موضوع فعالیت شرکت

موضوع شرکت کارهای مربوط به شرکت را برای ما نمایان می سازد همانطور که شرکت ها باتوجه به موضوع خود باهمان موضوع به ثبت می رسند باید مطابق آن موضوع نیز کار های خود را انجام دهند .

موضوع فعالیت شرکت

چرا تعیین موضوع فعالیت شرکت اهمیت دارد ؟

انتخاب موضوع شرکت از مباحث اولیه واصلی است که درهنگام مراحل تاسیس شرکت به اوج خود میرسد شرکت ها طبق موضوع خود ثبت می شوند وبا توجه به موضوع خود فعالیت خود را انجام می دهند وهریک از مجوز هایی که برای شرکت صادر می شود طبق موضوع شرکت است مدیر عامل و هیئت مدیره نیز طبق آنچه در مجوز ذکر شده کارشان را انجام می دهند و چنانچه از مواد قانونی ثبت موضوع شرکت سرباز زنند جرم مرتکب شده و طبق قانون برخورد می شود .

دسته بندی موضوع فعالیت شرکت ها

شرایط تعیین موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت ثبت شرکت باید واضح وروان باشد

از کلمات هرزخودداری شود

درانتهای همه موضوعات نیز مجزی درج عبارت پس از اخذ مجوز های لازم بنا به ضروری الزامی می باشد .

موضوعاتی که قابلیت ثبت ندارند عبارتند از

1 فعالیت هایی که به طور اختصاصی دراختیار دولت قراردارند از قبیل

2دفاع از مرز های کشور

اداره بخش های مالی کشور

مدیریت فضای مخابراتی فرکانسی

تحقیقات آماری بنیادی و ملی کشور

اکتشاف معادن و استخراج ان ها در حوزه نفت و گاز

مانند برنامه ریزی و نظارت بربخش های اقتصادی و فرهنگ

3فعالیت هایی که ذاتا غیر مجاز محسوب می شوند از قبیل

هر فعالیتی درباره سلاح های نظامی

هرگونه فعالیتی درزمینه آموزه های غیر اسلامی

فعالیت در حیطه خرید وفروش اشیا عتیقه قمار و فعالیت های ربوی

هر گونه فعالیت دررابطه با خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی

نکاتی برای ثبت موضوع فعالیت شرکت

اخذ موضوع فعالیت مذکور به معنای اخذ وصدور پروانه فعالیت می باشد که باعث می شود مردم از ارتباط موضوی ثبت با صور مجوز اطلاع پیدا کنند .

درمورد موضوعاتی که قبل از ثبت به مجوز نیاز ندارند در آگهی ثبتی اش باید از عبارت پس از اخذ مجوز لازم استفاده شود .

طبق بند 2 ماده 8لایحه اصلاحی قانون تجارت موضوع شرکت باید روان باشد از این رو اداره ثبت شرکت ها باید از مطالب هرگونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع پرهیز نمایند .

طبق ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه چنانچه دسگاه های اجرایی امور اشخاص حقیقی و حقوقی را به اخذ مجوز تلقی کنندباید نوع مجوز و فعالیت را به اخذ مجوز و روش تمدید را به مراجع منتخب مطلع سازند ودر صورت تصویب به اخذ مجوز اقدامات ضروری انجام شود .

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند  و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )  همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور )  و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی  کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.