• شرایط ثبت برند در رباط‌کریم

ثبت برند بدین جهت است که کالا یا خدماتی که یک بنگاه اقتصادی ارائه می دهد از بنگاه های دیگر متمایز شود .علامت تجاری به نام های علامت جمعی ، نام تجاری نیز خوانده می شود .در ادبیات حقوقی و ثبتی به هر نشانی که بتواند کالا یا خدماتی که یک بنگاه اقتصادی را ارائه می دهد از محصول دیگر بنگاه ها متمایز کند گفته میشود ، علامت جمعی یک نشان فیزیکی است که باید در اظهارنامه درج شود و باید خصوصیات منحصر به فرد آن محصول را از کیفیت آن محصول تا خصوصیات حقیقی یا حقوقی جمعی که در استفاده از علامت ذی نفع هستند را در خود داشته باشد تا تمایز محصول را یادآوری کند و در ذهن ماندگار شود .نام تجاری نیز در واقع شخص حقیقی یا حقوقی صاحب علامت تجاری را معرفی میکند و به مصرف کنندگان می شناساند .

مراحل ثبت برند در رباط‌ کریم

گام اول جهت ثبت علامت تجاری مشورت با کارشناسان خبره در این زمینه می باشد این امر به شما کمک میکند تا بتوانید بهترین راه را برای انجام این امر انتخاب نمایید گام بعدی تنظبم . تد.ین اظهارنامه ثبت علامت تجاری به صورت کاملا تخصصی می باشد به این معنا که کوچکترین نقصی در پرونده ارسالی موجب میگردد اظهارنامه شما رد گردد با ارسال اظهارنامه پرونده شما در نوبت کارشناسی قرار میگرد و در صورت تایید آگهی آن صادر می شود.

مدارک ثبت برند در رباط‌ کریم

قبل از هراقدامی می بایست با توجه به نوع فعالیت و طبقه درخواستی خود مجوزهی لازم را از مراجع ذی صلاخ دریافت کرده و به هراه مابقی مدارک به اداره مالکیت صنعتی ارسال نمایید علات تجاری با توجه به حقیقی یا حقوقی بودنشان مدارک جداگانه ای را شامل می شوند از جمله ارائه مدارک شناسایی مالک برند در اشخاص حقیقی و در اشخاص حقوقی مدارک شناسایی آخرین مدیرعامل در اشخاص حقوقی مدارک ثبتی شرکت را نیز می بایست به همراه روزنامه رسمی ارائه دهید. در هر دو مورد می بایست طرحی از برند به عنوان نمونه ارسال نمایید.

زمان و هزینه ثبت برند در رباط‌کریم

مدت زمانی که علامت تجاری اعتبار دارد و در انحصار شخص حقیقی یا حقوقی است که آن را به ثبت رسانده به مدت 10 سال است که از تاریخ تنظیم و ثبت اظهارنامه آغاز می شود ولی این مدت بنا به درخواست و تمایل شخص مالک علامت و پرداخت هزینه مربوطه می تواند تمدید شود اما این مورد وجود دارد که بعد از پایان 10 سال شخص به میتواند اعلام کند که تمایل به تمدید این مدت زمان دارد و بعد از 6 ماه فرصت دارد که هزینه تمدید و جریمه دیرکرد را پرداخت کند .

واژگان مرتبط با ثبت برند در رباط‌کریم

ثبت علامت تجاری در رباط‌کریم

ثبت آرم و نشان تجاری در رباط‌کریم

ثبت لوگو در رباط‌کریم

ثبت برند تجاری در رباط‌کریم