لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تقاضای تعقیب کیفری در زمینه حمایت از علامت تجارتی


تقاضای تعقیب کیفری

تقاضای تعقیب کیفری در زمینه حمایت از علامت و برند تجارتی

یکی از عوامل موثر در حراست از حقوق صاحبان علامت تجارتی، وضع قوانین کیفری است. کنوانسیون پاریس در زمینه ی حمایت کیفری از علامت تجارتی مقرراتی ندارد و ساکت است.

هر کشوری در مقررات داخلی خود حق دارد قوانین کیفری در این زمینه وضع نماید. در کشور ما نیز قانون مجازات عمومی سابق در مادهی ۲۴۹ پیش بینی هایی را در مورد مجازات افراد متجاوز به حقوق مربوط به علایم تجارتی اشخاص به عمل آورده بود و جعل و تزویر علامت و نیز تقلب و دسیسه در کسب و تجارت را جرم شناخته شده بود. قانون تعزیرات ۱۳۶۲ نیز در مواد ۱۲۲ تا ۱۲۵ خود، با جرم دانستن اعمالی مانند جعل علامت تجارتی و استعمال علامت مجعول و عدم استفاده از علامت تجارتی اجباری و نیز به معرض فروش گذاردن و واردات و صادرات کالاهای اداری علامت مجعول به نحو چشمگیری از علامت تجارتی حمایت کرده بود.

در قانون تجارت اسلامی۱۳۷۵ که مقررات پیش از خود را نسخ نموده است مبحث تقلب و دسیسه در کسب و تجارت حذف شد و تعقیب نقض کنندگان حقوق علایم تجارتی به جز در خصوص جعل علامت شرکتها و ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و نیز جعل علامت شرکتهای غیر دولتی و استفاده از آنها با علم به جعل، امکان پذیر نیست. لازم به ذکر است وفق مادهی ۴۶ قانون ثبت علایم و اختراعات، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به علامت تجارتی در محاکم تهران به عمل خواهد آمد.

در قانون علایم تجارتی ۱۹۹۴ انگلستان نیز از علامت تجارتی حمایت کیفری به عمل آمده است و در مواد ۹۲ الی ۹۸ مقرراتی در این زمینه وضع شده است.

موافقتنامه تریپس (TRIPS) که انگلستان عضو آن می باشد، در مادهی ۶۱ خود، کشورها را مکلف کرده است که حداقل در مورد جعل عمومی علایم تجارتی، آیین دادرسی و مجازاتهای کیفری مقرر نمایند.

  • نتیجه :

تحصیل حق انحصاری استفاده از علامت تجارتی یا شخصی است که علامت را ثبت کرده باشد و حق تقدم در تحصیل این حق با شخصی است که زودتر شروع به استفاده از آن علامت کرده باشد.

حق انحصاری در استفاده دارای آثار زیادی بوده و موجب اعطاء حقوق دیگری به دارنده ی علامت تجارتی می شود. اشخاصی که علامت تجارتی خود را به ثبت نرسانیده باشند، تنها تحت شرایطی مورد حمایت واقع می شونند وحق انحصاری ندارند.

لذا نمی توانند در مقابل دیگران به آن استناد کنند و مانع استفاده ی آنها از همان علامت شوند. در واقع مزایای مندرج در قانون ثبت علایم واختراعات ایران و قانون علایم تجارتی ۱۹۹۴ انگلستان، منحصرا ناظر به علایم تجارتی ثبت شده می باشد.

علامت تجارتی دارای ارزش مالی بوده و سرمایه ی مهمی به شمار می آید و در بسیاری از موارد، وجود و حیات یک شرکت بسته به علامت تجارتی اش میباشد. علامت تجارتی به طور ارادی و نیز قهری قابل انتقال به غیر میباشد به علاوه دارنده ی علامت می تواند مجوز بهره برداری از آن را به شخص دیگری اعطاء نماید قراردادهای مجوز بهره برداری از علامت تجارتی، یکی از رایج ترین نحوهی داد و ستد علامت است. اما باید اضافه نمود قرارداد مجوز بهره برداری به صورت جداگانه به ندرت یافت می شود و مجوز بهره برداری از علامت تجارتی معمولا جزیی از قراردادهای موسوم به انتقال تکنولوژی است و در هر قرارداد انتقال تکنولوژی معمولا، مجوز بهره برداری از علامت تجارتی نیز یافت می گردد. قطعا انعقاد قرارداد در این زمینه مستلزم داشتن اطلاعات کافی در زمینه حقوق مالکیت فکری از جمله علائم تجارتی است.علامت تجارتی ممکن است مورد نقض قرار گیرد. نقض علامت تجارتی در نتیجه ی استعمال علامت تجارتی یکسان یا مشابه علامت مورد نقض صورت می گیرد. نقض علامت با الصاق و چسباندن علامت نقض کننده بر روی کالاهایا بسته بندی آنها و نیز پیشنهاد یا عرضه کالاها یا خدمات دارای علامت نقض کننده به منظور فروش آنها صورت می گیرد. واردات و صادرات کالاهای دارای علامت نقض کننده و نیز استعمال علامت مورد نقض در بروشورهای تجارتی یا در تبلیغات نیز از مصادیق اعمال نقض کننده محسوب می شود.

در صورت نقض علامت تجارتی، دارنده ی علامت تجارتی می تواند، اقداماتی را جهت جبران خسارت وارد شده و نیز جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به خود انجام دهد . از جمله می تواند تقاضای صدور دستور موقت جهت توقیف کالاهای دارای علامت تجارتی نقض کننده را بنماید . همچنین خسارات وارد شده به خود را درخواست نماید.

در این پژوهش به اشکالات و نواقص قانون ثبت علایم واختراعات ایران و نیز آیین نامه اجرای آن قانون در زمینه حمایت از حقوق صاحبان علایم تجارتی پرداخته شد و نتایجی نیز به دست آمده از جمله اینکه مشخص شد:

ابطال مادهی ۲۳ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشکلات فراوانی را ایجاد نموده است اشخاص پس از ثبت علامت تجارتی الزامی برای استفاده از آن ندارند.

این حالت می تواند مانعی مصنوعی جهت ثبت علامت محسوب شده و یا موجب سوء استفاده و اخاذی عده ای گردد. این مشکل می بایست مرتفع گردد. خوشبختانه در طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم و نام های تجارتی - که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است - این موضوع مد نظر واقع شده و مقرراتی شبیه ماده ۱۳ آیین نامه در آن طرح گنجانده شده است.

در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در خصوص انتقال علامت تجارتی به صورت جزیی مطلبی بیان نگردیده است. متاسفانه در طرح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص اشاره ای نگردیده است. شایسته است قانونگذار ایران مانند قانونگذار انگلستان، صراحتا در این خصوص به وضع مقررات بپردازد.

در خصوص انتقال اظهارنامه ی ثبت علامت تجارتی در حقوق ایران مقرراتی وجود ندارد متاسفانه در طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی علایم و نامهای تجارتی نیز به این مهم پرداخته نشده است. می بایست مانند قانون انگلستان که به صراحت در آن از این موضوع سخن گفته شده است، در اصلاح قانون ثبت علایم ایران نیز به صراحت این موضوع مطرح شود.

وضعیت و چگونگی انتقال سهم مشاع از علایم تجارتی، در ایران مبهم است . در طرح تحت بررسی در مجلس شورای اسلامی نیز رفع ابهام نگردیده است . لذا در اصلاحات قانون ثبت علایم، قانونگذار ایران می بایست همانند قانونگذار انگلستان به صراحت در این زمینه تعیین تکلیف نماید.

گرچه در خصوص مجوز بهره برداری مطلق ومقید و انحصاری و غیر انحصاری و نیز مجوز بهره برداری فرعی با وجود ماده ی ۱۰ قانون مدنی، در کشورمان، مشکل چندانی نخواهیم داشت اما شایسته است همان گونه که قانونگذار انگلستان به صراحت و به نحو دقیق به این موضوعات پرداخته است، قانونگذار ایران نیز در اصلاحات بعدی قانون ثبت علایم این موضوعات را مدنظر قرار دهد. گرچه در طرح پیشنهادی مطرح شده در مجلس نیز متاسفانه به این مومضوعات پرداخته نشده است.

همچنین مشخص شده ضمانت اجرای کیفری در کنار جبران خسارات مدنی در رسیدگی به موارد نقض حقوق مربوط به علایم تجارتی در قانون ثبت علایم واختراعات ایران پیش بینی شده است اما هیچ گونه مجازاتی برای تقلب جعل و استفاده از علایم تجارتی در قانون مذکور مقرر نشده است. در عوض در قانون علایم تجارتی ۱۹۹۴ انگلستان مقررات مربوط به دسیسه وتقلب پیش بینی شده است.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ فقط درخصوص جعل علایم تجارتی (از جمله علایم شرکتها و ادارات دولتی) مجازات تعیین شده و از دسیسه وتقلب که در قانون مجازات عمومی، مطرح شده و برای آن، مجازات تعیین شده بود، اسمی به میان نیامده است. لذا آن طور که انتظار می رود از علامت تجارتی حمایت کیفری نمی گردد. بدین سبب لازم است در اصلاحات بعدی این نقیصه مرتفع شده و مقررات جامعی در خصوص حمایت کیفری از علایم تجارتی تدوین گردد. گرچه با بررسیهای به عمل آمده متأسفانه در پیش نویس لایحه مالکیت صنعتی، نیز بسیاری از نواقص فعلی به قوت خود باقی است.

  • نتیجه گیری و پیشنهادات

اقتصاد دنیا به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می رود جهانی شدن فرآیندی است که قانونمندیهای خاص خود را دارد و کشورهایی که به این جریان پر تلاطم می پیوندند. در تعیین مقررات و سیاست گذاریها ایفای نقش کرده و از منافع آن نیز بهره مند می شوند . اما کشورهایی که خود را از حوزه جهانی شدن اقتصاد دور نگاه می دارند، قادر نخواهند بود به سهم عادلانه خود در آن دست یابند. یابند.

ظهور نظام حمایت از مالکیت فکری، پیشرفت بزرگی در تحول اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد. امروزه این نظام بعنوان بستری ضروری برای توسعه شناخته می شود. رفاه اجتماعی و اقتصادی هر کشور نیازمند یک سیستم مالکیت فکری سالم و مستحکم است بعلاوه ایفای نقش در جامعه بین المللی نیز بدون ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت هماهنگی با مقررات جهانی حاکم بر این حوزه ممکن نمی باشد.

مالکیت فکری، مشتمل بر مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است که یکی از موضوعات اصلی مالکیت صنعتی، علائم تجاری می باشد .

- علامت تجاری هر نشانه ای است که اطلاعات لازم را در مورد هویت کالا، منشاء تولید کالا و تفاوت آن با کالاهای تولید کنندگان دیگر به مشتریان ارائه می دهد.

- کارکردهای علائم تجاری باعث شده است که این علائم در زمره سرمایه های با ارزش تجار و تولید کنندگان قرار بگیرد .

- ویژگی عمده علامت تجاری این است که باید وجه تمایز داشته و در عین ابتکاری و جدید بودن، باعث ایجاد اشتباه در نظر مشتری نیز نشود .

- برخی از علائم با وجود داشتن ویژگی های فوق قابلیت ثبت ندارد . از جمله آنها علائمی است که مخالف، نظم عمومی اخلاقی حسنه بوده و یا با منافع عمومی در تعارض باشد.

- همانطور که در بیشتر مسائل بین المللی، ضمانت اجرای قوی و مناسبی به چشم نمی خورد، در خصوص علائم تجاری نیز این خلاء وجود دارد البته طبق مقررات کنوانسیون پاریس و موافقتنامه TRIPs، کشورهای عضو مکلفند در خصوص جعل علامت تجارتی، مقررات کیفری که شامل حبس و جریمه باشد وضع نمایند که در حال حاضر در ایران چنین مقرراتی موجود نیست. البته اکثر مقررات ایران، در خصوص حمایت از علائم تجاری با مقررات موافقتنامه TRIPs همخوانی دارد. کنوانسیون پاریس قدیمی ترین قرارداد بین المللی در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی است که در توسعه صنعت و اقتصاد جهانی نقش فعال و مؤثری داشته و با وجود سابقه ۱۲۰ ساله ای که دارد. همچنان نقش مؤثری در گسترش و حمایت از مالکیت صنعتی و از جمله حقوق علائم تجاری ایفا می کند .

امتیاز کنوانسیون پاریس نسبت به سایر عهدنامه های بین المللی، این است که بر طبق آن اتباع خارجی براساس قاعده «رفتار ملی» و «حق تقدم» قادرند در سایر کشورهای عضو اتحادیه درخواست حمایت از مالکیت صنعتی (و من جمله علائم تجاری) را داشته باشند.

تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحصیل حقوق ناشی از آن، اتحادیه های بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تعریف نموده اند. این سیستم تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید (۱۸۹۱) و پروتکل مادرید (۱۹۸۹) قرار دارد. امتیاز استفاده از این سیستم در ساده، ارزان و مؤثر بودن آن می باشد. یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد، تحصیل و تأمین حمایت از علائم تجاری در کشورهای متعدد ؟؟؟ می شود. به موجب این سیستم علامت تجاری با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول یا ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس بصورت، خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر، در سطح بین المللی انجام می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲ به سیستم ملحق شده است . الحاق به سیستم مادرید قیمت گرانبهایی را برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی بوجود آورده است تا بتوانند با کمترین هزینه، حمایت دولتهای بسیاری را از علائم کالاها و خدمات صادراتی بدست آورند.

موافقتنامه جنبه های تحاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) یکی از سه رکن اصلی موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت (WTO) است که از شروط پیوستن به این سازمان نیز، پذیرش این موافقتنامه می باشد. این موافقتنامه جامع ترین و کاملترین مقررات در خصوص مالکیت فکری و من جمله علائم تجاری می باشد. این موافقتنامه نه تنها نسبت به تایید و اجرای مجدد حقوق مالکیت فکری که قبلا توسط کنوانسیونهای سازمان جهانی مالکیت فکری بطور مفصل بنیان نهاده شده ؟؟؟؟ می گذارد بلکه نسبت به تعیین مفاد و دیگر رویه ها برای اجرای این حقوق نیز اقدام نموده است. ویژگی دیگر این موافقت نامه مربوط به ساز و کار حل اختلاف می باشد. طبق مفاد این موافقتنامه در صورتیکه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت ادعا نماید که عضو دیگری تعهدات خود را در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری نقض کرده است موضوع به رکن اختلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می شود و در آنجا رای نهایی صادر و عضو محكوم عليه ملزم به اجرای رای می باشد.

حقیقت مطلب این است که کشور ما ایران، از قافله کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت که با وضع قوانین و مقررات داخلي و الحاق به پیمانهای چند جانبه بین المللی در قلمرو حقوق مالکیت فکری، از این رشته از حقوق حمایت بعمل آورده و می آورند، دور افتاده است . راهی طولانی برای جبران عقب ماندگی دارد. ایران اخیرا در سال ۱۳۸۰) به عضویت سازمان جهانی فکری wipo در آمده که قبلا ۱۷۷ کشور به عضویت این سازمان جهانی در آمده بودند. از زمان عضویت ایران در این سازمان، گامهای بسیار مثبت و سازنده ای در زمینه های مختلف حقوق مالکیت فکری در کشور برداشته شده است و زمینه تحول این رشته از حقوق و الحاق ایران به موافقنامه های ناظر بر حمایت از مالکیت فکری فراهم شده است.تهیه پیش نویس «طرح قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری»، توسعه منابع انسانی و افزایش مهارت کار پرسنل اداره مالکیت صنعتی، تاسیس رشته حقوق مالکیت فکری در دانشگاههای کشور، تمهیدات اتصال اداره مالکیت صنعتی به Wiponet و برگزاری سمینارها و همایش های مختلف در زمینه های مختلف حقوق مالکیت فکری، از جمله اقداماتی بوده است که در جهت توسعه نظام حقوق مالکیت فکری در کشور صورت پذیرفته است.

در ارتباط با مقررات مربوط به علائم تجاری، بر خلاف سایر زمینه های مالکیت فکری فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته و یا حال توسعه نداریم . اکثر مقررات ایران در خصوص حمایت از علائم تجاری با مقررات موافقتنامه TRIP همخوانی دارد. مگر در مواردی که در قسمت پیشنهادات نیز به آن خواهیم پرداخت.

  • پیشنهادات

١- ایجاد آگاهی نسبت به نقش مؤثر نظام مالکیت فکری در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور، باید در اولویت کار وزارتخانه ها و سازمانهای مربوط به این نظام قرار گیرد. کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه می تواند از سیستم مالکیت فکری که برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته بهره برده اند استفاده نماید.

۲- یک کمیسیون مشاوره بین وزارتخانه ها و سازمانهایی که با نظام مالکیت فکری در ارتباط هستند، تاسیس شود تا سیاست ملی این نظام را تدوین نمایند. این کمیسیون باید شامل یک گروه مطالباتی متخصص باشد که فعالیت های ملی و بین المللی را در حوزه مالکیت فکری مطالعه و مشاوره های لازم را به دولت ارائه بدهند.

٣- به موازات اقدامات لازم جهت اصلاح و پر کردن خلأهای قانونی موجود از بعد حقوق ماهوی با شکلی در اجرای این حقوق، لازم است نهادهای اصلی مسئول سیاستگذاری راجع به قوانین مربوط در داخل به ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به امکانات و وسایل و نیروی انسانی لازم مجهز شوند و قوه قضاییه نیز به عنوان بازوی اجرایی اصلی حقوق مالکیت فکری به عمل آورد و نیز برخی اختیارات را به نهادی غیر قضایی مانند گمرک در تسریع و تامین این حقوق طبق مقررات موافقتنامه TRIP اعطا کند.

۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی ثبت و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی (از جمله علائم تجاری در کشور می باشد، شایسته است که علاوه بر آموزش و تربیت کادر ورزیده، نسبت به آموزش و اطلاع رسانی به مردم اعم از وکلاء، شرکتها، تجار و تولید کنندگان اهتمام بورزد.

۵- انتشار نشریه ویژه اداره مالکیت صنعتی از ضروریات جامعه کنونی ما می باشد. در این صورت هم به تکلیف مقرر در ماده ۱۲ قرارداد پاریس عمل می شود و هم گامی در امر آموزش عمومی برداشته میشود.

۶- در شرایط کنونی جامعه، ضرورت دارد که مردم از آموزش کافی در ارتباط با حفظ حقوق دیگران و عدم تعدی به حقوق آنان بهره مند شوند و اشخاصی که به حقوق سایرین تجاوز می کنند، مطابق قانون مجازات شوند تا امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه تامین گردد. از اینرو حذف مجازات کیفری نقض کنندگان حقوق علائم تجاری دیگران از قانون مجارات اسلامی، به مصلحت جامعه نبوده و نتیجه این اقدام، بی نظمی اقتصادی و مسئولیت بین المللی دولت در مقابل کشورهای عضو قرارداد پاریس خواهد بود. همچنین طبق ماده ۶۱ موافقتنامه TRIP کشورهای عضو مکلفند در خصوص جعل (عمدی) علامت تجاری، مقررات که شامل حبس و جریمه نقدی باشد وضع نمایند لذا با توجه به اینکه یکی از شروط پیوستن به سازمان جهانی تجارت، پذیرفتن موافقتنامه TRIP می باشد، وضع قوانینی در این خصوص ضرورت می یابد.

۷- قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آئین نامه اصلاحی آن به سال ۱۳۳۷ نیازمند یک اصلاح اساسی می باشد تا با توجه به پیشرفت های بین المللی و نیازهای تکنولوژیک در حال پیمایش، کارایی خود را حفظ کند. نوین سازی این قوانین، باید حاوی مقرراتی راجع به مجازات تخلفات، سرقت و جعل مصادیق مالکیت صنعتی باشد و اجرای دقیق آنها تضمین شود.

۸- در خصوص علامت خدمات، لازم است در قانون، امکان است این نوع علایم پیش بینی شود. هر چند در حال حاضر رویه اداره مالکیت صنعتی، مبتنی بر ثبت علایم مزبور است لیکن این ثبت براساس قانون نمی باشد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا 32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

ثبت شرکت در کرج | ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم و برند در فرانسه - حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممکن است به علتی ساقط و زایل گردد. سقوط این حق می تواند ارادی یا قانونی و قضایی باشد.1. سقوط ارادی حق – در سقوط ارادی، صاحب حق با اراده ویا میل خود از آن صرف نظر می کند.

تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری

تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری یا علامت فردی و جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاً امکان پذیر است و به درخواست کتبی هر ذینفع، از ادارۀ مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه، طبق مادۀ 48 توسط اداره ثبت مالک

ثبت برند تولید ظروف پلاستیکی درب دار

جهت کسب امور بیشتر و مشاوره رایگان و در نهایت ثبت برند تولید ظروف پلاستیکی درب دارهم اکنون با کارشناسان ارشد ایلیا ارتباط برقرار کنیدتا راهنمایی شوید.ایلیا

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر - در اینجا به مقررات انتقال مالکیت اسم تجاری برخی از کشورهایی که حقوق آنها مورد مطالعه تطبیقی ماست اشاره می کنیم لطفا مطالعه نمایید

کنوانسیون مالکیت صنعتی اتحادیۀ پاریس 1883

کنوانسیون اتحادیه پاریس و اصلاحات بعدی آن که اصول کلی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی را پایه گذاری کرده است، علاوه بر این که طبق بررسی های به عمل آمده تا سال 2003 میلادی 164 کشور جهان را دور هم جمع کرده و در واقع اتحادیۀ بزرگی را به وجود آورده است. این اتحادیه دو اصل اساسی و مهم را در جهت حمایت

تجدید کمیسیون در دادگاه حقوقی برند و علامت

تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم کمیسیون در دادگاه حقوقی خاص - طبق قسمت اخیر ماده 59 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، تصمیمات اداره مالکیت صنعتی و کمیسیون آن، توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .دادخواست تجدید نظر خواهی باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم و یا اطلاع

حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام فرانسه

اوصاف حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام حقوقی فرانسه - ثبت مارک یا علامت تجاری، صنعتی و خدماتی، برای صاحب آن حق مالکیت نسبت به علامت های تولیدی و خدماتی که موضوع مارک هستند و در اظهارنامه ثبت مشخص گردیده و به ثبت رسیده اند، ایجاد می کند.

ثبت برند تولید درب چوبی

جهت مشاوره و راهنمایی های لازم در خصوص ثبت برند تولید درب چوبی خودفرصت را از دست ندهید و همین حالا با کارشناسان مجتمع ثبت برندایلیاجهت مشاوره تماس بگیرید.

سئوالات متداول ثبت برند و علامت تجاری

سئوالات متداول در خصوص موارد فوق را مطالعه بفرمایید. ثبت برند،ثبت علامت تجاری،ثبت اسم تجاری،ثبت نشان تجاری،ثبت لوگوی تجاری و ثبت نام تجاری ثبت ایلیا .

رسیدگی بدوی در کمیسیون ثبت علامت و برند تجاری

رسیدگی بدوی در کمیسیون ثبت علامت و برند تجاری - رسیدگی به اعتراض بدواً در کمیسیون مرجع ثبت صورت می گیرد. طبق ماده 58 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 170 آئین نامه اجرایی آن، کمیسیون از افراد زیر تشکیل می شود:1. رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری برحسب مورد 2. نماینده

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید