سایر روش های استعلام نام شرکت ها در ایران

روش اول استعلام نام شرکت ها

استفاده از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور که با رجوع به این سایت به نشانی ilrenc.ir و وارد کردن اسم مورد نظرتان می توانید ، از عدم ثبت نام شرکت اطمینان حاصل کنید.

روش دوم استعلام نام شرکت ها

استفاده از سامانه ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir می باشد که مرجع معتبری جهت استعلام شرکت های ثبت شده است و همچنین جهت تعیین نام شرکت از این سامانه استفاده می شود.

روش سوم استعلام نام شرکت ها

شما می توانید با رفتن به پایگاه اینترنتی روزنامه رسمی قوه قضاییه و وارد کردن اسم مورد نظر در قسمت اگهی های قانونی از تکرار یا عدم تکرار نام مورد انتخاب خود مطلع گردید.

در پایان لازم به ذکر است که به دلیل اینکه نام شرکت ثبت شده روزانه در حال افزایش است محدودیت هایی برای این موضوع وجود دارد مثلا" به جهت انتخاب نام شرکت امروزه برای تعیین نام شرکت باید از چهار واژه به عنوان اسم شرکت استفاده شود زیرا هرچه تعداد واژه یا سیلاب ها اضافه شود ایجاد تمایز در نام شرکت با نام های ثبت شده بیشتر می شود . به علاوه به هنگام استعلام نام شرکت از کاربرد کلمات لاتین و بیگانه و یا مغایر با شئونات اسلامی باید پرهیز شود .