لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه


تقدیم درخواست ثبت

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه

درخواست ثبت علامت تجاری در واقع مشابه اظهار نامه ای است که در نظام حقوقی ایران مقرر شده است.

اظهارنامه ثبت مارک یا علامت تجاری، علاوه بر مشخصات متقاضی و مشخصات نماینده قانونی متقاضی در صورتی که نماینده قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه کرده باشد باید حاوی مطالبی در خصوص موضوع علامت، از جمله اوصاف کالاها و تولیدات یا نوع خدمات و طبقه ای که محصولات یا خدمات در آن طبقه قرار دارند، باشد که مورد نظر و خواست، در بهره برداری از علامت است و گاهی ممکن است لازم باشد برای رفع ابهامات ناشی از مفاد اظهارنامۀ مربوط به یک مارک یا علامت تجاری که مدل آن بسیار ساده و فاقد پیچیدگی است،توصیف کافی داشته باشد.

متقاضی ثبت مارک یا علام تجاری ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. تنظیم و تسلیم کنندۀ اظهار نامه ثبت علامت ممکن است اصیل یعنی خود متقاضی باشد، یا نماینده قانونی و قراردادی محل سکونت یا محل تأسیسات وی در فرانسه باشد. نظر به این که شخص حقوقی فاقد قصد و اراده حقیقی است، نماینده صلاحیت دار آن مثل مدیرعامل یا اعضاء هیأت مدیره و یا وکیل منتخب از طرف آنان و سایر افراد واجد صلاحیت قانونی، باید اظهارنامه را به مرجع ثبت تسلیم و تقدیم کنند.

مرجع صلاحیت دار پذیرش اظهارنامه و بررسی آن، انستیتوی ملی مالکیت صنعتی فرانسه است.(مواد 3-711 و 4-712) ولی طبق مادۀ 1-711 آئین نامه قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه ممکن است اظهارنامه را متقاضی به دفتر دادگاه تجارت یا دادگاه شهرستان محلی که متقاضی دارای تأسیسات تجاری و صنعتی است یا در آن محل سکونت دارد تقدیم کند. این دریافت، اعتبار قانونی دارد. طبق همین ماده، ارسال و تسلیم اظهارنامه به انستیتوی مالک صنعتی، ممکن است از طریق پست سفارشی با درخواست گواهی واعلام دریافت اظهارنامه انجام گیرد و یا از طریق فاکس اظهارنامه ارسال گردد. دراین گونه موارد تاریخ تسلیم اظهارنامه، تاریخ وصول اظهارنامه به انستیتوی ملی مالکیت صنعتی خواهد بود و تجدید مدت اعتبار گواهی نامۀ ثبت علامت نیز به همین طریق با رعایت شرایط و مقررات مربوط امکان پذیر است. در فرانسه برای تسریع امور و راحتی متقاضیان ثبت علائم و مارک های تجاری و صنعتی، نمایندگی های متعددی در شهرستان های مختلف کشور فرانسه تأسیس شده است تا ازاین طریق ارسال اظهارنامه ثبت علائم ومارک های تجاری، آسان تر گردد. تمام اظهارنامه های دریافت شده توسط دادگاه ها و نمایندگی ها به مؤسسه ملی مالکیت صنعتی ارسال می گردد. تاریخ اظهارنامه، تاریخی است که اظهارنامه به مؤسسۀ ملی مالکیت صنعتی یا نمایندگی های آن، واصل شده باشد.این گونه تحولات نشانگر حذف تشریفات و تسریع در امور رسیدگی به درخواست ها، خصوصاً درخواست های تجاری و اقتصادی است. ولی متأسفانه در حقوق ایران کوچک ترین توجهی به این گونه امور نشده است و حتی در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آئین نامه اجرایی آن، ادارۀ ثبت مالکیت صنعتی واقع در تهران وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که زیر مجموعه قوۀ قضائیه ایران است، تنها مرجع ثبت علامت تجاری است و هیچگونه نمایندگی در شهرستان های کشور برای پذیرش اظهارنامه های ثبت علامت، پیش بینی نشده است و در کشور پهناور ایران تمامی امور جامعه از جمله امور بسیار ساده و مربوط به پذیرش اظهارنامه برای ثبت علامت تجاری در تهران «پایتخت» ایران متمرکز شده است و رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون وآئین نامه اجرایی آن، طبق مادۀ 59 قانون مذکور در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند و رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه های خاص مزبور نیز در صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان تهران خواهد بود. البته در قانون مقرر نشده است که شعب خاص دادگاه تجدید نظر استان تهران باید به آراء دادگاه های خاص بدوی رسیدگی کنند. بنابراین ظاهراً تمامی شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء بدوی را خواهند داشت؛ زیرا رسیدگی به دعوای مطروحه در شعب خاص دادگاه های دادگستری امری استثنایی است که نیاز به مجوز قانونی دارد، هر چند ممکن است در عمل پرونده امر به شعب خاص تجدید نظر ارجاع گردد.

طبق ماده 3-711 آئین نامه قانون مالکیت فکری و صنعتی، اظهارنامه تسلیم شده به انستیتوی ملی فرانسه باید تضمین نکات زیر باشد:

1- اطلاعات و مشخصات مربوط به متقاضی.

2- مدل مارک با معرفی گرافیکی مارک مورد تقاضا، ممکن است توأم و همراه با توصیف مختصر باشد که گاهی نیز این توصیف الزامی است.

3- مشخص کردن تعداد مختلف کالا یا تولیدات و تعداد خدمات مورد تقاضا

4- تعیین طبقه یا طبقات مربوط به موضوع مارک مورد درخواست ثبت.

اگر موضوع مارک از جمله موضوعاتی باشد که در طبقات مالکیت صنعتی جدید، پیش بینی نشده باشد ولی در تقاضای قبلی و قدیمی، موضوع عنوان شده، با قانون سابق انطباق داشته باشد، درخواست تمدید گواهی نامه پذیرفته می شود.

5- قبض رسید حاکی از پرداخت هزینه های قانونی مربوط باید پیوست درخواست گردد. که در ضمیمۀ مادۀ 17-411 آئین نامه هزینه ها مشخص شده است به طور مثال برای درخواست ثبت مارک فابریک، تجارت یا خدمات، تا 3 طبقه 250/1 فرانک پیش بینی شده است.

6- اگر درخواست را نماینده تقدیم کند باید مدارک نمایندگی نیز پیوست باشد.

7- اگر مارک مورد درخواست ثبت به علت شهرت ناشی از استعمال مکرر متقاضی برای وی حق مالکیت به وجود آورده باشد، باید مراتب در درخواست ها ثبت علامت، توضیح داده شود.

8- اگر مارک مورد تقاضای ثبت ، مارک جمعی باشد و یا مارک جمعی با تأییدیه یا تضمین کیفیت محصولات و تولیدات، همراه باشد، شرایط بهره برداری و ضوابط مربوط به این گونه علائم و مارک های جمعی و چگونگی صدور تأیید به کیفیت محصولات مربوط باید در درخواست ثبت مشخص گردد.

9- اگر متقاضی غیر فرانسوی است که مقیم فرانسه نیست و یا در فرانسه تأسیساتی ندارد ولی اقدامات وی با شرایط کنوانسیون های بین المللی هماهنگ باشد، باید متقاضی در درخواست خود توضیح دهد که طبق مقررات مربوط به علامت و مارک موضوع تقاضا، در کشوری که وی درآن کشور اقامت دارد یا تأسیسات وی در آن کشور قرار دارد و متقابلاً حقوق مالکیت صنعتی فرانسویان، در آن کشور مورد حمایت قرار خواهد گرفت و مدارک لازم را پیوست در خواست خود کند. این توضیح فقط و منحصراً مربوط به یک درخواست ثبتب علامت یا مارک است وبر اساس درخواست ثبت مذکور ، نمی توان علائم دیگری را مشمول آن دانست.

اگر متقاضی ثبت علامت در فرانسه، مدعی گردد که در کشور دیگری قبلاً اقدام به درخواست ثبت آن کرده است، مکلف است در ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم تقاضای خود به کشور فرانسه، کپی رسمی حاکی از تسلیم درخواست قبلی را به مؤسسۀ ملی مالکیت صنعتی فرانسه،ارائه کند واگر گواهی مزبور را ارائه کرد باید ادعای حق تقدم مزبور را توجیه کند و اگر به این تعهد عمل نکند، ادعای اولویت وی پذیرفته نخواهد شد.

10- باید نمونه علامت مورد تقاضای ثبت، ضمیمه اظهارنامه باشد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت ظزح صنعتی و اختراع و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

کنوانسیون مالکیت صنعتی اتحادیۀ پاریس 1883

کنوانسیون اتحادیه پاریس و اصلاحات بعدی آن که اصول کلی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی را پایه گذاری کرده است، علاوه بر این که طبق بررسی های به عمل آمده تا سال 2003 میلادی 164 کشور جهان را دور هم جمع کرده و در واقع اتحادیۀ بزرگی را به وجود آورده است. این اتحادیه دو اصل اساسی و مهم را در جهت حمایت

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت - امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد وستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است وبه موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند

حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام فرانسه

اوصاف حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام حقوقی فرانسه - ثبت مارک یا علامت تجاری، صنعتی و خدماتی، برای صاحب آن حق مالکیت نسبت به علامت های تولیدی و خدماتی که موضوع مارک هستند و در اظهارنامه ثبت مشخص گردیده و به ثبت رسیده اند، ایجاد می کند.

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید )

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید ) - ١- بستن راه هرگونه سوء استفاده از علامت ۲-افزایش ارزش نام و علامت شرکت٣- کسب اعتبار بین المللی با قرار دادن علامت مخصوص :registered: بالای نام تجاری، پس از ثبت۴-جلوگیری از سرقت و سوء استفاده از طرح و ایده خود

ثبت برند تولید ظروف پلاستیکی درب دار

جهت کسب امور بیشتر و مشاوره رایگان و در نهایت ثبت برند تولید ظروف پلاستیکی درب دارهم اکنون با کارشناسان ارشد ایلیا ارتباط برقرار کنیدتا راهنمایی شوید.ایلیا

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند - موافقت نامه مادرید مورخ 4آوریل 1891 و اصلاحات و تجدید نظرهای بعدی مجموعا دارای 26 ماده و راجع است به ثبت بین المللی علائم که بارها به منظور رفع نواقصی در آن بازنگری شده است.

ثبت برند تولید سنگ گرانیت

اگر به دنبال کارگروهی مجرب برای ثبت برند تولید سنگ گرانیت خود می گردید دیگرنگران نباشیدوباخیال راحت این کار مهم را به کارگروه ثبت برند ایلیا واگذار نمایید.

ثبت برند تولید سرکه

جهت هر نوع خدمات اداری و مشاوره رایگان و راهنمایی های لازم جهت ثبت برند تولید سرکه خود همین حالا با کارشناسان ارشد مجتمع ثبت برند ایلیا در تماس باشید .

تجدید کمیسیون در دادگاه حقوقی برند و علامت

تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم کمیسیون در دادگاه حقوقی خاص - طبق قسمت اخیر ماده 59 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، تصمیمات اداره مالکیت صنعتی و کمیسیون آن، توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .دادخواست تجدید نظر خواهی باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم و یا اطلاع

خصوصیات اظهارنامه بین المللی علامت در نظام حقوقی ایران

خصوصیات اظهارنامه بین المللی علامت، علائم و برند تجاری در نظام حقوقی ایران - درنظام حقوقی ایران اظهارنامه بین المللی باید دارای شرایط و خصوصیات زیرباشد:1. اظهارنامه باید در فرم رسمی تنظیم گرد.2. اظهارنامه باید برحسب مورد به زبان های تعیین شده تنظیم شده باشد.3. اظهارنامه باید در سه نسخه

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید