لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ثبت اختراعات تکمیلی


اختراعات تکمیلی

ثبت اختراعات تکمیلی

امروزه بسیاری از اختراعات قابل ثبت در دنیا، متشکل از مجموعه و تلفیقی از ابزارهای معمولاً شناخته شده و براساس ترکیبی از اختراعات به ثبت رسیده از قبل می باشد که از آن به عنوان اختراعات تکمیلی در دکترین حقوقی، کنوانسیون های بین المللی نظیر معاهده پاریس( کشورمان در سال 1337 به آن ملحق گردیده است) مورد شناسایی واقع گردیده است .در واقع بسیاری از اختراعات امروزی براساس ایجاد بهبودی و پیشرفت در ساختار و کارایی اختراعات پیشین، تحت قالب اختراعاتی مانند اختراعات تکمیلی و........در ایران و سراسر جهان به ثبت رسیده و می رسند. در نظام حقوقی ایران بند (2) ماده 28 قانون مصوب 1310 و ماده 35، 36 و 37 آئین نامه اصلاحی قانون موصوف، اختراعات تکمیلی را مورد پیش بینی قرار داده بودند. در قانون مصوب 1386، برخلاف قانون 1310 و علی رغم تاکید کنوانسیون پاریس، از اختراعات الحاقی و تکمیلی به صراحت مطلبی نیامده است، منتها این خلاء در آئین نامه قانون موصوف (1386) برطرف گردید. در این خصوص ماده 25آئین نامه اجرایی قانون مصوب 1386 اشعار می دارد:« توسعه یا بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد، مشروط براین که مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است در این صورت:

1- شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می گردد؛ 2- تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج شود؛ 3- اعطای گواهی نامه اختراع به اظهارنامه تکمیلی مشروط به اعطای گواهی نامه اختراع به اظهار نامه اصلی است،4- در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تکمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه اصلی است.

تبصره1- در صورت رد اظهارنامه تکمیلی در مهلتی که برای اعتراض به رد وجوددارد، متقاضی می تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط برآنکه مفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یکسان نباشد در این صورت، شماره ای جدید به اظهارنامه مستقل داده می شود و از همان تاریخ اظهارنامه تکمیلی حق تقدم خواهد داشت، تبصره 2- صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی نامه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار گواهی نامه اصلی تجاوز نماید»

در پیش نویس لایحه تقدیمی جامع حمایت مالکیت صنعتی از ناحیه اداره مالکیت صنعتی، نیز مقرراتی مشابه آئین نامه قانون مصوب 1386 درج گردیده با این تمایز که این بار قانون گذار صراحتاً در خود قانون مراتب را در نظر گرفته و اشعار می دارد« متقاضی می تواند اظهار نامه ای را که مکمل اختراع ادعایی موضوع اظهارنامه ی مقدم است، به مرجع ثبت تسلیم کند. در این صورت، مرجع ثبت، تاریخ وشماره ی طبقه بندی بین المللی اختراعات اظهارنامه ی مقدم را روی آن، درج وبه ویژگی «تکمیلی بودن» اظهار نامه در قسمت توصیف اختراع اشاره می کند. اعطای گواهینامه به اظهارنامه ی تکمیلی، مشروط به اعطای گواهینامه به اظهارنامه ی مقدم است وتابع همان مقرراتی است که برای گواهینامه مقدم تعیین شده است ، ولی مدت اعتبار گواهینامه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار گواهینامه ی مقدم تجاوز نماید. تبصره1- در صورت رد اظهارنامه ی تکمیلی، متقاضی می تواند در مهلت مذکور در ماده ی 29، اظهارنامه ی خود را به طور مستقل ارائه کند».

همچنین جهت آن که اختراعی تحت عنوان اختراع تکمیلی تلقی گردد، بایستی مطابق قانون مصوب 1386 از شرایط لازم جهت تلقی آن به عنوان اختراع برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر اگر ابداع مزبور واجد جنبه های قابل توجهی از نوآوری، پیشرفت وبهبود باشد، می تواند به شکل یک اختراع تکمیلی مطرح شود؛ در نتیجه چنانچه تکمیل اختراع پیشین، ناچیز و فاقد نوآوری لازم باشد، مسلماً نمی تواند به عنوان اختراع تکمیلی مطرح شود. با وجود این بهره برداری از آن در هر حال منوط به اخذ مجوز (لیسانس) از دارنده اختراع پایه است. این موضوع از بند ح ماده 17قانون مصوب 1386 قابل استنباط است که اشعار می دارد:« پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است .1- در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره بردای نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت، بدون موافقت مالک آن، صادر می کند». حال با تدقیق نسبت به ماده اخیر و ماده 25آئین نامه می توان استنباط نمود اولاً اظهارنامه تکمیلی اختراع چنانچه موجد شرایط ثبت اختراع باشد خود در قالب اختراع تکمیلی قابل ثبت است و علی رغم دریافت اعتراض از ناحیه صاحب اختراع مقدم، در نهایت کمیسیون ماده170 آئین نامه چنانچه آن را مطابق شرایط قانونی دید،اقدام به دستور ثبت اختراع خواهدداد، ثانیاً اخذ گواهی ثبت اختراع یا بهره برداری از آن متفاوت است، به این ترتیب که بهره برداری از اختراع تکمیلی در گرو اخذ لیسانس از دارنده اختراع پایه است مگر آن که اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد و مالک اختراع پایه با سوء استفاده از حق خود، اجازه بهره برداری به دارنده اختراع تکمیلی را ندهد که با رعایت تشریفات مقرر در صدر ماده17 مجوز اجباری بهره برداری از سوی اداره مالکیت صنعتی صادر خواهد شد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تفاوت و تمایز بین حقوق طرح ها یا مدل ها صنعتی و حق اختراع

تفاوت و تمایز بین حقوق طرح ها یا مدل ها و حق اختراع - برای روشن شدن تفاوت اختراع از طرح و مدل صنعتی ،لازم است مفاهیم آن ها مشخص گردد.

حق و حقوق داشتن گواهی ثبت اختراع

گواهی یا سند ثبت اختراع برای ثبت اختراع صادر می شود بدین مفهوم که محصول جدید یا روش صنعتی جدید که مشکل تکنیکی را مرتفع کند

عنصر مادی تقلید یا جعل موضوع ثبت اختراع

عنصر مادی تقلید یا جعل موضوع اختراع - عنصر مادی تقلید در اختراع با توجه به مواد L613-3 یا L613-6 قانون مالکیت فکری و صنعتی عبارتند از:1- ساخت، عرضه، وارد بازار تجارت کردن، استعمال، صادر کردن، نگاهداری کالاهای موضوع اختراع بدون اخذ اجازه از مالک اختراع.2- به کار بردن روش یا ابزار موضوع اختراع در

حقوق معنوی ثبت اختراع

حقوق معنوی ثبت اختراع -هرپدید آورنده اثر فکری نسبت به اثری که خلق کرده است،علاوه برحقوق مادی که مربوط به ارزش اقتصادی آن است، حقوق معنوی نیز دارد که مربوط به شخصیت او است و ارتباطی با حقوق مادی آن ندارد. این حقوق را در ماده 4قانون حمایت حقوق مولفان و هنرمندان مصوب 1348حقوق معنوی نامیده است.

ثبت اختراع فوری و سریع

اختراع ، ماحصل و پیامد تلاش فکری و خلاقیت ذهنی مخترع است که در کالبد یک فرآورده صنعتی نمود بیرونی می یابد.در ثبت ایلیا فرایند ثبت اختراع سریع انجام میگردد.

ثبت ایده

ایده از تفکر و تراوش ذهنی بدست می آید . ثبت ایده زمانی که برای راه حل یک مشکل نیاز به تفکر بر روی آن مسأله می باشد و در ذهن یک راه حل و یا ایده برای حل آن به فکر می رسد و از این ایده می توان به درستی برای حل مسأله استفاده کرد .

ثبت اختراع

ثبت اختراع-برمبنای ماده ی شماره 6 قانون ضمائم اظهارنامه ثبت اختراع به شرح فوق می باشد:1.توصیف اختراع 2. ادعا یا ادعاهای اختراع .موسسه حقوقی ثبت ایلیا.

اختلاف ثبت اختراع از حیث حق تقدم

اختلاف ثبت اختراع از حیث حق تقدم - بنا برقاعده حق تقدم متقاضی ثبت اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه،یک سال حق تقدم خواهدداشت که برای ثبت اختراع به کشورهای دیگر عضو کنوانسیون پاریس، مراجعه و تقاضای ثبت اختراع بنماید و اگر در این اثناء اظهارنامه دیگری توسط اتباع سایر کشورها یا همان کشور، تسلیم اداره ملی

مفهوم سرزمین ثبت اختراع

مفهوم سرزمین ثبت اختراع - مفهوم سرزمینی تازگی و جدید بودن اختراع این است که استفاده قبلی از اختراع و افشاء شدن اطلاعات و جزئیات مربوط به موضوع اختراع و در دسترس عموم قرار گرفتن آن وقتی مانع ثبت اختراع است که این امور، در کشور مورد درخواست ثبت، صورت گرفته باشد.

حقوق ناشی از اختراع

حقوق ناشی از ثبت اختراع - اختراع همان طور که قبلا اشاره شد برخلاف آثار فکری و هنری، در قوانین کشورهای متمدن و صنعتی جهان ، وقتی از حمایت قانونی برخوردار خواهد شد که در مرجع صلاحیت دار به ثبت رسیده باشد. پس از به ثبت رسیدن اختراع، سندی به نام گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
حمیدی
با سلام . من حمیدی ام از تبریز در خصوص ثبت اختراع که مرتبط با مقاله سایت شما در خصوص ثبت اختراعات تکمیلی بود راهنمایی و مشاوره نیاز دارم . سپاسگذارم که در این مورد با من تماس بگیرید.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب آقای حمیدی با توجه به درخواست جنابعالی در مورد موضوع ( ثبت اختراعات تکمیلی ) کارشناسان ثبت اختراع مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا تا یک ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت .موفق و پیروز باشید.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟