لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه


تقدیم درخواست ثبت

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه

درخواست ثبت علامت تجاری در واقع مشابه اظهار نامه ای است که در نظام حقوقی ایران مقرر شده است.

اظهارنامه ثبت مارک یا علامت تجاری، علاوه بر مشخصات متقاضی و مشخصات نماینده قانونی متقاضی در صورتی که نماینده قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه کرده باشد باید حاوی مطالبی در خصوص موضوع علامت، از جمله اوصاف کالاها و تولیدات یا نوع خدمات و طبقه ای که محصولات یا خدمات در آن طبقه قرار دارند، باشد که مورد نظر و خواست، در بهره برداری از علامت است و گاهی ممکن است لازم باشد برای رفع ابهامات ناشی از مفاد اظهارنامۀ مربوط به یک مارک یا علامت تجاری که مدل آن بسیار ساده و فاقد پیچیدگی است،توصیف کافی داشته باشد.

متقاضی ثبت مارک یا علام تجاری ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. تنظیم و تسلیم کنندۀ اظهار نامه ثبت علامت ممکن است اصیل یعنی خود متقاضی باشد، یا نماینده قانونی و قراردادی محل سکونت یا محل تأسیسات وی در فرانسه باشد. نظر به این که شخص حقوقی فاقد قصد و اراده حقیقی است، نماینده صلاحیت دار آن مثل مدیرعامل یا اعضاء هیأت مدیره و یا وکیل منتخب از طرف آنان و سایر افراد واجد صلاحیت قانونی، باید اظهارنامه را به مرجع ثبت تسلیم و تقدیم کنند.

مرجع صلاحیت دار پذیرش اظهارنامه و بررسی آن، انستیتوی ملی مالکیت صنعتی فرانسه است.(مواد 3-711 و 4-712) ولی طبق مادۀ 1-711 آئین نامه قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه ممکن است اظهارنامه را متقاضی به دفتر دادگاه تجارت یا دادگاه شهرستان محلی که متقاضی دارای تأسیسات تجاری و صنعتی است یا در آن محل سکونت دارد تقدیم کند. این دریافت، اعتبار قانونی دارد. طبق همین ماده، ارسال و تسلیم اظهارنامه به انستیتوی مالک صنعتی، ممکن است از طریق پست سفارشی با درخواست گواهی واعلام دریافت اظهارنامه انجام گیرد و یا از طریق فاکس اظهارنامه ارسال گردد. دراین گونه موارد تاریخ تسلیم اظهارنامه، تاریخ وصول اظهارنامه به انستیتوی ملی مالکیت صنعتی خواهد بود و تجدید مدت اعتبار گواهی نامۀ ثبت علامت نیز به همین طریق با رعایت شرایط و مقررات مربوط امکان پذیر است. در فرانسه برای تسریع امور و راحتی متقاضیان ثبت علائم و مارک های تجاری و صنعتی، نمایندگی های متعددی در شهرستان های مختلف کشور فرانسه تأسیس شده است تا ازاین طریق ارسال اظهارنامه ثبت علائم ومارک های تجاری، آسان تر گردد. تمام اظهارنامه های دریافت شده توسط دادگاه ها و نمایندگی ها به مؤسسه ملی مالکیت صنعتی ارسال می گردد. تاریخ اظهارنامه، تاریخی است که اظهارنامه به مؤسسۀ ملی مالکیت صنعتی یا نمایندگی های آن، واصل شده باشد.این گونه تحولات نشانگر حذف تشریفات و تسریع در امور رسیدگی به درخواست ها، خصوصاً درخواست های تجاری و اقتصادی است. ولی متأسفانه در حقوق ایران کوچک ترین توجهی به این گونه امور نشده است و حتی در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آئین نامه اجرایی آن، ادارۀ ثبت مالکیت صنعتی واقع در تهران وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که زیر مجموعه قوۀ قضائیه ایران است، تنها مرجع ثبت علامت تجاری است و هیچگونه نمایندگی در شهرستان های کشور برای پذیرش اظهارنامه های ثبت علامت، پیش بینی نشده است و در کشور پهناور ایران تمامی امور جامعه از جمله امور بسیار ساده و مربوط به پذیرش اظهارنامه برای ثبت علامت تجاری در تهران «پایتخت» ایران متمرکز شده است و رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون وآئین نامه اجرایی آن، طبق مادۀ 59 قانون مذکور در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند و رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه های خاص مزبور نیز در صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان تهران خواهد بود. البته در قانون مقرر نشده است که شعب خاص دادگاه تجدید نظر استان تهران باید به آراء دادگاه های خاص بدوی رسیدگی کنند. بنابراین ظاهراً تمامی شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء بدوی را خواهند داشت؛ زیرا رسیدگی به دعوای مطروحه در شعب خاص دادگاه های دادگستری امری استثنایی است که نیاز به مجوز قانونی دارد، هر چند ممکن است در عمل پرونده امر به شعب خاص تجدید نظر ارجاع گردد.

طبق ماده 3-711 آئین نامه قانون مالکیت فکری و صنعتی، اظهارنامه تسلیم شده به انستیتوی ملی فرانسه باید تضمین نکات زیر باشد:

1- اطلاعات و مشخصات مربوط به متقاضی.

2- مدل مارک با معرفی گرافیکی مارک مورد تقاضا، ممکن است توأم و همراه با توصیف مختصر باشد که گاهی نیز این توصیف الزامی است.

3- مشخص کردن تعداد مختلف کالا یا تولیدات و تعداد خدمات مورد تقاضا

4- تعیین طبقه یا طبقات مربوط به موضوع مارک مورد درخواست ثبت.

اگر موضوع مارک از جمله موضوعاتی باشد که در طبقات مالکیت صنعتی جدید، پیش بینی نشده باشد ولی در تقاضای قبلی و قدیمی، موضوع عنوان شده، با قانون سابق انطباق داشته باشد، درخواست تمدید گواهی نامه پذیرفته می شود.

5- قبض رسید حاکی از پرداخت هزینه های قانونی مربوط باید پیوست درخواست گردد. که در ضمیمۀ مادۀ 17-411 آئین نامه هزینه ها مشخص شده است به طور مثال برای درخواست ثبت مارک فابریک، تجارت یا خدمات، تا 3 طبقه 250/1 فرانک پیش بینی شده است.

6- اگر درخواست را نماینده تقدیم کند باید مدارک نمایندگی نیز پیوست باشد.

7- اگر مارک مورد درخواست ثبت به علت شهرت ناشی از استعمال مکرر متقاضی برای وی حق مالکیت به وجود آورده باشد، باید مراتب در درخواست ها ثبت علامت، توضیح داده شود.

8- اگر مارک مورد تقاضای ثبت ، مارک جمعی باشد و یا مارک جمعی با تأییدیه یا تضمین کیفیت محصولات و تولیدات، همراه باشد، شرایط بهره برداری و ضوابط مربوط به این گونه علائم و مارک های جمعی و چگونگی صدور تأیید به کیفیت محصولات مربوط باید در درخواست ثبت مشخص گردد.

9- اگر متقاضی غیر فرانسوی است که مقیم فرانسه نیست و یا در فرانسه تأسیساتی ندارد ولی اقدامات وی با شرایط کنوانسیون های بین المللی هماهنگ باشد، باید متقاضی در درخواست خود توضیح دهد که طبق مقررات مربوط به علامت و مارک موضوع تقاضا، در کشوری که وی درآن کشور اقامت دارد یا تأسیسات وی در آن کشور قرار دارد و متقابلاً حقوق مالکیت صنعتی فرانسویان، در آن کشور مورد حمایت قرار خواهد گرفت و مدارک لازم را پیوست در خواست خود کند. این توضیح فقط و منحصراً مربوط به یک درخواست ثبتب علامت یا مارک است وبر اساس درخواست ثبت مذکور ، نمی توان علائم دیگری را مشمول آن دانست.

اگر متقاضی ثبت علامت در فرانسه، مدعی گردد که در کشور دیگری قبلاً اقدام به درخواست ثبت آن کرده است، مکلف است در ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم تقاضای خود به کشور فرانسه، کپی رسمی حاکی از تسلیم درخواست قبلی را به مؤسسۀ ملی مالکیت صنعتی فرانسه،ارائه کند واگر گواهی مزبور را ارائه کرد باید ادعای حق تقدم مزبور را توجیه کند و اگر به این تعهد عمل نکند، ادعای اولویت وی پذیرفته نخواهد شد.

10- باید نمونه علامت مورد تقاضای ثبت، ضمیمه اظهارنامه باشد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت ظزح صنعتی و اختراع و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی برند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی برند - این موافقت نامه در چهاردهم آوریل 1891 به تصویب دولت های بزرگ جهان رسید و در تاریخ 14 دسامبر 1900 در بروکسل و در تاریخ دهم ژوئن 1911 در واشنگتن و در تاریخ 6 نوامبر 1925 در لاهه و در 2ژوئن 1934 در لندن و در تاریخ 15 ژوئن 1957 در نیس و در تاریخ 14 ژوئیه

حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام فرانسه

اوصاف حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام حقوقی فرانسه - ثبت مارک یا علامت تجاری، صنعتی و خدماتی، برای صاحب آن حق مالکیت نسبت به علامت های تولیدی و خدماتی که موضوع مارک هستند و در اظهارنامه ثبت مشخص گردیده و به ثبت رسیده اند، ایجاد می کند.

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید )

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید ) - ١- بستن راه هرگونه سوء استفاده از علامت ۲-افزایش ارزش نام و علامت شرکت٣- کسب اعتبار بین المللی با قرار دادن علامت مخصوص :registered: بالای نام تجاری، پس از ثبت۴-جلوگیری از سرقت و سوء استفاده از طرح و ایده خود

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری - در خصوص مارک ها و علائم تجاری، تولیدی و خدماتی، کنوانسیون پاریس در مواد مختلف خود، ضوابطی را به عنوان حمایت و ایجاد هماهنگی مقررات کشورهای عضو اتحادیه پاریس ، پیش بینی کرده است که به موارد مهم آن ذیلاً اشاره می شود.

مفاد حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس

مواد مربوط به حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس - در کنوانسیون پاریس مورخ 20مارس 1883 و اصلاحات سال های 1900و1911 و1925و1934و1958و1967و1979 راجع به حمایت از حقوق ناشی از علائم مبدا تولید یا نشانه های جغرافیایی محصولات، ضوابطی به شرح زیر مورد توافق کشورها قرار گرفته است:

نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی

عقاید و نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی - عده ای با توجه به خصوصیات و اوصاف مالکیت مادی، خصوصاً وصف دائمی آن، امتیازات ناشی از اختراعات و اکتشافات و علائم صنعتی و تجاری را حق مالکیت ندانسته اند هرچند در دارا بودن امتیاز و آثار حقوقی آن تردید نکرده اند.

ثبت برند تولید عرقیات گیاهی

کارگروه ارشد مجتمع ثبت برند ایلیا با وکلایی مجرب در خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت ثبت برند تولید عرقیات گیاهی شما سروران اماده ارائه خدمات می باشند .

ثبت برند تولید کاغذ دیواری

کارشناسان به نام و مجرب مجتمع ثبت برند ایلیا اماده هرنوع خدمت رسانی و مشاوره رایگان به شما متقاضیان گرامی جهت ثبت برند تولید کاغذ دیواری شما می باشند.

رسیدگی بدوی در کمیسیون ثبت علامت و برند تجاری

رسیدگی بدوی در کمیسیون ثبت علامت و برند تجاری - رسیدگی به اعتراض بدواً در کمیسیون مرجع ثبت صورت می گیرد. طبق ماده 58 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 170 آئین نامه اجرایی آن، کمیسیون از افراد زیر تشکیل می شود:1. رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری برحسب مورد 2. نماینده

ثبت برند تولید همبرگر

جهت ثبت هر نوع خدمات اداری علی الخصوص ثبت برند تولیدهمبرگرفرصت راازدست ندهیدو هم اکنون با کارگروه مجتمع ثبت برندایلیا جهت مشاوره رایگان تماس حاصل فرمایید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید