توضیح درخصوص دفاتر پلمپ 97

دفاتر پلمپ ، دفاتر مالیاتی ، دفاتر قانونی ، دفاتر تجاری یا پلمپ دفاتر همگی اصطلاحاتی با معانی یکسان هستند که برای همه صاحبان شرکت ها آشنا هستند . این عنوان ها به دفاتری اطلاق می شود که نخستین بار دو ماه پس از ثبت شرکت باید اخذ شود و پس از آن تهیه آنها سالانه الزامی می باشد .

کارکرد دفاتر پلمپ

دفاتر پلمپ دفاتری هستند که اخذ آنها بعد از ثبت شرکت الزامی است تا شما با وارد کردن لیست هزینه ها و درآمدهای خود در یک سال مالی میزان سود خالص خود را محاسبه کنید و طبق قانون مالیات بردرآمد مالیات خود را بپردازید . این کار سبب شفاف سازی مالیاتی و سالم سازی فضای رقابتی و اقتصادی کشور می گردد و سازمان امور مالیاتی به راحتی می تواند متخلفان و مودیان مالیاتی که فرار مالیاتی انجام می دهند را شناسایی کند .

چگونگی اخذ دفاترپلمپ سال 97

نحوه تهیه دفاتر پلمپ سال 97

چنانچه قبلا" ثبت شرکت انجام داده اید و یا ثبت شرکت شما در سال 97 انجام شده است در هر صورت تنها یک ماه فرصت دارید تا دفاتر پلمپ سال 97 را تا پایان سال 96 تهیه کنید . به منظور تهیه دفاتر پلمپ 97 می توانید با ثبت شرکت ایلیا تماس حاصل نمایید تا برای شما به نسبت تعداد تراکنش های مالیتان در یک سال دفاتر 50برگ ، 100 برگ یا 200 برگ تهیه نماییم . بهتر است این امر را به موسسات ثبتی بسپارید تا در ثبت نام اینترنتی و یا تکمیل مدارک با مشکل نقص و یا کمبود مدارک مواجه نگردید .

مراحل اخذ دفاترپلمپ سال 97

ابتدا باید با مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها و انتخاب گزینه درخواست دفاتر گام به گام مراحل ثبت نام اینترتی دفاتر97 را انجام دهید و سپس پذیرش نهایی را انجام دهید و منتظر ارسال پیامک جهت فعال شدن لینک پرداخت هزینه ثبت نام دفاتر پلمپ باشید . پس از انجام پرداخت باید منتظر تاییدیه بمانید و سپس ضمن تهیه و تکمیل مدارک باید با پرداخت هزینه های پستی مدارک لازم را برای اداره ثبت شرکتها ارسال کنید تا با ارسال نامه مکانیزه به اداره مالیات دفاتر مخصوص شرکت شما با ذکر تاریخ و سال مالی و نام شرکت به شکل انحصاری برای شما پلمپ و ارسال گردد .