بازار کالاهای حاوی علائم تجاری

بازار کالاهای حاوی علائم تجاری

بازار کالاهای حاوی علائم تجاری

منفعت علامت تجاری به عنوان کاهش دهنده هزینه جستجو،مستلزم این است که تولید کننده ثبات در کیفیت را حفظ کرده باشد. در نتیجه ثبت علامت تجاری علاوه برصرفه جویی در هزینه جستجو، مشوق حفظ کیفیت از طرف تولید کننده نیز می باشد.

فرضی را در نظر بگیرید که شخص تجربه مطلوبی از برندX داشته و تصمیم می گیرد مجددا آن را خریداری کند، یا فرضی که ثالثی برندX تولید می شود. در این وضعیت مصرف کننده به جای جستجو وبررسی ویژگی همه کالاها برای شناسایی محصول شرکت مورد نظر، کافی است که برندX را شناسایی کند.

البته علامت تجاری به شرطی برای مصرف کننده ایجاد منفعت می کند که اولا جستجوی علامت ارزان تر از جستجوی ویژگی کالا باشد؛ ثانیاً تجربه های گذشته فرد پیش بینی صحیحی ازکیفیت پایدار و یکسان برخوردار باشد. بنابراین علامت تجاری اطلاعاتی را انتقال می دهد که برای مصرف کننده تضمین می کند که محصول از همان ویژگی برخوردار است که قبلا تجربه کرده ولزومی به بررسی ویژگی های برندی که قبلا آن را تجربه کرده نیست. البته به نظر می رسد که انگیزه یک شرکت برای سرمایه گذاری دریک برند(از طریق تبلیغات و....) ارتباطی با توانایی اش در حفظ کیفیت محصول داشته باشد،چرا که ثبت علائم تجاری از ویژگی خود اجرایی برخوردارند .

به این معنا که ارزش آنها وابسته به حفظ کیفیت آنهاست.پس شرکتی برای سرمایه گذاری و ایجاد علامت انگیزه دارد که قادر به حفظ کیفیت محصول  خود باشد.در صورت متغیر بودن کیفیت یک علامت تجاری، مصرف کننده متوجه می شود که قادر نیست از تجربه های قبلی خود برای جستجو فعلی استفاده کند.

پس نمی توان عملکردی برای علامت تجاری قائل شد. لذا تفاوتی بین محصولی که دارای علامت تجاری است و محصولی که که علامت تجاری ندارد وجود ندارد و سرمایه ای که صرف ترویج و تبلیغ علامت شده، برگشت نخواهد داشت. به همین ترتیب شرکتی هم که از علامت تجاری قوی برخوردار است، تمایلی به پایین آوردن کیفیت محصول خود ندارد، چون به نوعی از ارزش سرمایه گذاری صاحب علامت کاسته می شود.

روشن است که منفعت علامت تجاری به عنوان کاهش دهنده هزینه جستجو، در صورتی محقق می شود که از علامت تجاری حمایت قانونی به عمل آمده باشد. ارزش علامت به جهت صرفه جویی است که در هزینه جستجو ازطریق انتقال اطلاعات و شهرتی که علامت تجاری به دست آورده ،به عمل می آید.

ایجاد چنین شهرتی مستلزم هزینه هایی است که در کیفیت محصول،تبلیغات و غیره صورت می گیرد.با شهرت علامت تجاری، منافع شرکت افزایش می یابد، چرا که از یک طرف تقاضای محصول بیشتر می شود و ازطرف دیگر به جهت هزینه جستجوی پایین تر،مصرف کننده در جستجوی محصول مشهور واطمینان خاطری که از کیفیت آن دارد، حاضر به پرداخت بهای بیشتری است.

بازار کالاهای حاوی علائم تجاری

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی  WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی   INFO@ ELIYA.IR