اگر شخصی بخواهد برندی را در یکی از طبقات کاری ثبت نماید با استعلام برند از اینکه برند مورد نظر قابل ثبت بوده یا نه مطلع می گردد زیرا در غیر این صورت ممکن است به علت تکراری بودن و یا تشابه برند مربوطه رد شود. با استعلام برند علاوه بر کسب اطمینان برای وقت و هزینه خود نیز مدیریت درستی را انجام می دهید. در حقیقیت یک برند باید جدید باشد و استعلام آن نشان دهنده تکراری یا مشابه بودن آن نباشد.

استعلام علامت تجاری و برند پیش از ثبت

  • استعلام علامت تجاری و برند پیش از ثبت

 علامت تجاری و برند

برند ها به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم میشوند.

برند حقیقی و برند حقوقی

برند حقیقی

برندی است که به نام شخص حقیقی(خود فرد) ثبت میشود

برند حقوقی

برندی به به نام شخص حقوقی(شرکت) ثبت می گردد.

  • روش های استعلام برند و علامت تجاری

یکی از راه های استعلام برند مراجعه به آدرس اینترنتی (rrk.ir ) که سامانه روزنامه رسمی است و یا ره دوم استعلام از سامانه اداره مالکیت صنعتی ipssaa.IR  که از طریق جستجو به این صفحه ورود کرده وبرند مورد نظر و طبقات درخواستی را معین می کنید در صورتی که برند قبلا" ثبت شده باشد نشان داده خواهد شد.
با استعلام از سامانه روزنامه رسمی از برند های ثبت شده در 45 طبقه کاری برند و علامت مطلع می گردید.

  • نکات مهم در استعلام برند پیش از ثبت

۱- برند جدید و مبتکرانه باشد
۲- طوری انتخاب شود که مشتری دچار اشتباه نگردد

نکته:برند باید مبتکرانه و خلاقانه انتخاب شود، از انتخاب اسامی عام اجتناب شود، طراحی خاص داشته و از اشکال معمولی کمتر استفاده شود و ذهن مشتری را به خود مشغول کند به طوری که با دیدن آن به یاد محصول یا خدمات شما افتاده و دچار اشتباه نشود.

  • باید همواره در نظر داشته باشید برند شما نباید ذهن ها را به سمت محصولات و یا خدمات مشابه در بازار برده و دچار گمراهی کند پس برای نشان دادن برند نشانی را در نظر بگیرید که علاوه بر خاص بودن جدید هم باشد.

مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا همراه شما در تمامی امور ثبت برند و کلیه موارد استعلام ثبت شرکتها و ... شما در را موفقیت کسب کارتان می باشد.

استعلام علامت تجاری و برند پیش از ثبت