جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی

معیارها و استانداردهای عمومی در حوزه استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی شامل موارد متعددی می شود. متقاضی باید ابتدا در این سیستم اختراع خود را ثبت کند تا بتواند از امتیاز های آن استفاده کند.

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی حق اختراع

در سطح بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بطور برجسته ای با انعقاد موافقت نامه تریپس متحول شد. تا قبل از موافقت نامه تریپس کشورها در پذیرش و اعمال سیاست های مربوط به استثنائات حق اختراع و تعیین حدود و ثغور آن آزاد بودند. چرا که کنوانسیون پاریس علی رغم اینکه یک موافقت نامه بین المللی متضمن قواعد ماهوی بود اساسا وارد مقوله استثنائات حمایتی نشده بود.

لذا کشورها از این جهت با محدودیتی مواجه نبودند و این موضوع به حقوق داخلی کشورها واگذار شده است که با توجه به نیازهای خود مقررات لازم را وضع کنند. از این حیث کنوانسیون پاریس موضع لیبرالی را در مورد استثنائات اتخاذ نموده است چرا که هر نوع سیاست گذاری در این خصوص را به مقامات ملی واگذار می کند. اگرچه این سند در ماده ۴رابع موارد خروج از قلمرو حمایت را پیش بینی کرده است اما همان طور که ذکر شد مراد از استثنائات محدودیت های بعد از ثبت بر حقوق دارندگان می باشد.

در حالی که حق ثبت اختراع در نظام بین الملی در استثنائات قبل از ثبت و یا موضوعات خارج از قلمرو ثبت و حمایت اساسا حقی ایجاد نمی شود. معاهده همکاری در ثبت اختراعات نیز با توجه به این که یک معاهده شکلی است وارد قواعد ماهوی نشده است اما در مواد ۳۹ و ۶۷ آیین نامه این معاهده همانند ماده ۴رابع کنوانسیون پاریس موضوعات خارج از قلمرو ثبت پیش بینی شده است.
برخلاف استاد مذکور موافقت نامه تریپس مقرراتی را بطور ماهوی در حوزه استثنائات حق اختراع و حدود آن مقرر نموده است. در پیش نویس اولیه موافقت نامه تریپس در ۲۳ جولای سال ۱۹۹۰ لیستی از موارد استثناء برحق اختراع پیش بینی شده بود.

ادامه مطلب
قرارداد جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری

این پیش نویس مقرر می ساخت که استثنائات محدود در مورد حقوق اعطاء شده بوسیله حق اختراع می تواند در موارد زیر اعمال شود:

الف- حقوق مبتنی بر استفاده قبلی

ب- اقدامات غیر تجاری انجام شده برای اهداف شخصی

ج- اقدامات انجام شده از حیث تحقیق و تجربه

د- آماده سازی دارو در موارد شخصی براساس نسخه

۵- اقدامات انجام شده که براساس ادعای مطرح شده حق اختراع اولیه ممنوع نشده باشد. اقدامات انجام شده بوسیله دولت ها که صرفا برای استفاده توسط خود دولتها باشد. (Geravis , 2003 , p290)

این لیست مطابق با لیست تهیه شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری در پیش نویس مدل وایپو در خصوص حق اختراع برای کشورهای در حال توسعه بود. آنچه در مورد این لیست قابل ذکر است این است که این لیست حصری نبود چرا که از عبارت ” Such” as استفاده شده بود.

اینکه استفاده از این استثنائات اختیاری بود چرا که از لفظ ( May be Made) استفاده شده بود ضمن اینکه این لیست هم شامل استثنائات محض وهم مجوزهای اجباری بود چرا که اعمال انجام شده توسط دولتها را نیز مطرح می کرد که البته در پیش نویس نهایی تغییر یافت.

رهیافتی که نهایتا تحت عنوان ماده ۳۰ موافقت نامه تریپس اتخاذ شد متفاوت از استثنائات مطرح شده در حوزه کپی رایت در کنوانسیون برن می باشد که معیارهای کارکردی را برای قابل پذیرش بودن استثناء در بهره برداری از کپی رایت مطرح می کند ضمن اینکه مجوز اجباری نیز در ماده دیگری پیش بینی شد.

ماده ۳۰ موافقت نامه تریپس جواز کلی استثنائات حق اختراع در سازمان جهانی تجارت میباشد. این ماده در مورد استثنائاتی است که اعضاء می توانند برای استفاده آزاد از اختراعات پیش بینی نمایند.

بر طبق این ماده اعضاء میتوانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع پیش بینی نمایند مشروط بر اینکه این استثنائات مغایرتی غیر معقول با استفاده معمول از اختراع ثبت شده نداشته باشند و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث لطمه ای غیر معمول وارد نسازند” ماده ۳۰ در واقع استثنائات حقوق انحصاری پیش بینی شده در ماده ۲۸ موافقت نامه را بیان می کند بر این اساس اعضاء می توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری اعطایی اعمال نمایند.

ادامه مطلب
اخذ کارت بازرگانی در مازندران

مشروط بر اینکه این استثنائات مغایرتی غیر معمول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع به مالک اختراع ثبت شده با توجه به منافع معقول اشخاص ثالث لطمه ای وارد نسازد به عبارت دیگر هر استثنائی که سیاست گذاران در سطح ملی بخواهند اعمال نمایند. بایستی با توجه به معیارهای مطرح شده در ماده ۳۰ باشد در واقع اعمال استثنائات در حوزه حق اختراع مثل استثناء بررسی نظارتی یا بولار بایستی با عنایت به این معیارهای چهار چوب سازمان جهانی تجارت بررسی شود.
عدم شفافیت و ابهام مستتر در اصطلاحات و عبارات مستفاد در این ماده مانع از آن می شود که بتوان تعبیر یا تفسیر صریح و روشنی از آن ارائه داد و تلاشهایی که تاکنون مبذول شده بخصوص رویه قضایی سازمان جهانی تجارت نتوانسته است راه حل مشترکی را به وجود آورد. (عامری، ۱۳۸۶، ص ۲۱۲)

غیر از این ماده ساز و کارهای دیگری برای حفظ حقوق عمومی و تحدید حقوق انحصاری دارندگان چون صدور مجوزهای اجباری در ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس پیش بینی شده است اگرچه هر دو مورد فوق از ساز و کارهای بعد از اعطاء حق اختراع می باشند.

اما استفاده از اختراعات بر اساس مجوزهای اجباری متضمن پرداخت غرامت می باشد. ضمن اینکه صدور مجوزهای اجباری مستلزم طی شدن فرایندی است که شرایط آن بسیار پیچیده است در حالی که اعمال استثنائات ماده ۳۰ مستلزم انجام تشریفات خاصی نیست ومتضمن پرداخت هیچ گونه غرامتی به دارنده حق اختراع نیست.
(UNCTAD/ICTSD,2002, p17 )
از سوی دیگر استفاده درست و اصولی از ماده ۳۰ حتی می تواند موانع موجود در مجوزهای اجباری را مرتفع نماید. چرا که بر اساس ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس صدور مجوز اجباری بایستی عمدتاً برای عرضه محصول به بازارهای داخلی باشد در حالی که در عمل بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاقد ظرفیت های لازم برای تولید محصولات دارای حق اختراع در سطح داخلی اند.

ادامه مطلب
تسهیلات مالی دریافتی و روشهای ثبت تسهیلات دریافتی

اگر اعضاء موافقت نامه تریپس بتوانند صادرات محصولات تحت حمایت را به عنوان یک استثناء محدود وفق ماده ۳۰ قرار دهند در این صورت این مانع در اعمال مجوزهای اجباری مرتفع خواهد شد( Abbott , 2002 , p12 ) ماده ۳۰ موافقت نامه تریپس متضمن معیارهای سه گانه ای است که استثنائات مورد نظر بر اساس این معیارها سنجیده می شوند.

براساس این ماده استثنائات مربوط به استفاده از اختراعات بایستی

۱- محدود باشند.

۲-با بهره برداری متعارف از اختراع به طور غیر معمول در تعارض نباشند.

۳- به حقوق مشروع مخترع و اشخاص ثالث لطمه ای وارد نسازند.

برای توجیه استثنائات اعمال شده بایستی هر سه شرط فوق وجود داشته باشندو اگر استثنائات مورد نظر هر سه شرط فوق الذکر را داشته باشند مشمول موارد نقض حق اختراع محسوب نخواهند شد ترمینولوژی و نوع نگارش عام این ماده به گونه ای است که استثنائاتی مانند دکترین استیفاء حق و واردات موازی رانیز شامل می شود.

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) – ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی ) – ثبت اختراع ، هزینه و تعرفه ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x