لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تعریف علائم و نشان جغرافیایی


تعاریفتعریف علائم و نشان جغرافیایی

تعریف علائم و نشان جغرافیایی

در تعاریف قانونی نظام حقوقی ایران به تعریف نشانۀ جغرافیایی، کالا، تولید کننده و کنوانسیون پاریس پرداخته شده است.

بند یکم – تعریف نشانه جغرافیایی

در بند الف مادۀ یک قانون حمایت از ثبت نشانه های جغرافیایی ایران آمده است: «نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدأ کالایی را، به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مر غوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.»

در بند 2 ماده یک کنوانسیون پاریس مورخ 1883 از جمله موضوعات مورد حمایت به عنوان موضوع مالکیت صنعتی، مشخصات مبدأ یا نام گذاری اصلی جنس نام برده شده و در مادۀ 10 همین کنوانسیون به مبدأ تولید فرآورده اشاره شده است. این کنوانسیون کشورهای عضو معاهده را مکلف کرده است تا به اشکال گوناگون حقوقی و کیفری، وسائل و ابزار حمایت از علائم و نشانه های جغرافیایی اتباع کشورهای هم پیمان را فراهم سازند ولی از نشانه یا علامت جغرافیایی تعریف صریحی در این کنوانسیون به عمل نیامده است. ( مواد 1، 7مکرر، 9، 10، 10 مکرر، 10 ثالث و 19 کنوانسیون پاریس).

در بند یک مادۀ 22 موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی «تریپی» مصوب 15 آوریل 1994 آمده است علائم جغرافیایی علائمی هستند که مشخص می سازند مبدأ یا منشاء تولید یک محصول یا کالا در قلمرو و سرزمین یک کشور عضو موافقت نامه و یا در منطقه یا ناحیه ای از قلمرو آن کشور واقع است که از نظر کیفیت خاص و یا اشتهار و سایر مشخصات، کالای مزبور اساساً قابل انتساب به آن مبدأ یا مکان جغرافیایی باشد.

با توجه به تعریفی که از نشانه های جغرافیایی در نظام حقوقی ایران و موافقت نامه تریپس به عمل آمده و در کنوانسیون پاریس تحت عناوین مشخصات مبدأ و نام گذاری اصل جنس از آن نام برده شده است ، نشانی یا علامت جغرافیایی علامتی است که برای مشخص کردن محل تولید یک محصول یا ساخت یک کالا به کار می رود که با توجه به آب و هوا و خاک یعنی عوامل طبیعی کشوری یا منطقه ای و یا ناحیه ای از آن کشور ویا عوامل انسانی و یا با توجه به مجموع عوامل مذکور، دارای کیفیت خاص است ویا از شهرت و معروفت مخصوصی برخوردار است که باعث جذب مصرف کننده و جلب مشتری می شود و در نتیجه از نظر اقتصادی و تجاری یک سرمایه تجاری کسب می کند وبه همین دلیل در معرض خطر سوء استفاده از شهرت مزبور با شبیه سازی، جعل و تقلب قرار خواهد گرفت . لذا علائم یا نشانه ای جغرافیایی نیاز به حمایت ملی وبین المللی دارد.

البته فقط کیفیت، مرغوبیت یا شهرت محصولات کشاورزی یا تولیدات صنعتی، اوصاف انحصاری علامت یا نشانه جغرافیایی نخواهد بود، بلکه با توجه به تعریفی که در قانون ایران و موافقت نامه تریپس از نشانه جغرافیایی به عمل آمده و از سایر خصوصیات محصولات کشاورزی یا کالاهای صنعتی بدون ذکر مصادیق نام برده شده مبین تمثیلی بودن اوصاف مذکور در تعریف نشانه های جغرافیایی است. بنابراین علائم جغرافیایی علاوه بر شهرت و کیفیت، ممکن است خصوصیات دیگری نیز داشته باشد که به کیفیت و مرغوبیت یا شهرت آن چندان مربوط نباشد ولی در جایگاه ویژه ای در بازار داخلی یا بین المللی به علت انتساب به مبدأ جغرافیایی خاص پیدا کرده باشد که به طور مثال می توان چرم مشهد را در این زمینه نام برد.

در تعاریف مربوط به نشانه های جغرافیایی حداقل دو مطلب اساسی مورد توجه قرار گرفته است:

مطلب نخست عبارت است از کیفیت یا مرغوبیت و یا شهرت و یا سایر خصوصیات محصول و مطلب دوم عبارت است از قابلیت انتساب محصول مزبور به یک مبدأ جغرافیایی.

الف – معیار تشخیص کیفیت تولیدات و سایر خصوصیات کالا

برای کیفیت که در تعریف نشانه های جغرافیایی به آن اشاره شده است نمی توان معیار خاص و مشخص قائل شد و اصولاً بستگی به ارزیابی افراد دارد که این افراد از نظر ذوق و برداشت یکسان نیستند. بنابراین معیار شناخته شده عمومی یا کلی ملی و جهانی، که به کمک آن بتوان کیفیت محصولات یا تولیدات را به طور کلی و مطمئن تعیین کرد، وجود ندارد ولی میل یا ذوق و سلیقۀ اکثریت مردم هر کشور یا مردم جهان می تواند معیار برای تشخیص کیفیت مطلوب محصولات کشاورزی یا صنعتی قرار گیرد.

البته مقامات ملی صلاحیت دار کشورها با استفاده از متخصصان و خبرگان محصولات و تولیدات گوناگون، کیفیت محصولات وارده بر کشور و همچنین محصولات ملی کشور خود را کنترل خواهند کرد و آن را معیار کیفیت مطلوب قرار خواهند داد.

کیفیت مطلوب و سایر خصوصیات مورد پسند اکثریت مصرف کنندگان و تمایل آنان به استفاده از تولیدات یا محصولات عرضه شده پایه واساس مرغوبیت و باعث پیدایش شهرت خواهد شد.

با توجه به مطالب عنوان شده، به خوبی مشخص می شود که چرا قانون گذار برای تشخیص کیفیت و مرغوبیت یا شهرت کالاها و محصولات صنعتی یا کشاورزی نتوانسته است معیاری معرفی کند و تشخیص آن را به خبرگان و ذوق و سلیقه اکثریت مصرف کنندگان واگذار نماید.

ب – قابلیت انتساب کالا یا محصولات به یک مبدأ جغرافیایی

همان طور که در تعریف علائم جغرافیایی آمده است نشانه جغرافیایی علامتی است که برای مشخص کردن محل تولید یک محصول به کار می رود.

بنابراین حقوق ناشی از نشانه های جغرافیایی هنگامی اعتبار دارد و مورد حمایت قرار می گیرد که محصول، با کیفیت و خصوصیت خاص، قابل انتساب به آن محل و منطقه جغرافیایی باشد و شهرت مبدأ جغرافیایی خاص و کیفیت مطلوب محصول با یکدیگر چنان وابستگی داشته باشند که مصرف کننده محصول یا نام مبدأ جغرافیایی معین به کیفیت مطلوب آن مطمئن گردد و در مرغوبیت آن تردید نکند.

به طور مثال پنیر لیقوان یا عسل سبلان و یا زعفران قائنات و گلاب قمصر کاشان و قالی کرمان، تبریز و کاشان، مبین کیفیت مطلوب و مرغوبیت محصولات مزبور است و در مصرف کننده تردید ایجاد نمی کند. ولی احراز ارتباط و انتساب محصول به مبدأ جغرافیایی آسان نیست. لذا برای جلوگیری از رقابت مکارانه یا غیر قانونی از طریق جعل یا تقلب و سوء استفاده از معروفیت و شهرت جغرافیایی خاص، لازم است حقوق مربوط به نشانه های جغرافیایی به موجب قانون مورد حمایت قرار گیرد.

امروزه همان طور که اشاره شد، فعالیت های اقتصادی چه در زمینۀ کشاورزی و تولیدات طبیعی و چه در زمینه محصولات صنعتی از مرز کشورها یا قلمرو معین سیاسی گذشته و جنبه جهانی پیدا کرده است و جهان از جهت ارتباطات مختلف از جمله ارتباط اقتصادی به یک دهکده کوچک تبدیل شده است. بنابراین حمایت ملی از حقوق نشانه های جغرافیایی به وسیله قوانین داخلی لازم است ولی کافی نیست.به همین دلیل با وجود قوانین داخلی درکشورهای پیشرفته مثل فرانسه، هلند، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای غیراروپایی نظیر آمریکا،ژاپن و کره و حتی در کشورهای درحال توسعه، در زمینه حمایت از نشانه های جغرافیایی، عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی به منظور حمایت از نشانه های جغرافیایی به امضاء نمایندگان کشورهای بزرگ جهان رسیده و حتی موافقت نامه های دو جانبه یا چندجانبه که بین دولت ها به وجود آمده، تعهداتی برای کشورهای متعاهد ایجاد کرده است تا تعهداتی برای حمایت از حقوق ناشی از نشانه های جغرافیایی از طریق تصویب قوانین لازم، فراهم آورند.

از معاهدات مهم بین المللی مرتبط به موضوع حمایت از نشانه های جغرافیایی که تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری «وایپو» قراردارند می توان به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1883 میلادی، موافقت نامه مادرید مربوط به جلوگیری ازنصب نشانه های منبع غیرواقعی ( مجهول) یا گمراه کننده برکالا مورخ 1891و موافقت نامه لیسبن برای حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها مورخ 1958 و اصلاحیه 1967و1979 و همچنین موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(تریپس) اشاره کرد، که در تعریف از نشانه های جغرافیایی به مواد مختلف این معاهدات اشاره شده است.

بند دوم- تعریف کالا

در بند الف ماده یک قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران و در مقام تعریف از نشانه های جغرافیایی به کالا اشاره شده است و قانون گذار درصدد برآمده است که اصطلاح کالای عنوان شده در بند مزبور را تعریف کند تا معلوم شود منظور از این اصلاح چیست و شامل چه اشیایی می شود. بنابراین در بند ب ماده یک قانون مزبور، کالای مورد نظر،چنین تعریف شده است :« کالا، یعنی هر گونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فراورده های آن یا صنایع دستی ویا تولیدات صنعتی»

الف- محصول طبیعی

محصول طبیعی نام برده شده در قانون عبارت از هر شیئی موجود در طبیعت است که بدون تغییر وتبدیل با ابزار و اسباب ساخت دست بشر یعنی به صورت بکر و دست نخورده تحصیل گردد نظیر انواع آب،سنگ نمک،سنگ آهن، گیاهان طبیعی و امثال آن که درمنطقه یا ناحیه ای از یک کشور، با کیفیت خاص وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

ب- محصول کشاورزی

تولیدات کشاورزی محصولاتی است که با کشت و زرع به دست می آید، مانند سیب، پرتقال، گلابی، گیلاس، گندم و نظایر آن و فراورده های آن ها، مثل آب پرتقال، آب سیب، آرد سرکه و مربای سیب یا مربای گیلاس که در اثر اقدامات انسان ها و با کمک ابزار ساخت انسان تولید می گردد.

البته شایسته بود که تولیدات و محصولات دامی و دامپروری و فراورده های دامی نیز در این تعریف آورده می شد؛ زیرا کره هلند، پنیر فرانسه یا پنیر لیقوان ایران و عسل سبلان، با نشانه های معین و خاص، مشخص و متمایز می شوند وبا نام قلمرویک کشور یا منطقه و ناحیه ای از کشور،کاملا در ارتباط هستند و کیفیت، مرغوبیت و شهرت این گونه کالاها نیز با نام مبدا تولید، متمایز می گردد و در واقع نام مبدا تولید، معرف کیفیت، مرغوبیت یا شهرت این گونه تولیدات خواهد بود.

ممکن است گفته شود منظور قانون گذار از اصطلاح محصولات کشاورزی، کلیه محصولات و فراورده های ناشی از کشت و زرع وپرورش دام و طیور و زنبور عسل و امثال آن است ولی این احتمال وجود دارد که در عمل و در تفسیر قانون، اختلاف نظر پیش آید و همین اختلافات سبب تضییع حقوق عده ای گردد. لذا بهتر است قانون گذار در این گونه موارد از ایجاد ابهام پرهیز کند تا حقوق صاحبان حق دست خوش تفاسیر مختلف نگردد .البته در بند د ماده1 به محصولات دامی در مقام تعریف تولید کننده اشاره ای شده ولی این اشاره رفع ابهام نخواهد کرد.

ج- صنایع دستی

اصطلاح صنایع دستی که در بند ب ماده یک قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران آمده است با توجه به مفهوم عرفی آن شامل تمامی کالا و اشیائی است که با دست انسان ساخته می شود وبه صورت قالب گیری ویک شکل یا یکنواخت به وسیله ماشین آلات تولید نخواهد شد. البته اشیاء ساخت دست هر انسانی با انسان دیگر تفاوت دارد و حتی کارهای دستی یک انسان نیز با هم یکسان نخواهد بود و کیفیت آن ها نیز با هم فرق دارد.

شهرت صنایع دستی که ممکن است مواد اولیه آن ها، فلز، پشم، پنبه، خاک و یا سنگ و امثال آن باشد، به مناطق یا نواحی تولید آن بستگی پیدا می کند و مشتریان یا مصرف کنندگان بیشتر براساس نام منطقه تولید نسبت به خرید ومصرف آن اشتیاق پیدا می کند هرچند کیفیت و مرغوبیت کالا نیز معیار جلب مشتری خواهد بود. به عنوان نمونه می توان صنایع دستی اصفهان را از این جهت نام برد.

بند سوم- تولیدات صنعتی

تولیدات یا کالاهای صنعتی، عبارت از کلیه کالاهایی است که از طریق ابزار صنعتی و ماشین آلات تولید می گردد و در واقع اکثر عملیات تولید با ابزار و وسایل مکانیکی صورت می گیرد و کار انسانی در ساخت و تولید کالاهای صنعتی نقش چندانی ندارد و بیشتر، عملیات کنترل را انسان ها در تولید به عهده دارند، مانند صنعت اتومبیل سازی، پارچه بافی و بسیاری از تولیدات صنعتی دیگر.

اگرچه قانون گذار به تعریف صنایع دستی، از تولیدات صنعتی، محصولات طبیعی و کشاورزی نپرداخته است ولی مفاهیم مزبور در عرف آن چنان گویا و روشن است که نیاز به تعریف قانونی ندارد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

فهرست طبقه بندی جهانی برند و علائم

فهرست لیست طبقه بندی جهانی برند - اشخاص برای ثبت برند، علامت، نشان و آرم تجاری ابتدا مشخص کنند که کالای مورد نظر آنها مربوط به کدامیک از طبقات برند مربوط

استعلام آنلاین ثبت علامت تجاری

استعلام آنلاین ثبت علامت تجاری - با ما در خصوص ثبت علامت تجاری مشاوره نمایید.ایلیا همواره همراه شماست.

ضرورت ثبت علامت تجاری

علامت تجاری یک از رموز موفقیت کاری شماست . چون شما را در ذهن مخاطب برجسته می کند و همین امر ضرورت ثبت علامت تجاری را نشان می دهد. ثبت شرکت ایلیا در خصوص ث

ثبت اعتراض نامه علامت

ثبت اعتراض نامه علامت به دلیل جلوگیری از تضییع حقوق مالکان علائم تجاری به وجود آمده است جهت اطلاع از چگونگی ثبت اعتراض نامه علامت با مجتمع ایلیا تماس بگیر

ثبت علائم و برند فردی

ثبت علائم و برند فردی -علائم تجاری فردی عبارت از نشان های بازرگانی ، صنعتی یا خدماتی هستند که به یک تاجر، صنعتگر، شرکت تولیدی یا یک شرکت خدماتی یعنی به یک شخص حقیقی یا حقوقی تعلق داشته باشد.

ابطال مارک یا علامت ثبت شده

ابطال مارک یا علامت ثبت شده - اگر علامت یا مارک صنعتی یا تجاری و خدماتی ثبت شده، ناشی از تقلب و تزویر در برابر حقوق ثالث یا ناشی از نقض تعهد قانونی و یا نقض تعهدات ناشی از قرارداد باشد، شخص متضرر می تواند برای اثبات حقوق مالکیت خود به دادگستری، برای ابطال علامت ثبت شده و مطالبه خسارت وارده، مراجعه

اعراض حقوق ناشی از مالکیت علامت تجاری

اعراض حقوق ناشی از مالکیت علامت و برند تجاری - اصولاً و طبق قواعد کلی هر گونه حقوق مالی قابل اعراض است، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد یا این که حق مالی توأم با اوصافی خاص باشد. به طور مثال تاجر ورشکسته حق اعراض از اموال و حقوق مالی خود را ندارد و یا مالکیت فکری دارای اوصاف خاصی است.

اقتصاد زبان علامت تجاری

اقتصاد زبان علامت تجاری - منفعت دیگر علامت تجاری از انگیزه ای ناشی می شود که در سرمایه گذاری برای اختراع کلمات جدید ،نماد جدید یا ویژگی مربوط به طرح که به عنوان علامت استفاده می شود مانند شکل ورنگ بطری و...وجود دارد. در اینجا تحلیل خود را صرفاً به اختراع کلمات محدود می کنیم.

انتقال و سقوط حقوق ناشی از مالکیت مارک یا علامت

انتقال و سقوط حقوق ناشی از مالکیت مارک یا علامت - حقوق مربوط به یک مارک یا علامت صنعتی، تجارتی یا خدمات، جزء حقوق مادی و مالی محسوب می شود .بنابراین حقوق مالی هر علامت تجاری یا صنعتی و خدماتی بعد از فوت مالک قهراً به ورثه انتقال پیدا می کند.در زمان حیات مالک نیز علامت یا مارک، قابلیت انتقال

بازار کالاهای حاوی علائم تجاری

بازار کالاهای حاوی علائم تجاری - منفعت علامت تجاری به عنوان کاهش دهنده هزینه جستجو،مستلزم این است که تولید کننده ثبات در کیفیت را حفظ کرده باشد. در نتیجه علامت تجاری علاوه برصرفه جویی در هزینه جستجو، مشوق حفظ کیفیت از طرف تولید کننده نیز می باشد.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
تهرانی
سلام من تهرانیمی باشم هستم و از اصفهان مزاحمتون میشم . درخواست من در مورد موضوع این مقاله سایتتون همین صفحه که در مورد تعریف علائم و نشان جغرافیایی هست من رو راهنمایی کنید.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما موکل گرامی سرکار خانم تهرانی با توجه به اینکه موضوع مطرح شده از جانب شما به صورت کلی می باشد ممنون میشم در خواست دقیقی را که در مورد مقاله (تعریف علائم و نشان جغرافیایی) دارد مجددا اعلام نمایید، باتشکر از شما.
پاسخ
عبدالهی
سلام من عبدالهی ام نیاز به راهنمایی در مورد تعریف علائم و نشان جغرافیایی دارم.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب اقای عبدالهی جهت اطلاع در خصوص موضوع ( تعریف علائم و نشان جغرافیایی ) و همچنین موارد حقوقی ثبت برند، علائم ، نشان و نام تجاری با کارشناس حقوقی و ثبتی مجتمع ایلیا با شماره 32137 تماس حاصل نمایید.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟