل کند و جواز تاسیس شرکت خود که به تایید اداره ثبت شرکت ها رسیده را ارائه نماید و یا از طریق پروانه کسب معتبر و دارای مهر از سوی اتحادیه قانونی اقدام به ثبت برند خود نماید و در اخر اگر هیچ کدام از این موارد را ندارد از طریق نامه ای مبنی بر موافقت اصولی وزارت صنایع و معادن و یا اتحادیه قانونی که به رویت و تایید اداره مالکیت صنعتی که متولی ثبت برند است رسیده باشد جهت ثبت برند خود اقدام نماید و پس از تایید یک مورد از این موارد با همراه داشتن اوراق شخصی خود و یک عکس 4*3 به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نماید تا ادامه تشکیل پرونده را پشت سر بگذارد .

زمان و هزینه ثبت برند در نظرآباد

در اخرین گام و پس از تایید موارد قبلی از سوی اداره مالکیت صنعتی و تحویل مدارک بررسی نهایی توسط کارشناس صورت می پذیرد که همان بررسی نیز 45 روز کاری فرصت می طلبد و تا ان زمان متقاضی باید منتظر بماند تا ثبت برند به پایان رسد و پس از ان که ثبت از سوی کارشناس به سرانجام رسید جهت تصدیق نهایی برند اقدام نماید و مدارک جدیدی که اداره برای او در نظر گرفته را ارائه نماید و 60 روز کاری دیگر نیز برای اماده شدن تصدیق برند خود وقت بگذارد تا برند خود را از اداره مالکیت صنعتی با مهر و امضا رییس تحویل بگیرد .

واژگان مرتبط با ثبت برند در نظرآباد

ثبت علامت تجاری در نظرآباد

ثبت برند در نظرآباد

ثبت لوگو و نام تجاری در نظرآباد

ثبت اسم تجاری در نظرآباد