• شرایط ثبت برند در آبادان

ثبت یک نام تجاری به هدف شناساندن محصولات شما در هر حوزه ای (بازرگانی و تجاری) نیازمند هدف گذاری و برنامه ریزی بلند مدت است. شاید بنظر آنجه یک نام تجاری را در یاد و سبد خانوار باقی میگذارد تبلیغات باشد اما باید به خاطر داشت که بیش از تبلیغات برنامه ریزی پیش از انتخاب نام تجاری شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چنانچه قصد انتخاب نام برای ثبت برند خود دارید به خاطر داشته باشید که عوامل متعددی میتواند نقش بسزایی در این امر داشته باشد .اسامی که تلفظ آن برای هر سن و سالی مناسب و راحت باشد و حتی معنای خوب و عامه پسندی داشته باشد و یا در لوگو آن از تصاویر مرتبط با محصول استفاده شده باشد که نیاز به تفکر عمیق نباشد و با اولین نگاه ذهن بیننده را به سمت کار و محصول شما سوق دهد.علامت های تجاری به دو دسته حقیقی و حقوقی طبقه بندی میشوند و در هر دو صورت آنچه مهم است کسب مجوزات لازم در زمینه فعالیت است.این مجوزات میتوانند در زمینه تولید و یا کسب باشند و یا در ضمینه فعالیت های هنری یا حتی فنی مهندسی و خود نیازمند مدارک معتبر ازجمله کارت نظام مهندسی ست.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در آبادان

مدارک کلی که برای ثبت برند نیاز دارید عبارت است از کلیه مدارک شناسایی مالک برند (شناسنامه و کارت ملی)و مجوزات لازم (پروانه کسب یا جواز تولید و یا پروانه بهره برداری یا کارت نظام مهندسی )تصویر لوگو یا علامت تجاری .کارت بازرگانی در صورت لزوم

زمان و هزینه ثبت برند در آبادان

زمانی که برای کلیه پرونده های ثبت برند داده میشود 45 روز کاری تا صدور آگهی تقاضاست که این زمان ممکن است کم و یا زیاد تر از این بشود و هزینه های ثبتی نیز در زمان مشاوره توسط کارشناسان توضیح داده خواهدشد.

واژگان مرتبط با ثبت برند در آبادان

ثبت علامت تجاری در آبادان

ثبت برند در آبادان

ثبت لوگو و نام تجاری در آبادان

ثبت اسم تجاری در آبادان