لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما

مراحل تاسیس و تشکیل شرکت سهامی عام


آغاز حیات شرکت سهامی عام

تشکیل شرکت سهامی عام

چنانچه در مباحث پیشین گفته شد حیات هر شرکت در قانون تجارت ایران اول مقتضی تشکیل و سپس ثبت آن شرکت می باشد حیات شرکت سهامی عام را باید در دو مرحله تشریح نمود:

تشکیل شرکت سهامی عام

مرحله اول توافق اشخاصی است که علاقه مند به تشکیل یک شرکت سهامی عامل می باشند.

علاقه مندان به تشکیل چنین شرکتی ابتدا توافق می کنند با چند نفر وبا چه اشخاصی و با چه آورده هایی این تصمیم خود را عملی کنند که به این اشخاص اصطلاحاً مؤسسین تشکیل شرکت سهامی عام گویند پس از این که مؤسسین شرکت در مورد اشخاص و تعداد نفرات مؤسسین و آورده های خود به تصمیم نهایی رسیدند باید مراحلی را طی نمایند تا بتوانیم مدعی شرکت سهامی عام در شرف تأسیس گردند.

به عبارت دیگراز آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود ولازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع آوری شوند. بالطبع تشکیل آن ها متضمن مراحلی است مرحله اول تأسیس آن به وسیله مؤسسان و مرحله دوم زمان پذیره نویسی است یعنی این که علاقمندان به پذیره نویسی به شرکت بپیوندند.

مؤسسان شرکت کسانی هستند که برای مراحل تأسیس شرکت پیش قدم شده، موضوع شرکت را انتخاب کرده و اقدامات لازم را برای جلب تعهدکنندگان سرمایه معمول می دارند و یا به عبارتی مؤسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود و سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند یا به عبارتی مبادرت به تأسیس شرکت می نمایند.

تأسیس شرکت را به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخصیت حقوقی گویند.

پس برای تأسیس شرکت های سهامی عام مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده ولااقل سی وپنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام (شرکت در شرف تأسیس) نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ی ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ی ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ی ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

تبصره - هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن با مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه ی اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

با توجه به ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 شرایط اولیه در تأسیس شرکت های سهامی عام به شرح ذیل می باشند:

الف) تعهد اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت به صورت نقد یا غیرنقد.

ب) سپرده گذاری لااقل 35% از 20% تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک ها

ج) تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها یا دایره ثبت شرکت ها درشهرستان ها یا اداره ثبت اسناد و املاک

«اظهارنامه ی مذکور در ماده 6 باید با قید تاریخ به امضای کلیه ی مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
 • 1. نام شرکت
 • 2. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
 • 3. موضوع شرکت
 • 4. مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
 • 5. تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
 • 6. میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده ی غیرنقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده ی غیرنقد اطلاع حاصل نمود.
 • 7. مرکز اصلی شرکت
 • 8. مدت شرکت»

د) تسلیم طرح اساسنامه

«طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضای مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

1. نام شرکت

2. موضوع شرکت به طور صریح و منجز

3. مدت شرکت

4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک

6. تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام

7. تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه مطالبه ی بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد کرد

8. نحوی انتقال تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن

11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت

12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی

13. مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها

14. طریقه ی شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر نمودن تصمیمات مجامع عمومی

15. تعداد مدیران و طرز انتخاب ومدت مأموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

16. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران

17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

18. قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت مأموریت بازرس

19. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه

20. نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن

21. نحوه ی تغییر اساسنامه»

ه) تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام با امضاء مؤسسین

«طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 6 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

1. نام شرکت

2. موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود.

3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

4. مدت شرکت

5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار

6. مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه ی غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه ی غیرنقدی اطلاع حاصل نمود.

7. در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفضیل

8. تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.

9. ذکر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه هایی لازم تا شروع فعالیت های شرکت

10. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجاره نامه با موافقت اصولی آن مراجع

11. ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد.

12. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.

13. تصریح به این که اظهارنامه ی مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه ی علاقمندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است.

14. ذکر نام روزنامه ی کثیرالاانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه ی بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسسین منحصراً در آن منتشر خواهد شد.

15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان»

بنابر آنچه گفته شد مراحل اولیه تشکیل شرکت این است که اشخاصی که علاقه مند به تشکیل شرکت سهامی عام می باشند و حاضر به تعهد نمودن حداقل بیست درصد سرمایه شرکت هستند به عنوان مؤسسین تلقی شده که سی و پنج درصد از بیست درصد تعهد شده را نزد یک بانک معتبر با نام شرکت در شرف تأسیس سپرده گذاری می نمایند.

به دلیل این که با توافقات حاصله میان این اشخاص که مؤسسین نامیده می شوند شرکت در شرف تأسیس ایجاد شده یعنی یک شخصیت مدنی با توافقات فیمابین آن ها که بر اساس نظریه قراردادی شرکت ها می توان ادعا نمود پایه و اساس تشکیل یک شرکت تجاری ایجاد گردیده است.

از نظر حقوق مدنی اگر چه برای تشکیل شرکت سهامی عام کسب مجوز لازم نیست اما مؤسسان در قبال عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئول اند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به صورت تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود از طرف دیگر در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. در هر صورت عدم نیاز به کسب مجوز حاکی از اختیار مؤسسین در ترک تشریفات نمی باشد و باید پس از سپرده گذاری، طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی و اظهارنامه را به ثبت شرکت ها ارسال نمایند که تا مجور لازم جهت ثبت شرکت اخذ گردد.

البته این نکته نباید موجب اشتباه گردد زیرا باید میان مجوز تشکیل شرکت، از مجوز پذیره نویسی و مجوز ثبت شرکت گردد.

 • اسکینی، ربیعاً حقوق تجارت (شرکت های تجاری)، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ هجدهم، 1393، ص 24-25.
 • ستوده تهرانی، حسن، همان، ص 29-30
 • اسکینی، ربیعا، همان، ص 24-25.
 • ماده 6 لایحه ی اصلاح قانون تجارت 1327.
 • ماده 7 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347.
 • ماده 8 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347
 • ماده 9 لایحه ی اطلاح قانون تجارت 1347.
 • اسکینی، ربیعاً، حقوق تحارت ( شرکت های تجاری)، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ هیجدهم، 1393، ص 26-27.

تشکیل شرکت سهامی عام

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت شرکت سهامی عام فوری و سریع

ثبت شرکت سهامی عام - افراد موسس در ثبت شرکت سهامی عام موظف می باشند مبلغی را از سرمایه ی خودشان و مبلغی را از راه فروختن سهام به عوام مردم تامین نمایند.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مراحل ثبت شرکت سهامی عام - پس از تشکیل شرکت سهامی عام و ارسال مدارک مورد اشاره در قانون تجارت به اداره ثبت شرکت ها، این اداره موظف است در مهلت قانونی تعیین تکلیف نماید.ماده 10 لایحه اصلاح قانون تجارت به اقدامات بعدی اداره ثبت چنین اشاره نموده است : «مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم

ثبت شرکت سهامی عام

یکی از خاص ترین و منحصربه فردترین انواع شرکتهای عظیم جهت ثبت، شرکت سهامی عام می باشد.به منظور ثبت شرکت سهامی عام ابتدا باید 35% از سرمایه شرکت واریز گردد به همین منظور نیاز به اخذ مجوز پذیره نویسی خواهید داشت ، که برای اخذ آن در وهله نخست تکمیل فرم اظهارنامه ضروری می باشد.

مراحل تاسیس و تشکیل شرکت سهامی عام

مراحل تاسیس و تشکیل شرکت سهامی عام - آغاز حیات شرکت سهامی عام - چنانچه در مباحث پیشین گفته شد حیات هر شرکت در قانون تجارت ایران اول مقتضی تشکیل و سپس ثبت آن شرکت می باشد حیات شرکت سهامی عام را باید در دو مرحله تشریح نمود:تشکیل شرکت سهامی عام و ثبت شرکت سهامی عام.

هیئت مدیره و مدیرعامل در ثبت شرکتها

انتخاب هیات مدیره موقت شرکت - لزوم انتخاب همزمان مدیران - در ثبت شرکت های تجارتی یکی از ایرادات شکلی که در هنگام ارائه صورتجلسات متضمن انتخاب مدیران از سوی

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام -تاسیس شرکت سهامی عام در دو مرحله صورت می گیرد: ۱- مرحله پذیره نویسی از عموم مردم جهت مشارکت در شرکت سهامی و فروش سهام به مردم جهت تکمیل شدن سرمایه شرکت؛۲- مرحله بعد از پذیره نویسی و تأسیس و ثبت نهایی شرکت. در هر یک این دو مرحله برای مرجع ثبت شرکت ها وظایفی پیش

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت - اولین تعریف قانونی از اوراق مشارکت در تبصره 85 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 آمده است به موجب این تبصره وزارت مسکن و شهرسازی اجازه یافت مبادرت به صدور اوراق مشارکت کند. [2]البته با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ...

پذیره نویسی

پذیره نویسی به معنای ثبت نامجهت مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی یا سهامی میباشد. جهت کسب اطلاع از شرایط ثبت و پذیره نویسی این نو شرکتها با مشاوران

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟