لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تحولات قانونی راجع به حمایت از نام تجاری در ایران


تحولات قانونی راجع به حمایت از نام تجاری در ایران

بررسی تحولات قانونگذاری راجع به نام تجاری حاکی از وجود پنج دوره متفاوت به ترتیب ذیل است:
  • الف) دوره قبل از تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱:

در این دوره مقرره قانونی خاصی در خصوص ثبت یا حمایت از نام تجارتی اتباع داخلی دیده نمی شود؛ مع الوصف وفق معاهده دوجانبه با دولت آلمان از نام تجاری اتباع آلمانی بدون نیاز به ثبت آن در ایران حمایت می شد. ضمن این که علیرغم فقدان نظام ثبت نام تجاری، راجع به حق الثبت آن مقرره ای پیش بینی شده بود که جای بسی تعجب دارد.

  • ب) دوره حد فاصل میان تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ تا الحاق دولت ایران به کنوانسیون پاریس:

ویژگی اصلی این دوره عبارت از به رسمیت شناختن حمایت از نام تجاری مورد استفاده (بدون نیاز به ثبت آن) است که نتیجه آن برقراری حق مالکیت انحصاری و نسبی دارنده نسبت به نام است. مطابق قانون تجارت، قانونگذار نام تجاری را به لازم الثبت و اختیاری الثبت تقسیم کرده و در حالی که ضمانت اجرای عدم ثبت نام تجاری لازم الثبت را مقرر کرده بود لیکن به دلیل واگذاری تعیین شرائط شکلی ثبت به نظامنامه تنظیمی وزارت عدلیه و عدم تنظیم بعدی آن، به نظر قاطبه حقوقدانان امکان ثبت هیچکدام از نام های لازم الثبت یا اختیاری الثبت وجود نداشته است. نکته قابل تأمل اینکه هرگز تا زمان حاضر نام تجاری لازم الثبتی وجود نداشته است تا نحوه ثبت و یا نتایج عدم ثبت آن را بررسی می کردیم.

  • ج) دوره مابين الحاق دولت ایران به کنوانسیون پاریس در سال ۱۳۳۷ تا تصویب تصویبنامه شورای مناطق آزاد تجاری- صنعتی راجع به ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی - صنعتی:

مطابق کنوانسیون مذکور دولت مکلف شد از نام تجاری اتباع دول عضو دیگر حتی بدون نیاز به ثبت در ایران حمایت کند. دارنده خارجی نام تجاری (عضو کنوانسیون) در ایران از سه دسته حقوق برخوردار شدند: حقوق مقرره در کنوانسیون (شامل حق مراجعه به مراجع صالح قضایی و اداری، عدم مشروط بودن حمایت از او به توقف یا اقامت در ایران و حق تقاضای توقیف یا جلوگیری از ورود محصولات دارای نام تجاری غیرقانونی)، حقوق اعطایی در ایران به اتباع داخلی (که همان حقوق ناشی از حق مالکیت انحصاری نسبی بر نام تجاری است و حقوق اعطایی به اتباع دول غیر عضو (که در ایران مصداق ندارد). بر این اساس با عنایت به محدود بودن حمایت از نام تجاری تبعه ایرانی به اعطاء مالكيت انحصاری نسبی و نیز با توجه به عدم سابقه حمایت اضافی از اتباع دولت خارجی غیر عضو کنوانسیون تغییر مثبت عمده ای در نظام حقوق نام تجاری ایران حادث نشد؛ هرچند مفاد مواد ۸ و ۱۰، ۱۰ مکرر و ۱۰ ثالث آن تأکیدی بر قابلیت حمایت از نام تجاری اتباع داخلی و یا خارجی عضو کنوانسیون بوده و مهمتر از آن به موجب ماده ۱۰ مکرر استفاده از عین و یا مشابه نام تجاری مورد استفاده توسط شخص دیگر از مصادیق رقابت نامشروع تلقی شد. بررسی نام تجاری در رویه قضایی ایران نشانگر این است که مستند اصلی قضات دادگاه ها در اندک آراء صادره شان مواد ۸ و ۱۰ مکرر کنوانسیون بوده است.

بدین ترتیب اتباع ایرانی خواهند توانست از نام تجاری خود در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس استفاده کرده و از حمایت های قانونی برخوردار شوند. همچنین اتباع کشورهای دیگر عضو در ایران چنین حقی را خواهند داشت. بدیهی است به طریق اولی نام تجاری اتباع داخله مورد حمایت قانونگذار خواهد بود. در این دوره نیز قانونگذار به رویه قبلی خود مبنی بر تصویب مقررات پراکنده راجع به شرائط شکلی و ماهوی ثبت نام تجاری ادامه داد که در نوع خود جالب توجه است.

  • د) دوره حدفاصل تصویب تصویب نامه شورای مناطق آزاد تجاری - صنعتی راجع به ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی صرفا در مناطق آزاد تجارتی - صنعتی تا تصویب قانون أخیر:

در این دوره اولا ثبت نام تجاری در مناطق آزاد تجاری امکان پذیر شد و مقرر گردید شرائط شکلی آن به موجب دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان مناطق آزاد باشد. ثانيا با عنایت به سیاست دولت مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی با بیش از چهل کشور قرارداد دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری متقابل منعقد شده و در همه آنها بر سرمایه بودن نام تجاری تصریح و تأکید گردید. ثالثا برای اولین بار قانونگذار حمایت از مصرف کنندگان را به عنوان هدف خود در حمایت از نام تجاری دنبال کرد.

  • ه) دوره بعد از تصویب قانون أخیر تاکنون: علیرغم اراده تهیه کنندگان «طرح ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری مبنی بر ثبت و حمایت از نام تجاری در کنار سایر مالکیتهای صنعتی، مع الوصف در متن مصوب که با حذف «نامهای تجاری» از عنوان طرح به عمل آمد غیر از دو تغییر فرعی و جزئی تغییر عمده ای در نظام حمایت از نام تجاری ایران حادث نشد. آن دو تغییر عبارتند از:

«محدود کردن نقل و انتقال نام تجاری به توأم بودن آن با نقل و انتقال مؤسسه تجاری» و «جرم انگاری در خصوص نقض حقوق نام تجاری». در قانون أخیر قانونگذار بدون توجه به دکترین حقوقی، برای اولین بار اقدام به ارائه تعریف قانونی برای نام تجاری نمود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا ( درکلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام شرکت و برند در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ) ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

استعلام برند قبل از ثبت

استعلام برند قبل از ثبت - استعلام نام برند - شما از این پس میتوانید با مراجعه به سامانه استعلام برند و علائم تجاری فرایند استعلامات نام تجاری خود را انجام دهید.

طراحی لوگو

طراحی لوگو ، آرم توسط دپارتمان طراحی ثبت شرکت ایلیا برای شما در اسرع وقت و مطابق سلیقه شما انجام می شود . کارگروه تخصصی طراحی و تبلیغات روبیک طراحی لوگو ، آرم ، ست اداری ، طراحی سایت سئو ، کارت ویزیت ، کاتالوگ وحتی برنامه نویسی اپلیکیشن را برای شما به انجام می رساند .

روانشناسی رنگ برندها بیانگر چیست؟

روانشناسی رنگ برندها بیانگر چیست؟رنگ و تاثیر آن بر روی روحیه و روان و در کل شخصیت افراد در روانشناسی نوین مورد توجه قرار گرفته است. ترکیبات رنگی که افراد ا

ثبت برند

اصل و شروع یک فعالیت اقتصادی بعد از انتخاب نوع و زمینه تجارت ، انتخاب نام برند مناسب برای آن کسب و کار و به عبارتی انتخاب نام تجاری است - حال ثبت برند تجاری ( علامت تجاری ) به دو صورت حقیقی و حقوقی به ثبت می رسند که هرکدام از آنها مدارک متفاوتی را لازم دارد همچنین هزینه ی واریزی ثبت برند متفاوت است.

0 تا 100 سیب سلامت سال 99

در این مقاله به مطالبی درباره سیب سلامت- نحوه دریافت مجوز سیب سلامت-مراحل دریافت سیب سلامت-دریافت سیب سلامت-گرفتن سیب سلامت-نحوه گرفتن سیب سلامت- شرایط دریافت سیب سلامت پرداخته شده است در صورت تمایل به سیب سلامت با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید.

ثبت برند بین المللی

توضیحات کامل و جامع درباره ثبت برند بین المللی

ثبت برند در ایران

توضیحاتی به صورت کامل و جامع درباره ثبت برند در ایران

قدرت نام های تجاری تخصصی

نام های تجاری در اصل، علامت های غیر احساسی هستند؛ تبلیغ کنندگان با استفاده از تبلیغ سعی دارند که این علائم تجاری را به نمادهایی که برخی تداعی های ذهنی را گرد هم جمع می کند، تبدیل کنند

ثبت برند آنلاین

ثبت برند آنلاین - در مجموعه ثبت ایلیا فرایند ثبت برند به صورت انلاین محیا است در صورتی که زمان و مسیر جهت مراجعه به مجموعه ثبت ایلیا برای شما دوستان عزیز

نام تجاری - انتخاب نام تجاری

نام تجاری - انتخاب نام تجاری زیبا برای ثبت برند از اساسی ترین اقدامات اولیه برای ورود در بازار است. تفکر اساسی ای که در پشت نام تجاری ( برند ) قرار دارد یک استراتژی

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید